Hoe een statische mindset met depressie samenhangt

Mindset gaat over meer dan leren en presteren. Een nieuw artikel van Seo, et al. (2020) laat zien hoe de relatie tussen een statische mindset en internaliserende symptomen (zoals depressie) tot stand komt.

Trainingen Progressiegericht Werken

De relatie tussen mindset en internaliserende symptomen

Bij internaliserende problemen is er sprake van een overcontrole van emoties. Deze worden naar binnen gericht en leiden tot innerlijke onrust. Voorbeelden van internaliserende problemen zijn sociale teruggetrokkenheid, angst, depressie en psychosomatische klachten (lees meer).

Er zijn al lang aanwijzingen dat er een relatie bestaat tussen mindset en depressieve klachten (zie bijv. Dweck, et al, 1995). Adolescenten met een statische mindset hebben meer dan gemiddeld last van depressieve klachten (zie bijv. Schleider,  et al., 2015). Groeimindsetinterventies bij deze groep verminderen hun symptomen (zie bijv. Miu & Yeager, 2015).

Seo et al. voerden twee studies uit om de relatie tussen de statische mindset en depressie beter te begrijpen.

Statische mindset voorspelt internaliserende symptomen

Studie 1 had als doel om vast te stellen in hoeverre de relatie tussen een statische mindset en internaliserende symptomen inderdaad bestaat. Hiertoe voegden de onderzoekers meerdere datasets samen (N = 6.910) en analyseerden deze via structural equation modeling. Deze analyse liet zien dat er inderdaad een significante correlatie bestond tussen een statische mindset en internaliserende symptomen. 

Hoe leidt een statische mindset tot internaliserende symptomen?

Studie 2 onderzocht mogelijke mechanismen die ten grondslag liggen aan deze link met behulp van longitudinale gegevens van 8 maanden en dagboekverslagen van 10 dagen tijdens het stressvolle eerste jaar van de middelbare school (N = 533, 4255 dagelijkse rapporten).

Deze analyse bevestigde de resultaten die gevonden werden in studie 1: er werd opnieuw een significante relatie gevonden tussen een statische mindset en internaliserende symptomen.

Tevens bleek dat adolescenten met een relatief sterke statische mindset van persoonlijkheid (+1SD) ongeveer 2,5 keer meer kans op klinisch depressieve klachten dan degenen met een relatief zwakke (-1SD) statische mindset van persoonlijkheid.

Tenslotte liet de studie zien dat de relatie tussen een statische mindset en internaliseren tot stand kwam via twee mechanismes (zie bovenstaande figuur).

  1. Statische attributie over jezelf: Ten eerste brachten sociale stressoren bij adolescenten met een statische mindset attributie over henzelf teweeg. Dit is het soort gedachten over jezelf als “Ik ben niet leuk”.
  2. Hulpeloze beoordeling van de bedreiging: Ten tweede brachten stressoren ineffectieve beoordelingen van de stressor (bedreiging) op gang in de trant van: “Ik had niet het gevoel dat ik kon omgaan met de negatieve dingen die me vandaag zijn overkomen” en “De negatieve dingen die me overkomen zullen waarschijnlijk nooit beter worden”.

Samenvatting

Dit onderzoek laat zien dat adolescenten met een statische mindset over persoonlijkheid (het idee dat mensen niet echt kunnen veranderen hoe ze zijn) samenhangt met internaliserende symptomen zoals depressie.

Dagelijkse stressvolle gebeurtenissen triggeren bij deze adolescenten een statische mindset over zichzelf en een hulpeloze beoordeling van de bedreiging (stressor) wat leidt tot het naar binnen richten van de eigen emoties wat gepaard gaat met bijvoorbeeld depressieve klachten.

We moeten de waarde van de mindsettheorie niet alleen afmeten aan mogelijke effecten van mindsetinterventies op schoolcijfers. De relatie tussen mindsets en andere facetten van menselijk functioneren, zoals welbevinden, zijn minstens even interessant en belangrijk.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (7)
  • Bruikbaar (2)