“Wat heb je nodig?” is een overschatte vraag

In onze gesprekken met leidinggevenden, coaches en docenten horen we hen vaak de vraag noemen: “Wat heb je nodig?” Ook in oefeningen tijdens trainingen horen we mensen deze vraag vaak stellen. Een enkele keer kan deze vraag nuttig zijn maar meestal is het niet zo’n goed idee om deze vraag te stellen. Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Bruikbaar (14)
 • Interessant (9)

Slecht gestructureerde problemen

Slecht gestructureerde problemen zijn problemen waarbij sprake is van een aantal lastige kenmerken. Zo is er sprake van onvolledige, tegenstrijdige en onduidelijke informatie. Ook is er vaak onduidelijkheid over doelen. Daar komt nog eens bij dat betrokkenen het niet met elkaar eens zijn over hoe belangrijk het vraagstuk is en over wat er precies bereikt moet worden. Ook hebben betrokkenen vaak tegengestelde overtuigingen, meningen en belangen. En als klap op de vuurpijl kan er nog sprake van onderling wantrouwen zijn tussen betrokkenen.

Kennis en intelligentie kunnen wel helpen om slecht gestructureerde problemen op te lossen maar zijn hiervoor niet voldoende.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (5)
 • Bruikbaar (0)

Het probleem van probleemanalyse

© 2004, Coert Visser

Iedereen heeft regelmatig te maken met problemen. Aandacht besteden aan problemen is niet alleen onvermijdelijk maar kan ook nuttig zijn. Met problemen kun je op uiteenlopende manieren omgaan maar deze zijn niet alle even effectief. Het maakt uit hoe je aandacht besteedt aan problemen. Dit artikel vergelijkt probleemanalyse, probleemontkenning en probleemonderkenning en pleit voor de laatstgenoemde aanpak.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (0)
 • Bruikbaar (0)

Logische consequenties toch als straf ervaren?

In reactie op mijn vorige artikel over de logische-consequentie-aanpak kwam een interessante vraag van een lezer:

“Ik begrijp het verschil tussen straffen en een logische consequentie. Ik kan me echter voorstellen dat in dit geval Henk de logische consequentie toch als straf ervaart. Helemaal voorkomen lukt misschien niet, maar hoe verklein je de kans dat dat gebeurt?”

Hier zijn enkele gedachten daarover.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (2)
 • Bruikbaar (1)

Schema van de logische-consequentie-aanpak

Stel je eens een situatie voor zoals deze:

Ellen is de leidinggevende van Henk. Henk is projectmedewerker. Hij heeft de taak om wekelijks gegevens over een groep klanten aan te leveren. Hij dient dit te doen via het softwarepakket Prosoft zodat Henks informatie snel en goed kan worden ingevoegd in de totale rapportage die wekelijks wordt aangeleverd aan de klant. Ellen heeft twee keer een stuurgesprek gehad met Henk omdat hij zijn gegevens regelmatig te laat inlevert of in een verkeerd format. Ondanks deze stuurgesprekjes is er onvoldoende progressie. Henk heeft nu opnieuw zijn gegevens in het verkeerde formatie aangeleverd. Hierdoor ontstaat er vertraging in het project en irritatie bij de klant. Ellen nodigt hem uit voor een gesprekje.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (2)
 • Bruikbaar (1)

We hebben allemaal het vermogen om te veranderen

We hebben als mensen allemaal het vermogen om te veranderen. Niet alleen kunnen we onze kennis, vaardigheden en gewoontes veranderen, we kunnen zelfs onze manier van denken, onze manier van kijken naar de werkelijkheid en onze gewoontes veranderen. Maar als andere mensen ons kritisch bevragen over onze meningen of zeggen dat onze keuze of mening niet juist is, kunnen we wel eens defensief reageren. We kunnen dan dingen zeggen als: “Ik respecteer jouw mening dus ik verwacht van jou dat je mijn mening ook respecteert! Ik ben vrij om mijn eigen keuzes maken net als jij!” Als we dat doen hebben we gelijk wat betreft onze vrijheid om zelf te kiezen. Bijna alles wat we doen is een persoonlijke keuze. Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (10)
 • Bruikbaar (6)

Plantaardige progressie

Twintig jaar gelden stopte ik met vlees eten omdat ik het gevoel had dat het beter was om geen vlees te eten dan om wel vlees te eten. De aanleiding om te stoppen was dat ik iets op tv had gezien over de manier waarop dieren in de bio-industrie werden behandeld. Mijn redenering was dat dit zinloze wreedheid tegen dieren was* omdat we ook goed kunnen overleven zonder vlees te eten.

Het stoppen met eten van vlees bracht enkele ongemakjes met zich mee. Er was nog geen groot aanbod aan vleesvervangers in de winkels. Daarnaast was het sociaal ongemakkelijk. Veel mensen vroegen waarom ik geen vlees meer at. Ook legden ze vervolgens dikwijls uit dat zij zelf vlees veel te lekker vonden om vegetariër te worden.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (3)
 • Bruikbaar (3)

Cynisme ontmaskerd: de mythe van de intelligente cynicus

Cynisme is een houding waarbij je uitgaat van negatieve bedoelingen van andere mensen. Door de eeuwen heen zijn cynici gezien als intelligenter dan andere mensen. In de klassieke oudheid werden cynische filosofen als Diogenes als briljant gezien. Ook schrijvers en filosofen van een paar honderd jaar geleden zagen cynici als mensen die scherper zicht op de werkelijkheid hadden dan normale mensen. In fictie werden en worden cynische figuren vaak geportretteerd als minder sociaal maar als geniaal (denk aan Sherlock Holmes).Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (5)
 • Bruikbaar (0)

Elon Musk

In 1993 schreef Alfie Kohn: “Er is een tijd om de gratie en de overtuigingskracht van een invloedrijk idee te bewonderen, en er is een tijd om bang te zijn voor de greep ervan op ons… Op het moment dat bezwaren niet meer worden beantwoord omdat ze niet meer worden opgeworpen, hebben wij het niet meer voor het zeggen: wij hebben het idee niet, het heeft ons.” (Bron)

Ik ken dit citaat al bijna 30 jaar en ik denk er af en toe aan. Tegenwoordig moet ik bij dit citaat ook aan Elon Musk denken. Er is beslist een tijd om de onvoorstelbare daadkracht en baanbrekende visie van deze invloedrijke persoon te bewonderen. Maar steeds meer hou ik er rekening mee dat de tijd zou kunnen aanbreken dat we bang moeten worden voor de greep ervan op ons.

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (7)
 • Bruikbaar (0)

Actief zijn

Succes, van welke soort dan ook, is niet volledig maakbaar. Geluk, in de zin van toeval, speelt een rol in het bereiken van wat dan ook. En waarschijnlijk is de rol van geluk wel groter dan we ons realiseren. En ik denk dat geluk niet echt af te dwingen is. Maar het omgekeerde geldt, denk ik, wel. Je kunt het wel heel onwaarschijnlijk maken dat het geluk je gaat toelachen. De manier om dat te doen is om niet actief te zijn en niet je best te doen voor wat je belangrijk vindt. Om geluk uit te nodigen moet je wel actief zijn. Dingen uitproberen en initiëren, je onder de mensen begeven, je best doen en doorzetten als het moeilijk is. Bron

Wat vind je van dit artikel?
 • Bruikbaar (4)
 • Interessant (2)

Positieve gevoelens en de weg vooruit

Positieve gevoelens ervaren tijdens tegenslag of crisis lijkt onhaalbaar en misschien zelfs ongepast. Toch blijkt dat er ook tijdens crisissituaties vaak sprake is van positieve gevoelens naast negatieve gevoelens. Denk maar aan mensen die dankbaar zijn om nog werk te hebben, een gevoel van samenhorigheid dat plotseling sterk tot uiting komt, een sterkere verbondenheid die mensen voelen met hun naasten, het meer kunnen waarderen van kleine dingen die mooi en goed zijn en het herontdekken van bepaalde waarden en uitgangspunten. Aan dit soort positieve ervaringen kunnen mensen nieuwe hoop, vastbeslotenheid en kracht ontlenen. Positieve gevoelens ervaren – al is het maar kortdurend – bevordert dat je op een open manier naar de realiteit blijft kijken en dat je mogelijkheden en kansen herkent en dat je creatief wordt. Kort gezegd: positieve gevoelens helpen je de weg vooruit weer te vinden. Bied daarom ruimte bij jezelf en bij anderen voor positieve gevoelens, ook te midden van problemen. Bron

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (3)
 • Bruikbaar (1)

De ontwikkeling van wijsheid

Dat het ontwikkelen van wijsheid niet eenvoudig is, hoeft ons niet te ontmoedigen. We kunnen er elke dag opnieuw naar zoeken en we hoeven er geen perfectie in te bereiken. We kunnen in concrete situaties wel steeds blijven proberen te kiezen voor wijsheid en er stapje voor stapje een beetje in proberen te groeien. Die groei zal altijd waardevol blijven. Ook al blijven we als mensen progressie boeken, er zullen altijd nieuwe grote, complexe en verwarrende problemen op ons afkomen. De behoefte aan wijsheid zal daardoor nooit minder worden en misschien alleen maar toenemen. Pakken we die handschoen op? Gaan we als individuen en samenlevingen verder met de ontwikkeling van wijsheid? Bron

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (2)
 • Bruikbaar (0)

Co-teaching: voordelen van twee leraren voor de klas

Co-teaching is een regeling in Denemarken waarbij twee leerkrachten samen voor de klas staan. De aanpak lijkt beter te werken en is niet perse duurder. Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (15)
 • Bruikbaar (6)

Hoogbegaafdheid en de statische mindset

Leerlingen verschillen in hoe ze denken over de de mate waarin hun intelligentie vastligt (een statische mindset) en waarin inspanning hun schoolprestaties kan verbeteren (inspanningsovertuigingen ofwel effort beliefs). Zowel een statische mindset als negatieve inspanningsovertuigingen kunnen leren en presteren belemmeren en diverse andere negatieve consequenties hebben (zoals angst en een negatief zelfbeeld). Diverse auteurs hebben geopperd dat hoogbegaafdheid van leerlingen een verhoogd risico op een statische mindset hebben. Klopt dit? Een nieuw onderzoek van Boncquet et al. (2022) waaraan 3.329 leerlingen van groep 7 en hun ouders deelnamen verschaft hier meer duidelijkheid over. Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (4)
 • Bruikbaar (0)

De logische-consequentie-aanpak

De logische-consequentie-aanpak

De logische-consequentie-aanpak is een effectieve aanpak wanneer een individu herhaaldelijk ongewenst gedrag vertoont. Hieronder kun je lezen wat deze aanpak inhoudt en wanneer en hoe deze gebruikt kan worden. Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (5)
 • Bruikbaar (2)