Hoe gedetailleerde toekomstvisies kunnen bijdragen aan progressie

Recente onderzoeken tonen aan dat het visualiseren van doelen een krachtige invloed kan hebben op menselijk gedrag en prestaties. Een nieuwe studie (Voigt et al., 2024) richt zich op begrijpen van de mechanismen achter dit fenomeen. Ze onderzochten met name hoe visuele representaties van doelen de motivatie en prestaties van individuen kunnen beïnvloeden.

Trainingen Progressiegericht Werken

Achtergrond van het onderzoek

Het onderzoek komt voort uit een groeiende interesse in de rol van visuele prikkels bij het motiveren van menselijk gedrag. Eerdere studies lieten zien dat het visualiseren van doelen kan leiden tot verbeterde prestaties in verschillende domeinen. Carton en Lucas (2018) lieten bijvoorbeeld zien dat mentale beelden, zoals het zien van een visueel tafereel in het “geestesoog,” positieve affecten kunnen oproepen. Fiset en Boies (2019) toonden aan dat een leidersvisie, ondersteund door mentale beeldvorming, leidde tot verhoogde motivatie en betere prestaties bij leraren en schoolleiders. Voigt et al. wilden dieper ingaan op de specifieke processen die hierbij een rol spelen en hoe visuele doelstellingen precies leiden tot verhoogde motivatie en betere resultaten.

Methode

De studie maakte gebruik van een experimenteel ontwerp met meerdere fasen, uitgevoerd in twee afzonderlijke studies.

 

Studie 1: Voor de eerste studie werden 126 deelnemers gerekruteerd, voornamelijk universiteitsstudenten en medewerkers van middelgrote organisaties. De deelnemers werden willekeurig toegewezen aan een van twee condities:

  • Visie-conditie: Deelnemers in deze groep kregen de opdracht om een levendige mentale voorstelling te maken van een ideaal toekomstbeeld. Ze werden gevraagd om gedetailleerde beschrijvingen te geven van hoe hun leven of werk eruit zou zien als ze hun doelen zouden bereiken. Dit omvatte visuele details zoals de omgeving, de mensen om hen heen, en specifieke acties die ze zouden ondernemen.
  • Superordinate goal-conditie: Deelnemers in deze groep kregen de opdracht om een abstract, overkoepelend doel te beschrijven. Ze moesten nadenken over lange termijn doelen zonder specifieke visuele details te geven.

Na deze visualisatie-opdrachten voerden beide groepen een reeks gerelateerde cognitieve en motorische taken uit. Voorbeelden van deze taken zijn het oplossen van complexe puzzels en het uitvoeren van fysieke oefeningen die nauw verbonden waren met de doelen die ze hadden gesteld. Bijvoorbeeld, als een deelnemer een doel stelde om fysiek fitter te worden, omvatte de motorische taak fysieke oefeningen die het uithoudingsvermogen testten.

 

Studie 2: De tweede studie maakte gebruik van een tijdsvertraagd ontwerp om de lange termijn effecten van visuele doelstellingen te onderzoeken. Deze studie omvatte 444 deelnemers, die via online advertenties en lezingen waren gerekruteerd. Deelnemers werden wederom willekeurig toegewezen aan de visie-conditie of de superordinate goal-conditie.

  • Visie-conditie: Deelnemers maakten een gedetailleerde visualisatie van hun ideale toekomst, vergelijkbaar met Studie 1.
  • Superordinate goal-conditie: Deelnemers beschreven opnieuw abstracte, overkoepelende doelen.

Twee weken later werden de deelnemers opnieuw beoordeeld op hun doelprogressie door middel van een reeks vragenlijsten en prestaties op zowel cognitieve als motorische taken die relevant waren voor hun gestelde doelen. Deelnemers die bijvoorbeeld een doel hadden gesteld om hun probleemoplossende vaardigheden te verbeteren, kregen complexe puzzels om op te lossen.

Resultaten en bevindingen

De resultaten van beide studies toonden aan dat deelnemers die blootgesteld waren aan visuele doelrepresentaties significant beter presteerden op de gegeven taken dan de controlegroepen. In Studie 1 rapporteerden deelnemers in de visie-conditie hogere positieve affecten (M=5.27, SD=1.14) in vergelijking met de superordinate goal-conditie (M=4.61, SD=1.33). Studie 2 bevestigde deze bevindingen en toonde aan dat visies leiden tot verhoogde doelprogressie via positieve anticiperende affecten en doeltoewijding. Deelnemers in de visie-conditie scoorden ook hoger op langetermijnmotivatie en betrokkenheid bij hun doelen.

Implicaties en reflectie

Deze studie biedt nuttige inzichten in de kracht van visuele doelstelling. De bevindingen suggereren dat het gebruik van visuele elementen bij het stellen van doelen de motivatie en prestaties aanzienlijk kan verbeteren. Dit is belangrijk voor gebieden zoals onderwijs, sportcoaching en management.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (2)
  • Bruikbaar (2)