Onderzoeksupdates jan-mrt 2024

Hier vind je een overzicht van onderzoeksupdates op deze website van de afgelopen drie maanden.

Trainingen Progressiegericht Werken

1. Mindsettheorie (lees meer)

Nr.LinkSamenvattingTrefwoorden
1LinkChen & Teo (2024) onthullen dat een strategische mindset, gedefinieerd door zelfgestelde strategische vragen, leidt tot meer metacognitieve strategieën en succes in educatieve, professionele, gezondheids- en fitnessdoelen.Strategische mindset, metacognitieve strategieën, doelbereiking
2LinkPinder et al. (2024) vonden dat jongeren met depressie die denken dat hun depressie lang zal duren, meer neigen naar vermijdend gedrag en minder naar actieve copingstrategieën.Depressie bij jongeren, copingstrategieën, mindset over depressie
3LinkHofer et al. (2024) tonen aan dat positieve zelfpercepties zoals zelfwaargenomen competentie en groeimindset cruciaal zijn voor de schoolprestaties van kinderen uit lagere sociaaleconomische groepen, vooral in landen met hoge sociale mobiliteit.Groeimindset, sociaaleconomische groepen, onderwijsongelijkheid
4LinkJournault et al. (2024) ontdekten dat korte filmpjes over positief stressgebruik jongeren kunnen helpen hun kijk op stress te veranderen, wat bijdraagt aan betere stresshantering.Stressmindset, jongeren, interventie, positief stressgebruik
5LinkOnderzoek toont aan dat kleuters prestatieverschillen vooral toeschrijven aan inherente factoren zoals intelligentie, wat ongelijkheid in onderwijs kan versterken.Inherence bias, Schoolprestaties, Mindset

 

2. Progressie (lees meer)

Nr.LinkSamenvattingTrefwoorden
6LinkDe Social Progress Index (SPI) 2024 signaleert een wereldwijde recessie in sociale progressie, waarbij 61 landen achteruitgang ervaren. Deze trend toont significante dalingen in gezondheid en persvrijheid, met restrictieve maatregelen en toegenomen censuur als mogelijke oorzaken.Social Progress Index, wereldwijde recessie, gezondheid, persvrijheid, sociale progressie

3. Zelfdeterminatietheorie (lees meer)

Nr.LinkSamenvattingTrefwoorden
7LinkKusurkar et al. (2023) onderzochten de impact van toetsen op studentmotivatie in gezondheidsberoepsonderwijs, met bevindingen dat praktijkgerichte en interessante toetsen tot dieper leren en meer engagement leiden.Toetsen, motivatie, zelfdeterminatietheorie
8LinkHaw et al. (2023) onderzochten hoe de perceptie van leraren op ondersteunende schoolleiderschappraktijken het welzijn beïnvloedt, waarbij vooral verbondenheid een positieve rol speelt.Ondersteunend leiderschap, welzijn leraren, verbondenheid.
9LinkCijferloos leren bevordert motivatie en welzijn zonder academische prestaties te schaden. Formatieve feedback en focus op leerproces bieden alternatief voor cijferdruk.onderwijs, cijfers, motivatie
10LinkYang et al. (2024) vonden dat de perceptie van hulp als vrijwillig gegeven, in tegenstelling tot onder druk, de bereidheid tot helpen verhoogtMotivatie van helpers, bereidheid om te helpen, vrijwillige hulp.
11LinkHoward et al. (2024) concluderen dat leraren en ouders die studenten ondersteunen in hun basisbehoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid, bijdragen aan hun succes en welzijn op school.Onderwijs, psychologische basisbehoeften, studentenwelzijn
12LinkHuyghebaert-Zouaghi et al. (2024) tonen aan dat het niet vervullen van psychologische basisbehoeften bij studenten leidt tot uitputting en de neiging om met school te stoppen, onderstrepend het belang van het vervullen van deze behoeften.Psychologische basisbehoeften, studentenwelzijn, schooluitval
13LinkBarański et al. (2024) vonden dat frustratie van psychologische basisbehoeften stress verhoogt en leidt tot vermijdingsgerichte coping, onderstrepend het belang van het vervullen van deze behoeften voor welzijn.Psychologische basisbehoeften, copingstijlen, behoeftenfrustratie
14LinkGuthrie et al. (2024): betekenis in het leven komt voort uit mattering, purpose, en coherence, met toevoeging van ‘interpersoonlijke mattering’ als cruciale factor voor een zinvol leven, even belangrijk als kosmische mattering.Betekenis in het leven, interpersoonlijke mattering, kosmische mattering, zinvol leven.
15LinkMartela et al. (2024) vonden dat levensdoel een robuustere voorspeller van levensduur is dan tevredenheid met het leven, vooral wanneer gecombineerd met zelfgerapporteerde gezondheid.Levensduur, levensdoel, tevredenheid met het leven, gezondheid
16LinkMartela et al. (2024) ontdekten dat competentie, verbondenheid, en weldadigheid zingeving over tijd voorspellen, waarbij zingeving ook deze factoren kan beïnvloeden. Er is dus een dynamische wisselwerking.Zingeving, psychologische behoeften, autonomie, verbondenheid
17LinkXing & Yang (2024) onderzoeken hoe een bottom-line mentaliteit bij leidinggevenden werknemers kan uitputten, tenzij gematigd door sterke relaties, door de lens van de zelfdeterminatietheorie.Bottom-line mentaliteit, werknemersuitputting
18LinkHSU et al. (2024) tonen aan dat ondersteunend leiderschap werkgerelateerde uitputting vermindert en beroepstoewijding verhoogt, met intrinsieke motivatie als belangrijke bemiddelaar.uitputting, beroepstoewijding, intrinsieke motivatie
19LinkLeerlingen die samenwerken en zelf regels opstellen en evalueren, zijn beter gemotiveerd (geïnternaliseerde motivatie) en voelen zich competenter, autonomer en meer verbonden.Groepszelfevaluatie, Geïnternaliseerde motivatie, Autonomie, verbondenheid, competentie
20LinkFocus op winst (bottom-line mentaliteit) kan creativiteit van werknemers belemmeren. Bescheiden leiderschap bevordert creatieve werkomgeving.Bottom-line mentaliteit, harmonieuze passie, Bescheiden leiderschap

4. Bias (lees meer)

Nr.LinkSamenvattingTrefwoorden
21LinkHan en Dunning (2024) vinden dat experts beter zijn in het beoordelen van hun kennis maar niet noodzakelijkerwijs beter in het herkennen van hun kennislacunes dan niet-experts, wat wijst op het belang van nederigheid.Metakennis, experts, kennislacunes, overmoed.

5. Wijsheid (lees meer)

Nr.LinkSamenvattingTrefwoorden
22LinkLiu et al. (2024) vonden dat bescheiden leiderschap de werkmotivatie en betrokkenheid van werknemers verhoogt, wat leidt tot meer creativiteit, ondersteund door het JD-R model en SDT.Bescheiden leiderschap, werknemerscreativiteit, JD-R model
23LinkYang et al. (2024) onderzoeken hoe ‘wijs redeneren’ intergroepsrelaties verbetert door samenwerking te stimuleren en polarisatie te verminderen, met praktische aanbevelingen voor toekomstige interventies.Wijs redeneren, intergroepsrelaties, affectieve polarisatie
24LinkZhiwei et al. (2024) ontdekten dat ethisch leiderschap en een positieve ethische sfeer in teams eerlijkheid en bescheidenheid bij medewerkers bevorderen, wat leidt tot minder ongewenst gedrag op het werk.Ethisch leiderschap, werkcultuur, eerlijkheid, bescheidenheid.
25LinkSiachou et al. (2024) tonen aan dat bescheidenheid van leiders de stem van werknemers versterkt, vooral bij nieuwere medewerkers, door het delen van kennis te bevorderen.Bescheiden leiderschap, stem van werknemers, kennisdeling
26LinkMayiwar et al. (2024) vinden dat zelfdistantiëring helpt de negatieve invloed van woede, meer dan van angst, op besluitvorming onder onzekerheid te verminderen.Zelfdistantiëring, woede, besluitvorming, onzekerheid
27LinkRego et al. (2024) tonen aan dat leiders met praktische wijsheid, bestaande uit het vermogen tot informatievergaring, inzichtelijk oordelen, en emotioneel gereguleerde acties, bijdragen aan een veiligere omgeving voor medewerkers om zich uit te spreken.Praktische wijsheid, leiderschap, medewerkersveiligheid, organisatiecultuur

6. Overig/div

Nr.LinkSamenvattingTrefwoorden
28LinkHolzmeister et al. (2023) onderzochten hoe heterogeniteit in steekproeven, ontwerpen en analyses grotere onzekerheid in resultaten van sociale wetenschappen veroorzaakt, met aanzienlijke ontwerp- en analytische heterogeniteit.Heterogeniteit, Sociale wetenschappen
29LinkWang et al. (2023) vonden dat veel rood vlees eten, vooral bewerkt vlees, het risico op hartziekten verhoogt, meer nog bij Afro-Amerikaanse deelnemers. Vervanging door gezondere opties verlaagt dit risico.Rood vlees, hartziekten, veganisme
30LinkHuber et al. (2022) ontdekten dat competitie een licht negatief effect heeft op moreel gedrag, maar benadrukken dat variatie in experimentontwerp voorzichtigheid gebiedt bij het generaliseren van resultaten.Competitie, moreel gedrag
31LinkAcosta-Navarro et al. (2024) ontdekten dat een plantaardig of vegetarisch dieet de kans op COVID-19-infectie met 39% vermindert vergeleken met een omnivoor dieet.Plantaardig dieet, COVID-19, veganisme
32LinkCarballo-Casla et al. (2024) vonden dat een hogere inname van eiwitten, vooral plantaardige, de voedingsstatus van ouderen verbetert, wijzend op voordelen voor gewicht en spiermassa.Ouderen, eiwitinname, plantaardige eiwitten, veganisme
33LinkWang et al. (2024) ontdekten dat bij oudere mensen in China een gezonde plantaardige voeding samenhangt met minder depressie en angst, in tegenstelling tot een ongezonde plantaardige voeding.Plantaardige voeding, ouderen, depressie, angst, veganisme
34LinkBruns et al. (2024) tonen aan dat zowel veganistische als flexitarische diëten significante cardiovasculaire voordelen bieden, waarbij flexitarisme vergelijkbare voordelen kan hebben als een veganistisch dieet.Cardiovasculaire risicofactoren, flexitarisch, veganisme
35LinkChen (2024) vindt dat prosociaal gedrag het welzijn verhoogt, met name wanneer het bijdraagt aan de vervulling van psychologische basisbehoeften zoals autonomie, competentie en verbondenheid.Prosociaal gedrag, welzijn, psychologische basisbehoeften
36LinkOnderzoek door Alice Evans onthult een wereldwijd groeiende genderkloof in wereldbeelden tussen jonge mannen en vrouwen, met vrouwen die progressiever zijn en mannen conservatiever, wat diepe maatschappelijke verdeeldheid veroorzaakt.Genderkloof, wereldbeelden, jonge volwassenen, maatschappelijke verdeeldheid.
37LinkPorter et al. (2024) ontdekken dat gedeeld leiderschap en collectieve doeltreffendheid positief bijdragen aan teamprestaties en leren, met teamactieprocessen als cruciale bemiddelaar.Gedeeld leiderschap, collectieve doeltreffendheid, teamprestaties, teamleren
38LinkBunge et al. (2024) constateren dat het vervangen van dierlijke voedingsmiddelen door plantaardige alternatieven of ‘whole foods’ in Zweden significante milieuvoordelen biedt en de meeste voedingsaanbevelingen nakomt, met minimale stijgingen in voedseluitgaven.Plantaardige diëten, milieuvoordelen, voedingsaanbevelingen, veganisme
39LinkLeiderschapstijlen, dominantie versus prestige, hebben verschillende effecten op ethiek en gedrag binnen organisaties. Dominantie leidt tot risicovol gedrag, terwijl prestige ethiek stimuleert. Reflectie, feedback en training zijn essentieel.leiderschap, dominantie, prestige

 

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (1)
  • Bruikbaar (0)