Straffen is een schijnoplossing: dit is wat je beter kunt doen

Straffen is een schijnoplossing: dit is wat je beter kunt doen

Een docent hoorde ik laatst zeggen:

Als een leerling ongewenst gedrag blijft vertonen dan moet je wel straffen, toch? Ik ken ook van die docenten die maar blijven pamperen en begrip tonen. Dat werkt totaal niet. Op een gegeven moment moet je straffen. Dan is het afgelopen met praten! Wie niet horen wil, moet maar voelen!

Hieronder leg ik uit waarom straffen geen duurzame oplossing is bij ongewenst gedrag. Ook leg ik uit wat je beter kunt doen.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (0)
 • Bruikbaar (0)

Het Negatief-Positief Responsmodel (NPR)

Eerder schreef ik op deze site over toxische negativiteit en over toxische positiviteit. In dit artikel presenteer ik het Negatief-Positief Responsmodel (NPR), een 2×2-model voor omgaan met problemen en tegenstellingen. Dit model contrasteert drie niet-effectieve manieren van reageren op problemen met een progressiegerichte houding.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (3)
 • Bruikbaar (0)

De grote drie van de Griekse filosofie (e.v.a.)

De grote drie van de Griekse filosofie (e.v.a.)

Ik weet slechts één ding: dat ik niets weet.

~ Socrates (470-399 BCE)

Alle kennis, wanneer deze losstaat van rechtvaardigheid en deugd, is slechts sluwheid, geen wijsheid.

~ Plato (427-347 BCE)

Wijsheid heeft tot doel bijzondere feiten, die uit ervaring bekend worden, die een jonge man niet heeft omdat ze alleen door de tijd worden voortgebracht

~ Aristoteles (384-322 BCE)

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (2)
 • Bruikbaar (1)

Progressie in aannames over motivatie: van de agency theorie naar de zelfdeterminatietheorie

Progressie in aannames over motivatie: van de agency theorie naar de zelfdeterminatietheorie

Managementpraktijken zijn gebaseerd op fundamentele aannames over wat mensen motiveert. In een recent artikel zetten Marylène Gagné en Rebecca Hewett twee contrasterende visies hierop uiteen: de agency theorie en de zelfdeterminatietheorie. De agency theorie gaat ervan uit dat mensen voornamelijk gemotiveerd worden door externe prikkels en controle, terwijl de zelfdeterminatietheorie stelt dat mensen gedreven worden door de bevrediging van de psychologische basisbehoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid. Hoewel de zelfdeterminatietheorie ondersteund wordt door decennia aan onderzoek dat de meerwaarde van autonome motivatie aantoont, is de agency theorie nog altijd de overheersende aanname in managementpraktijken.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (1)
 • Bruikbaar (0)

Feedback vragen als leidinggevende

Feedback vragen als leidinggevende

Een leidinggevende in onze opleiding vertelde dat hij feedback ging vragen aan medewerkers.

Het ging over het volgende onderwerp. Uit onderzoek van Teresa Amabile en Steven Kramer blijkt dat een positieve innerlijke werkbeleving betekent dat je positief denkt over je werk, je je goed voelt op je werk en goed gemotiveerd bent voor je werk. Dit leidt tot beter functioneren. In een opleiding voor leidinggevenden behandelden wij dit thema. We gaven hen een checklist met voorbeelden van acties die zij konden ondernemen om de positieve innerlijke werkbeleving van hun medewerkers te vergroten. De checklist bevatte ook voorbeelden van acties die de innerlijke werkbeleving van medewerkers ondermijnen en die ze dus beter konden vermijden.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (1)
 • Bruikbaar (0)

Hoe ga je om met iemand die heel negatief is?

Hoe ga je om met iemand die heel negatief is?

Tijdens een recente training die wij gaven aan leidinggevenden behandelden wij onderzoek van Teresa Amabile naar innerlijke werkbeleving. Een van de implicaties van Amabile’s onderzoek is dat het verstandig is om als leidinggevende te trachten negativiteit in je eigen communicatie te beperken. Toen we dit behandelden, vroeg een deelnemer: “Maar hoe ga je om met iemand anders die heel negatief is?” Deze vraag is begrijpelijk en biedt een waardevolle kans om het onderwerp van negativiteit te reflecteren.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (2)
 • Bruikbaar (1)

De grote drie van de Oosterse filosofie

De grote drie van de Oosterse filosofie

Wie weet dat hij niets weet, die is de grootste.

~ Laozi (604-507 BCE)

Wat je jezelf niet toewenst, doe dat anderen niet aan.

~ Confucius (551-479 BCE)

We verlangen voortdurend naar zekerheden, maar die zullen niet bijdragen aan onze groei.

~ Boeddha (450-370 BCE)

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (1)
 • Bruikbaar (0)

Enquête Voeding en Veganisme (Engels)

Hier is een korte anonieme enquête met enkele vragen over voeding en plantaardig eten.

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (2)
 • Bruikbaar (1)

Voorbeeld progressiegericht ontwikkelgesprek

Voorbeeld progressiegericht ontwikkelgesprek

Hieronder kun je drie voorbeeldgesprekjes tussen een leidinggevende (Wim) en een medewerker (Nicolette) lezen. In de eerste twee gesprekjes is de aanpak van de leidinggevende niet effectief. In het eerste gesprekje stelt hij zich alleen zendend op, in het tweede gesprekje is zijn opstelling alleen volgend. In het derde gesprekje voert hij het gesprek op een progressiegerichte manier waarbij hij zowel zijn eigen perspectief als dat van de medewerker ruimte biedt.

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (1)
 • Bruikbaar (1)

Hoe je als leidinggevende effectief een verzoek kunt doen

Hoe je als leidinggevende effectief een verzoek kunt doen

In Harvard Business Review kwam ik een artikel tegen Rachel Schlund, Roseanna Sommers en Vanessa Bohns. In dat artikel schrijven ze dat dat medewerkers vaak druk voelen om “ja” te zeggen tegen verzoeken van leidinggevenden, zelfs als ze eigenlijk liever nee zouden zeggen. Dit kan leiden tot gevoelens van spijt, frustratie en wrok. Ze leggen uit hoe je als leidinggevende effectief een verzoek kunt doen zonder dat er een dergelijke druk ontstaat. Hieronder leg ik uit waar ze voor pleiten.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (1)
 • Bruikbaar (1)

Vragen naar betekenisvolle progressie in sollicitatiegesprekken

Vragen naar betekenisvolle progressie in sollicitatiegesprekken

In een sessie die verzorgde over progressiegericht werken kwam ik afgelopen week Dick Wever tegen. Hij is teamleider in een onderwijsinstelling en hij vertelde dat hij recent sollicitatiegesprekken heeft gevoerd met sollicitanten voor zijn school. Hij was niet helemaal tevreden over de aanpak van de sollicitatiegesprekken zoals die op school werden gevoerd. Daarom had hij een nieuwe, progressiegerichte vraag uitgeprobeerd in de gesprekken: de vraag welke betekenisvolle progressie de sollicitant recent had geboekt. Ik had weinig tijd om door te vragen over zijn ervaringen maar vond het zo interessant dat ik er over door heb zitten denken.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (4)
 • Bruikbaar (0)

Ouderlijke autonomieondersteuning, basisbehoeften, en zelfbeeld

Ouderlijke autonomieondersteuning, psychologische basisbehoeften en zelfbeeld

Het begrijpen van de dynamiek tussen opvoedingsstijlen en de psychologische ontwikkeling van kinderen is belangrijk. Een nieuwe studie van Chen et al. (2024) onderzoekt de relatie tussen ouderlijke autonomieondersteuning, psychologische basisbehoeften, en het zelfbeeld van Chinese basisschoolleerlingen. Door middel van een uitgebreide crosssectionele analyse onderzoekt het onderzoek hoe autonomieondersteuning het zelfbeeld van kinderen beïnvloedt. Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (0)
 • Bruikbaar (0)

Aansluiten tijdens sturen is niet soft maar krachtig en effectief

Aansluiten tijdens sturen is niet soft maar krachtig en effectief

Progressiegericht sturen is een methode waarbij leidinggevenden duidelijk maken wat er van medewerkers verwacht wordt en waarom. Deze aanpak combineert begrip en geduld met duidelijkheid en vastberadenheid. Medewerkers krijgen de gelegenheid om zelf te bepalen hoe ze aan deze verwachtingen kunnen voldoen. Soms reageren medewerkers direct positief op stuurvragen, maar vaak komen ze met een ‘ja maar’-reactie. Als leidinggevende kun je hierop reageren door aan te sluiten op het perspectief van de ander, door te vragen en begrip te tonen, terwijl je de stuurvraag blijft herhalen en rekening houdt met ingebrachte bezwaren. Afgelopen week gebeurde het twee keer dat een cursist in onze training moeite had om aan te sluiten op het perspectief van de medewerker tijdens een stuurgesprek.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (3)
 • Bruikbaar (0)

Leren van fouten mogelijk maken

Leren van fouten mogelijk maken

Tijdens een recente training waarin we het onderwerp mindset hadden behandeld, kwam een deelnemer na afloop naar me toe. Hij zei: “Je had het net over ‘leren van fouten’ maar kunnen we wel leren van fouten?”. Hij verwees naar een boek waarin gesteld zou worden dat het moeilijk is om te leren van fouten. Hier kun je meer lezen over dat boek. Toevallig is er net een nieuw artikel verschenen van dezelfde auteur, Ayelet Fishbach, tezamen met Ryan Carlson. In dit artikel verkennen de auteurs de psychologie achter falen en het leren daaruit. Het artikel biedt interessante inzichten voor iedereen die interesse heeft in persoonlijke ontwikkeling, onderwijs, of management. Hieronder ga ik in op de hoofdthema’s van het artikel.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (5)
 • Bruikbaar (1)

Bepaalt huidskleur anno 2024 waar je thuishoort, Johan Derksen?

Johan Derksen meent dat iemand met de huidskleur van Habtamu niet geloofwaardig kan spreken over de Friese cultuur.

Talkshowpersoonlijkheid Johan Derksen doet weer eens van zich spreken… Kamerlid Habtamu de Hoop steunt het plan om geld uit te trekken om de Friese taal te bevorderen. Johan Derksen zei hierover dat iemand met de huidskleur van Habtamu niet geloofwaardig kan spreken over de Friese cultuur.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (7)
 • Bruikbaar (4)