Van de wal in de sloot hulpverlening

Van de wal in de sloot hulpverlening

Wat is van de wal in de sloot hulpverlening? Kunnen we niet altijd op bedrijven of medische professionals die ons hulp aanbieden altijd vertrouwen? Helaas is dat niet altijd het geval. Hulpaanbieders kunnen ons zelfs van de wal in de sloot helpen terwijl ze ons overtuigend klinkende verhalen vertellen en ons hun diensten en producten aan het leveren zijn. Het zou kunnen dat ze dit met de beste bedoelingen doen en oprecht geloven in hun verhalen en in hun producten.

Maar het zou ook kunnen zijn dat er cynische en onbetrouwbare hulpaanbieders zijn die willens en wetens slechte verhalen houden en ondeugdelijke producten en diensten leveren. Laten we eens in de huid kruipen van de laatste categorie, iemand die puur voor eigen gewin zijn diensten en producten wil leveren en geen biet geeft om zijn afnemers. Hoe zou deze persoon, de bewuste oplichter, te werk gaan? Ik denk dat hij in essentie vier dingen doet.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (9)
 • Bruikbaar (7)

Power and Progress (boek): technologie en socio-economische veranderingen

Power and Progress (boek): technologie en socio-enomische veranderingen

We leven in een wereld waarin technologische vooruitgang aan de orde van de dag is. Een opmerkelijk boek dat deze dynamiek verkent is recentelijk de aandacht beginnen trekken. Het boek, genaamd ‘Power and Progress‘, onderzoekt de complexe interactie tussen technologische ontwikkeling, in het bijzonder kunstmatige intelligentie (AI), en socio-economische veranderingen. Geschreven door Daron Acemoglu en Simon Johnson, twee economen van het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology (MIT), geniet het boek momenteel veel belangstelling. Hoewel ik het boek zelf nog niet heb gelezen, maken de recensies die ik onder ogen heb gehad mij nieuwsgierig.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (0)
 • Bruikbaar (0)

Groeimindset-interventie verhoogt interesse in wiskunde en wetenschap

Groeimindset-Interventie Verhoogt Interesse in Wiskunde en Wetenschap

Een groeimindset-interventie kan de interesse in wiskunde en wetenschap vergroten. Een nieuw onderzoek van Paul O’Keefe van Yale-NUS College in Singapore en zijn collega’s gaat over hoe het beeld van studenten over hun interesses kan beïnvloeden hoe ze presteren in bepaalde vakken. Het gaat in het onderzoek specifiek over exacte vakken en wiskunde. Het komt vaak voor dat studenten zichzelf labelen als ‘geen wiskunde- of wetenschapspersoon’. Dit kan beperkend werken op hun academische prestaties en ontwikkeling. Maar wat als we deze mindset kunnen veranderen?

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (0)
 • Bruikbaar (0)

Gebruik metacognitie om je stressmindset te veranderen en beter te functioneren

Het trainen van onze metacognitie kan onze stressmindset veranderen en verbeteren hoe we met stress omgaan, volgens recent onderzoek van psycholoog Alia Crum.

Vandaag de dag zien veel mensen stress vooral als iets negatiefs. Maar recent onderzoek van Alia Crum en haar collega’s laat zien dat onze perceptie van stress een significant verschil kan maken. Verder toont het aan dat het trainen van onze metacognitie – ons denken over denken – ons kan helpen om onze stressmindset te veranderen van negatief naar positief. In dit artikel onderzoeken we eerst wat een stressmindset inhoudt en waarom die van belang is. Daarna beschrijven we het onderzoek van Crum en verdiepen we ons in drie recente experimenten die de kracht van metacognitie in stressbeheersing onderzoeken.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (6)
 • Bruikbaar (4)

Onze universele behoefte aan progressie en 4 strategieën om progressie te boeken

Een uitgangspunt binnen progressiegericht werken is dat iedereen elke dag behoefte aan betekenisvolle progressie heeft. Betekenisvolle progressie houdt in: vooruitkomen in iets dat we als intrinsiek waardevol ervaren. Met andere woorden: iets dat overeenstemt met onze eigen waarden. Betekenisvolle progressie is een van de meest motiverende dingen in werk en in het leven (zie o.a. Amabile & Kramer, 2011 en Schunk & Usher, 2012). Zelfs kleine betekenisvolle progressie kan ons het gevoel geven dat we goede dag hebben. Hieronder kun je lezen waarom de behoefte aan progressie universeel is en wat voor strategieën er zijn om progressie te boeken. Ook kun je lezen wat voor tegenwerpingen er zijn tegen de gedachte dat we altijd een behoefte aan progressie hebben en wat mijn tegenwerpingen tegen die tegenwerpingen zijn.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (9)
 • Bruikbaar (2)

Van Perfectionisme naar Optimalisme: ‘Niet perfect, toch tevreden’ (Liesbet Boone)

Van Perfectionisme naar Optimalisme: ‘Niet perfect, toch tevreden’ (Liesbet Boone)

In een maatschappij die nogal eens het bereiken van perfectie benadrukt, worstelen velen van ons met het verlangen om aan deze hoge standaarden te voldoen. Maar wat als we een gezondere benadering van succes en prestaties konden omarmen? In haar boek ‘Niet perfect, toch tevreden’, biedt Liesbet Boone een transformerende blik op hoe we ons begrip van perfectionisme kunnen ombuigen naar een meer vervullende en duurzame kijk: optimalisme.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (4)
 • Bruikbaar (1)

De Consultancy-Industrie Onder de Loep: 5 Onthullende Kritiekpunten

De Consultancy-Industrie Onder de Loep: 5 Onthullende Kritiekpunten

Technologische complexiteit en economische uitdagingen zijn groeiende aspecten van onze tijd. Bedrijven en overheden zoeken steeds vaker hulp bij consultants. Deze consultants leveren strategisch advies en operationele expertise. Economen Mariana Mazzucato en Rosie Collington waarschuwen echter in hun boek “De consultancy-industrie” (Engelse titel: The Big Con). Ze signaleren de gevaren van deze groeiende afhankelijkheid. Dit artikel beschrijft enkele implicaties van hun analyse, aanvullingen uit de recensie van de Engelstalige versie van het boek, en enkele oplossingsrichtingen.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (1)
 • Bruikbaar (1)

Zelfhandicappen en Groeimindsetinterventies: Heterogeniteit in Effecten

Zelfhandicappen en Groeimindsetinterventies Heterogeniteit in Effecten

Het heterogeniteitsprincipe speelt een sleutelrol bij het beoordelen van de effectiviteit van sociale wetenschappelijke interventies. Dit principe gaat uit van het idee dat de effectiviteit van interventies verschilt op basis van individuele kenmerken en contextuele omstandigheden – wat voor de ene persoon werkt, werkt misschien niet voor de andere. Recente bevindingen in een studie van Török et al. (2022) naar groeimindsetinterventies bij zelfhandicappen onderstrepen deze notie, waarbij zij verschillen blootleggen in hoe mensen met uiteenlopende overtuigingen over intelligentie reageren op deze interventies.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (1)
 • Bruikbaar (1)

Wetenschap is de meest betrouwbare route naar kennis, ook over psychologie en wijsheid

Wetenschap is de meest betrouwbare route naar kennis, ook over psychologie en wijsheid

 

Dit fragment is overgenomen uit het boek De Ontwikkeling van Wijsheid.

 

Gedurende het overgrote deel van de menselijke geschiedenis was progressie over generaties heen niet of nauwelijks aanwezig. Vele duizenden generaties lang was het niet zo dat opeenvolgende generaties steeds iets gezonder en welvarender werden. In sommige periodes ging het wat beter, in andere periodes wat slechter, vaak veel slechter. Een eerste grote doorbraak vond zo’n 12.000 jaar geleden plaats: de landbouwrevolutie. Deze vormde de basis voor de eerste menselijke nederzettingen en staten. Pas veel later, vanaf halverwege de 16e eeuw, vond in Europa een volgende doorbraak plaats: de wetenschappelijke revolutie. In deze periode vond een enorme verschuiving plaats in het denken over onszelf, de wereld en onze plek daarin en over wat we weten over hoe we dingen te weten kunnen komen.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (3)
 • Bruikbaar (0)

Cirkeltechniek to the rescue!

Cirkeltechniek to the rescue!

Tijdens de laatste sessie van de opleiding progressiegericht werken, deelde Mascha, een toegewijde docente aan een hogeschool, een boeiende ervaring. Ze vertelde over een uitdaging die ze had meegemaakt met een klas die te maken had met aanzienlijke tegenslag en lesuitval.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (4)
 • Bruikbaar (3)

Overwinnen van Stereotypen: De Rol van Intellectuele Bescheidenheid en Briljantheid-Oriëntatie in Onderwijs en Werk

Overwinnen van Stereotypen: De Rol van Intellectuele Bescheidenheid en Briljantheid-Oriëntatie in Onderwijs en Werk

Recent onderzoek heeft aangetoond dat onze percepties van intelligentie en bekwaamheid gevolgen kunnen hebben voor leren, inclusiviteit en diversiteit in educatieve en professionele omgevingen. Dit artikel bespreekt een paper van Porter & Cimplian (2023) en een paper van Muradoglu et al. (2023), die elk een uniek inzicht bieden in deze kwestie.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (1)
 • Bruikbaar (0)

Rijkdom, roem en schoonheid nastreven kan ongelukkig maken

Rijkdom, roem en schoonheid nastreven kan ongelukkig maken

De Amerikaanse Droom, het geloof in de mogelijkheid dat iedereen in de VS, ongeacht hun achtergrond, succes kan bereiken door hard werk en vastberadenheid, heeft altijd de aandacht getrokken. Maar wat betekent “succes”? Is het rijkdom, roem en schoonheid – de zogenaamde extrinsieke’ doelen? Of is het misschien het nastreven van persoonlijke groei, relaties, gezondheid, en het geven aan de gemeenschap – de intrinsieke doelen?

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (2)
 • Bruikbaar (0)

Ongemak als teken van persoonlijke groei

Ongemak als teken van progressie

Het proces van persoonlijke groei gaat vaak gepaard met het ervaren van ongemak. Dit komt doordat het meestal betekent dat we ons buiten onze comfortzone moeten begeven. Wanneer we bijvoorbeeld een nieuwe vaardigheid leren, kan dit ongemakkelijk voelen omdat het onbekend is en we mogelijk fouten maken. Ongemak is dus vaak een natuurlijk onderdeel van leren en groeien. We kunnen geneigd zijn het te zien als een noodzakelijk kwaad dat nu eenmaal bij leren hoort. Ook kan het ertoe leiden dat we leren en groeien maar liever uit de weg gaan.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Bruikbaar (5)
 • Interessant (4)

De Opbrengsten van Progressiegerichte Opleidingen

De Opbrengsten van Progressiegerichte Opleidingen

Progressiegerichte opleidingen die wij, Coert Visser en Gwenda Schlundt Bodien, al jarenlang verzorgen, bieden talrijke voordelen op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling.

 • De Opleiding Progressiegericht Werken is bedoeld voor coaches, docenten, adviseurs en trainers die effectievere interventies willen leren toepassen om progressie te bereiken met hun cliënten en studenten.
 • De Opleiding Progressiegericht Leidinggeven richt zich op leidinggevenden die hun leiderschapsvaardigheden willen verbeteren en hun teams effectiever willen aansturen.

Beide opleidingen helpen deelnemers uit diverse sectoren en met verschillende ervaringsniveaus om hun vaardigheden te verbeteren en professionele groei te realiseren. In dit artikel verkennen we zes kernvoordelen van deze opleidingen en hoe ze bijdragen aan blijvende groei en impact op de werkvloer.

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (2)
 • Bruikbaar (2)

Nieuwe Inzichten in Onderwijsstrategieën: John Hattie’s “Visible Learning: The Sequel”

John Hattie, is een onderwijswetenschapper aan de Universiteit van Melbourne. Hij heeft veel bekendheid verworven in de onderwijswereld door zijn boek Visible Learning uit 2008. Kort geleden verscheen de opvolger van dit boek, Visible Learning: The Sequel. Hieronder kun je iets meer lezen over Hattie’s werk.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (2)
 • Bruikbaar (1)