Hoe onze stressmindset onze perceptie en reactie op stress verandert

Stress, de ervaring of verwachting van tegenslagen in onze pogingen om doelen te bereiken, is onvermijdelijk in het professionele leven. Het heeft zowel positieve als negatieve effecten. Recent onderzoek van Alia Crum et al. (2023), laat zien dat we zelf invloed kunnen uitoefenen op hoe stress ons beïnvloedt. De sleutel ligt in onze stressmindset.

Trainingen Progressiegericht Werken

Wat is een metacognitieve benadering?

In tegenstelling tot traditionele stressmanagementprogramma’s die vooral gericht zijn op het verminderen van stressvolle ervaringen, focust de metacognitieve aanpak zich op de manier waarop we over stress denken. Het unieke aan deze benadering is het concept van stressmindsets.

Stressmindsets: een kernbegrip

Een stressmindset is de overtuiging die iemand heeft over de gevolgen van stress. Deze overtuigingen kunnen in twee hoofdcategorieën worden verdeeld:

  1. Stress-is-verbeterend mindset: Mensen met deze mindset zien stress als een positieve kracht in hun leven. Ze geloven dat stress hen helpt om beter te presteren, te groeien en zelfs hun gezondheid en welzijn kan bevorderen. Deze mindset leidt vaak tot verbeterde cognitieve functies en in sommige gevallen tot meer adaptieve fysiologische reacties.
  2. Stress-is-verzwakkend mindset: In deze categorie geloven mensen dat stress negatieve gevolgen heeft op hun gezondheid, welzijn en prestaties. Deze mindset kan leiden tot verminderd welzijn en kan de potentieel negatieve gevolgen van stress versterken.

De impact van stressmindsets

Crum en haar team hebben aangetoond dat deze stressmindsets niet slechts passieve overtuigingen zijn. Ze beïnvloeden actief hoe we reageren op stressvolle situaties, wat vervolgens gevolgen heeft voor onze fysieke gezondheid, interpersoonlijke relaties en werkprestaties. Met andere woorden, onze mindset over stress kan zelf een stressor worden of juist een bron van veerkracht en groei.

Door deze inzichten biedt de metacognitieve aanpak effectievere strategieën om met stress om te gaan, door ons te helpen bewuster te kiezen welke mindset we willen aannemen in verschillende situaties.

Drie studies

Het team van Alia Crum voerde drie gerandomiseerde experimenten uit om de effectiviteit van de metacognitieve benadering te testen.

  • In het eerste experiment werden medewerkers van een groot financieel bedrijf willekeurig verdeeld in twee groepen. De ene groep kreeg een training die gericht was op het herkaderen van hun kijk op stress, terwijl de controlegroep geen specifieke interventie kreeg. De resultaten toonden aan dat degenen die de training hadden gevolgd, een meer positieve kijk op stress ontwikkelden
  • Het tweede experiment bouwde hierop voort door de deelnemers te evalueren op fysieke gezondheidsparameters zoals bloeddruk en hartslag. Na het volgen van een vergelijkbare training als in het eerste experiment, vertoonden de deelnemers in de interventiegroep verbeteringen in deze fysieke indicatoren vergeleken met de controlegroep.
  • Het derde experiment richtte zich op interpersoonlijke vaardigheden. De medewerkers die de metacognitieve benadering volgden, rapporteerden verbeteringen in hun communicatieve vaardigheden en hun vermogen om effectief samen te werken met collega’s. Deze verbeteringen bleken duurzaam, aangezien ze enkele weken na de interventie nog steeds merkbaar waren.

Deze experimenten tonen aan dat de metacognitieve benadering belangrijke voordelen kan hebben, niet alleen op het gebied van de stressperceptie maar ook op fysieke gezondheid en interpersoonlijke relaties.

Wat betekent dit voor organisaties?

Deze bevindingen zijn relevant voor organisaties die streven naar een gezondere werkomgeving. Door medewerkers te leren hun stressmindset aan te passen, kan de metacognitieve benadering een efficiëntere manier bieden om stress te managen. Het kan zowel online als offline worden geïmplementeerd, waardoor het een flexibele optie is voor bedrijven van verschillende groottes en sectoren.

Conclusie

De metacognitieve benadering verandert niet alleen de manier waarop we stress zien, maar ook hoe we ermee omgaan. Het moedigt ons aan om bewust te kiezen voor een groeimindset over stress, waardoor we adaptiever kunnen zijn in verschillende situaties. Hoewel verder onderzoek nodig is om de lange termijneffecten te onderzoeken, biedt deze aanpak een veelbelovende stap naar een gezondere en meer productieve werkomgeving.

Wat vind je van dit artikel?
  • Bruikbaar (7)
  • Interessant (6)