Progressiegericht woordenboek

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (20)
 • Bruikbaar (20)

Groepszelfevaluatie verbetert motivatie in samenwerking

Groepszelfevaluatie verbetert motivatie in samenwerking in opleidingen

Een recent onderzoek door Kramer et al. (2024) belichtte de impact van groepszelfevaluatie. Het onderzoek vond plaats in de context van scholen, waarbij leerlingen betrokken waren bij samenwerkingsleerprojecten. Ze stelden zelf basisregels op voor hun samenwerking en evalueerden achteraf de naleving ervan.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (0)
 • Bruikbaar (0)

De Inherence Bias bij Kleuters: Hoe Verklaren ze Prestatieverschillen?

De Inherence Bias bij Kleuters Hoe Zien Ze Prestatieverschillen

Een recent onderzoek van Renoux et al. (2024) werpt een interessant licht op hoe kleuters denken over verschillen in schoolprestaties. Dit onderzoek, uitgevoerd onder 610 Franse kleuters, onthult dat kinderen geneigd zijn meer inherente factoren (zoals intelligentie) dan extrinsieke factoren (zoals toegang tot onderwijsmiddelen) aan te wijzen als verklaringen voor waarom sommige kinderen beter presteren op school dan anderen. Lees meer over wat deze inherence bias inhoudt en wat de gevolgen ervan zijn.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (4)
 • Bruikbaar (2)

Cijferloos Leren: Beter Leren, Minder Prestatiedruk

Cijferloos Leren: Beter Leren, Minder Prestatiedruk

In het huidige onderwijssysteem, waarin cijfers vaak de boventoon voeren, groeit de bezorgdheid over de mentale gezondheid van studenten. De nadruk op prestaties heeft geleid tot een toename van stress en een competitieve sfeer die de intrinsieke motivatie en het welzijn van studenten kan ondermijnen. Cijferloos leren, een benadering die focust op het leerproces in plaats van op numerieke beoordelingen, biedt mogelijk een oplossing voor deze problemen.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (6)
 • Bruikbaar (1)

Het Benjamin Franklin Effect: De Psychologie van Gunsten Verlenen

Het Benjamin Franklin Effect: De Psychologie van Gunsten Verlenen

Benjamin Franklin, een van de Founding Fathers van de Verenigde Staten, was niet alleen een wetenschapper en politicus, maar ook een observator van de menselijke natuur. Een van zijn  inzichten betreft de psychologie van gunsten verlenen, een fenomeen dat bekendstaat als het Benjamin Franklin effect. In dit artikel bespreek ik Benjamin Franklin effect, het verschijnsel dat mensen anderen leuker vinden nadat ze hen een gunst hebben verleend.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (3)
 • Bruikbaar (1)

Voorbeeld progressiegericht sturen: Marina en Roelof

Voorbeeld progressiegericht sturen: Marina en Roelof

Hieronder kun je drie voorbeeldgesprekjes tussen een leidinggevende (Marina) en een medewerker (Roelof) lezen. In de eerste twee gesprekjes is de aanpak van de leidinggevende niet effectief. In het eerste gesprekje stelt zij zich forcerend op, in het tweede gesprekje helpen. In het derde gesprekje past ze de techniek progressiegericht sturen toe. Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Bruikbaar (3)
 • Interessant (2)

Van tekortschietend naar competent leiderschap

Van tekortschietend naar competent leiderschap

De affaire rondom Matthijs van Nieuwkerk wierp een schijnwerper op een hardnekkig probleem: tekortschietend leiderschap. Het onderzoeksrapport van de Commissie van Rijn toont aan dat grensoverschrijdend gedrag binnen de NPO wijdverbreid is. 1484 medewerkers meldden dat ze in het afgelopen jaar te maken kregen met toxisch werkgedrag: intimidatie, kleinering of seksueel grensoverschrijdend gedrag. De commissie concludeert dat leidinggevenden op alle niveaus tekortschoten in hun verantwoordelijkheid.
Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (4)
 • Bruikbaar (4)

Bereikte vs. Resterende Progressiefocus: Effecten op Taakvolharding

Bereikte vs. Resterende Progressiefocus: Effecten op Taakvolharding

In dit artikel kun je iets lezen over de impact van bereikte progressiefocus versus resterende progressiefocus op taakvolharding na de voltooiing van een taak.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (1)
 • Bruikbaar (0)

Het Mobieltjesverbod in Scholen: Twee Docenten, Twee Aanpakken

Het Mobieltjesverbod in Scholen Twee Docenten, Twee Aanpakken

Je hebt er vast over gehoord: Vanaf 2024 zijn mobiele telefoons, tablets en smartwatches in Nederlandse klassen verboden wegens afleiding en negatieve impact op leerprestaties; scholen ontwikkelen eigen beleid met uitzonderingen (lees meer). Natuurlijk moeten zowel leerlingen als docenten wat wennen aan deze nieuwe situatie. Ik hoorde over een gesprekje tussen twee docenten op een middelbare school, Bianca en Patricia.

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Bruikbaar (2)
 • Interessant (1)

Dominantie vs. Prestige in Leiderschap: Ethiek en Risico

Dominantie vs. Prestige in Leiderschap: Ethiek en Risico

Leiderschap in organisaties is belangrijk. Maar niet alle leiderschapsstijlen hebben dezelfde impact. Twee prominente stijlen, op dominantie gebaseerd leiderschap en op prestige gebaseerd leiderschap, zijn recent onderzocht om hun effecten op ethiek en gedrag binnen organisaties te begrijpen. Deze studies werpen een nieuw licht op hoe verschillende benaderingen van leiderschap niet alleen de cultuur binnen een bedrijf vormgeven, maar ook hoe ze het morele gedrag van zowel leiders als hun ondergeschikten kunnen beïnvloeden. De resultaten van deze onderzoeken bieden waardevolle inzichten voor organisaties die streven naar een gezonde en ethische werkomgeving.

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (1)
 • Bruikbaar (0)

De 3xA-aanpak: Agree, Ask, Answer (Stem in, Daag uit, Leg uit)

De 3xA-aanpak: Agree, Ask, Answer (Stem in, Daag uit, Leg uit)

Het voeren van gesprekken over gevoelige onderwerpen kan uitdagend zijn. Emoties lopen hoog op, en meningsverschillen kunnen snel escaleren. Bij de YouTuber Debug Your Brain kwam ik een aanpak tegen die hij noemt: Agree-Ask-Answer. Je kunt hem ook de 3xA-aanpak noemen.

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (7)
 • Bruikbaar (2)

Het misplaatste vertrouwen in de complimentensandwich

 

Het misplaatste vertrouwen in de complimentensandwich

Veel mensen hebben een besef dat feedback geven nuttig en nodig kan zijn. Maar ze worstelen vaak met hoe ze effectief feedback kunnen geven. Een populaire manier van feedback geven wordt wel de complimentensandwich genoemd. In deze gespreksaanpak begin je met een oprecht compliment, vervolgens geef je constructieve kritiek en dan sluit je het gesprek weer af met een welgemeend compliment. Klinkt dat goed en logisch? In een nieuw artikel legt psycholoog Adam Grant uit waarom deze aanpak niet werkt.

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (3)
 • Bruikbaar (1)

“Wat heb je nodig?” is een overschatte vraag

In onze gesprekken met leidinggevenden, coaches en docenten horen we hen vaak de vraag noemen: “Wat heb je nodig?” Ook in oefeningen tijdens trainingen horen we mensen deze vraag vaak stellen. Een enkele keer kan deze vraag nuttig zijn maar meestal is het niet zo’n goed idee om deze vraag te stellen.

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Bruikbaar (23)
 • Interessant (16)

Progressiegericht coachingsgesprek met een interimdirecteur

Progressiegericht coachingsgesprek met een interimdirecteur

Hier is een voorbeeld van een coachingsgesprek waarbij progressiegerichte principes en technieken worden toegepast. Onze suggestie is om na elke uitspraak van de coachee even te pauzeren. Dek het vervolg van de tekst af met je hand en bedenk eerst wat jij als progressiegerichte coach zou zeggen. Vergelijk daarna wat je bedacht hebt met wat de coach werkelijk zei in het gesprek.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Bruikbaar (10)
 • Interessant (7)

SPI 2024: Wereldwijd Alarm: Sociale Progressie in Recessie

SPI 2024: Wereldwijd Alarm: Sociale Progressie in Recessie

De Social Progress Index (SPI) is een essentiële maatstaf voor het meten van sociale progressie die verder kijkt dan enkel economische factoren. De SPI brengt via niet-economische indicatoren in kaart hoe goed het met landen gaat. Deze indicatoren gaan over het vermogen van landen om te voldoen aan de basisbehoeften van hun burgers en om de bouwstenen te verschaffen die het mogelijk maken voor burgers en gemeenschappen om de kwaliteit van hun leven te verbeteren en om condities te scheppen voor alle individuen om hun volle potentieel te realiseren.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (1)
 • Bruikbaar (0)

Een overzicht van tien artikelen uit 2023

Een overzicht van tien artikelen uit 2023

Het begin van het nieuwe jaar biedt een natuurlijk moment om even stil te staan bij wat is geweest. In deze terugblik wil ik tien artikelen van mijn blog uit het afgelopen jaar onder de aandacht brengen. Deze selectie weerspiegelt een reeks thema’s die ik in 2023 heb behandeld en sluit aan bij mijn streven naar progressiegericht werken en voortdurende ontwikkeling. De artikelen variëren van het onderzoeken van psychologische fenomenen tot het bieden van inzichten in organisatieverandering en persoonlijke groei. Ik nodig u uit om deze artikelen opnieuw te bekijken en te reflecteren op de diverse onderwerpen en inzichten die ze bieden.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (0)
 • Bruikbaar (0)