Waarom veganistisch?

Soms vragen mensen mij waarom ik veganist ben. In onze gesprekken kunnen ze zorgen en tegenargumenten naar voren brengen. Naar mijn idee zijn deze meestal gebaseerd op misverstanden. In dit artikel bespreek ik eerst mijn redenen voor veganisme. Vervolgens beschrijf ik enkele veelvoorkomende misvattingen.

Waarom veganistisch?

 1. Dierenwelzijn en -rechten: Veganisme ondersteunt het idee dat dieren van nature rechten hebben, inclusief het recht op een leven vrij van uitbuiting en lijden. Dit omvat niet alleen het vermijden van dierenleed, maar ook het erkennen van dieren als individuen met hun eigen belangen. Overigens zijn de belangen van mensen en dieren vaak gelijk.
 2. Milieubescherming en klimaatverandering: Door de afhankelijkheid van de dierlijke landbouw te verminderen, draagt veganisme bij aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, ontbossing en watervervuiling. Dit is cruciaal in de strijd tegen klimaatverandering, aangezien dierlijke landbouw een belangrijke bron is van methaan- en CO2-uitstoot.
 3. Gezondheidsvoordelen: Een goed gepland veganistisch dieet kan rijk zijn aan essentiële voedingsstoffen en arm aan verzadigde vetten, wat bijdraagt aan een lager risico op hartziekten, bepaalde kankers en diabetes.
 4. Lager pandemierisico: Een veganistisch dieet kan bijdragen aan het verminderen van het risico op pandemieën. Dit is te danken aan twee hoofdfactoren: ten eerste, het verminderen van antibioticaresistentie, die wordt verergerd door het overmatig gebruik van antibiotica in intensieve dierlijke landbouw; en ten tweede, het minimaliseren van het risico op virale infecties die kunnen ontstaan en zich verspreiden in intensieve dierlijke landbouwomstandigheden. Zowel antibioticaresistentie als zoönosen uit dierlijke landbouw zijn belangrijke bijdragers aan het potentieel voor wereldwijde pandemieën.
 5. Wereldhonger oplossen: Een ander significant voordeel van een veganistisch dieet is het potentieel om een grote bijdrage te leveren aan het oplossen van wereldhonger. Veel van het momenteel geteelde plantaardige voedsel wordt gevoerd aan vee, niet aan mensen. Overschakelen op een plantaardig dieet kan deze middelen heroriënteren om direct voedsel voor menselijke consumptie te produceren, waardoor de efficiëntie van wereldwijde voedselbronnen verbetert. Dit kan de voedselbeschikbaarheid en -distributie verbeteren, met name in gebieden met voedseltekorten.

Elk van deze redenen biedt mij op zichzelf voldoende rechtvaardiging om een veganistisch dieet aan te nemen, laat staan als ik ze gezamenlijk beschouw. Voor mij persoonlijk is het eerste argument (over dierenwelzijn en -rechten) het zwaarstwegend.

 

Veelvoorkomende misvattingen

 1. “Zijn dierlijke eiwitten niet superieur en noodzakelijk?” Het is een misvatting dat dierlijke eiwitten de enige complete bron van eiwitten zijn. Veel plantaardige bronnen bevatten ook alle essentiële aminozuren, en een gevarieerd veganistisch dieet kan volledig in de eiwitbehoefte voorzien.
 2. “Hebben we geen zuivel nodig voor calcium?” Zuivel is niet de enige bron van calcium. Groene bladgroenten, peulvruchten, noten en zaden zijn uitstekende plantaardige bronnen van goed opneembaar calcium.
 3. “Is B12 alleen verkrijgbaar uit dierlijke producten?” Hoewel B12 voornamelijk geassocieerd wordt met dierlijke producten, kan het verkregen worden uit verrijkte plantaardige voedingsmiddelen en supplementen, aangezien de vitamine van nature wordt geproduceerd door micro-organismen (vee produceert het niet zelf, het krijgt doorgaans zelf ook B12 supplementen).
 4. “Is vlees niet essentieel voor een gezond dieet?” Een goed samengesteld plantaardig dieet kan alle essentiële voedingsstoffen leveren. Het is dus niet waar dat vlees en zuivel essentieel zijn voor de gezondheid.
 5. “Zijn omega-3-vetzuren niet alleen te vinden in vis?” Omega-3-vetzuren zijn niet exclusief voor vis. Plantaardige bronnen zoals lijnzaad, chiazaad en algen kunnen ook in de behoefte aan deze essentiële vetzuren voorzien. Bovendien zijn omega-3-vetzuren tegenwoordig eenvoudig via supplementen te verkrijgen).
 6. “Toont onderzoek niet aan dat verzadigd vet geen probleem is?” In tegenstelling tot sommige beweringen is verzadigd vet inderdaad een risicofactor voor hartziekten, en dit wordt ondersteund door een meerderheid van de wetenschappelijke literatuur.
 7. “Wordt de milieu-impact van dierlijke landbouw niet overdreven?” De milieu-impact van dierlijke landbouw is aanzienlijk en draagt bij aan de uitstoot van broeikasgassen, landgebruik en waterverbruik.

De punten besproken in dit artikel weerspiegelen mijn begrip van het onderwerp. Ik ben geen expert op dit gebied. Hoewel ik denk dat de stellingen die ik hier presenteer correct zijn, is het mogelijk dat sommige details niet kloppen. Als dat het geval is, laat het me weten.

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (7)
 • Bruikbaar (1)