De vicieuze cirkel van mindset en psychologische stress

De Vicieuze Cirkel van Mindset en Psychologische Stress

De mentale gezondheid van leerlingen en studenten is de afgelopen jaren een belangrijk onderwerp van zorg geworden. De druk om te presteren, sociale verwachtingen en leeruitdagingen kunnen een zware last vormen voor jonge mensen. Een recente studie van Kroeper et al. (2024) biedt inzicht in een cruciale factor die bijdraagt aan deze stress: de perceptie van mindset in de klas. Ze ontdekten een vicieuze cirkel van mindset en psychologische stress.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (1)
 • Bruikbaar (0)

Pleidooi voor democratie vanuit een psychologisch perspectief

Pleidooi voor democratie vanuit een psychologisch perspectief

Democratie staat wereldwijd onder druk. In een recente post uitte ik mijn zorg of de democratische rechtsstaat in goede handen is bij de nieuwe Nederlandse regering. Lang had ik de indruk dat veel mensen wel vonden en begrepen dat democratie goed is. Maar in persoonlijke gesprekken heb ik de laatste jaren gemerkt dat mensen het lastig vinden om specifieke en onderbouwde antwoorden te geven op de vraag: “Is een democratie beter dan een dictatuur, en zo ja waarom?” Het lijkt me nuttig om stil te staan bij de psychologische voordelen die democratische systemen bieden in vergelijking met autocratische regimes.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (4)
 • Bruikbaar (2)

Autonomie verschilt van onafhankelijkheid en vrijheid

Autonomie Verschilt van Onafhankelijkheid en Vrijheid

In de wereld van persoonlijke ontwikkeling en psychologie gebruiken we vaak termen zoals autonomie, onafhankelijkheid en vrijheid door elkaar. Hoewel deze concepten op elkaar lijken, vertegenwoordigen ze verschillende aspecten van de menselijke ervaring en motivatie. Hieronder leg ik uit waarom autonomie verschilt van onafhankelijkheid en vrijheid, en waarom het belangrijk is om deze verschillen te begrijpen.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (0)
 • Bruikbaar (0)

Verkeerde duidelijkheid: hoe duidelijkheid schadelijk kan zijn

Verkeerde duidelijkheid: hoe duidelijkheid schadelijk kan zijn

Tijdens een training behandelden we de groeimindset. Een deelnemer zei: “Ik snap de voordelen van een groeimindset en die onderschrijf ik ook. Maar heeft een statische mindset soms ook niet voordelen? Bijvoorbeeld als je tegen een leerling zegt: ‘Hier ben jij gewoon niet goed in.’ Dat is namelijk wel duidelijk!”Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (1)
 • Bruikbaar (0)

Bespreking van Morele ambitie’ (Rutger Bregman, 2024)

Morele ambitie

Rutger Bregman is historicus en schrijver. Zijn nieuwe boek Morele Ambitie is anders, en in mijn ogen beter dan zijn vorige boek, de internationale bestseller De meeste mensen deugen. In het dikke boek De meeste mensen deugen leverde Bregman een grote hoeveelheid argumenten voor de gedachte dat, je raadt het al, de meest mensen deugen. Het boek probeerde dus vooral een manier van kijken naar de werkelijkheid te stimuleren. Ik vond die poging niet helemaal geslaagd. Het nieuwe boek, Morele Ambitie, gaat verder en heeft een andere doelstelling. Het is een overtuigende oproep om in actie te komen. Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (5)
 • Bruikbaar (3)

► Winactie Opleiding Progressiegericht Coachen

De winnaar van de Winactie gratis deelname aan de Opleiding Progressiegericht Coachen is: 

Sylvia Buijtendijk!

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (2)
 • Bruikbaar (0)

Onderzoeksupdates apr-jun 2024

Onderzoeksupdates apr-jun 2024. Progressiegericht werken, mindsettheorie, zelfdeterminatietheorie, wijsheid, bias

Blijf op de hoogte van de nieuwste bevindingen met deze samenvatting van recent onderzoek op deze website, gepubliceerd in de afgelopen drie maanden.

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (0)
 • Bruikbaar (0)

Het verschil tussen democratie-ondersteunend en democratie-ondermijnend

Het verschil tussen democratie-ondersteunend en democratie-ondermijnend

De opkomst van Donald Trump in de Amerikaanse politiek was zorgwekkend. Trump vormde een bedreiging voor de democratische rechtsorde en internationale relaties. Helaas is deze dreiging nog volop aanwezig. In de laatste jaren zijn ook in andere landen politici met antidemocratische uitgangspunten populair en machtig geworden. Is de Nederlandse situatie ook zorgwekkend? Zal de nieuwe regering democratie-ondersteunend of democratie-ondermijnend zijn?Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (3)
 • Bruikbaar (1)

Hoe gedetailleerde toekomstvisies kunnen bijdragen aan progressie

Hoe gedetailleerde toekomstvisies kunnen bijdragen aan progressie

Recente onderzoeken tonen aan dat het visualiseren van doelen een krachtige invloed kan hebben op menselijk gedrag en prestaties. Een nieuwe studie (Voigt et al., 2024) richt zich op begrijpen van de mechanismen achter dit fenomeen. Ze onderzochten met name hoe visuele representaties van doelen de motivatie en prestaties van individuen kunnen beïnvloeden. Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (2)
 • Bruikbaar (2)

6 Romeinse filosofen in hun zoektocht naar wijsheid

Romeinse filosofen in hun zoektocht naar wijsheid

Tracht niet alles volgens uw wil te laten

geschieden, maar laat het geschieden zoals het komt. Daar zult u wel bij varen.

~ Epictetus

Alles wat we horen is een mening, geen feit.

Alles wat we zien is een perspectief, niet de waarheid.

~ Marcus Aurelius

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (0)
 • Bruikbaar (0)

Straffen is een schijnoplossing: dit is wat je beter kunt doen

Straffen is een schijnoplossing: dit is wat je beter kunt doen

Een docent hoorde ik laatst zeggen:

Als een leerling ongewenst gedrag blijft vertonen dan moet je wel straffen, toch? Ik ken ook van die docenten die maar blijven pamperen en begrip tonen. Dat werkt totaal niet. Op een gegeven moment moet je straffen. Dan is het afgelopen met praten! Wie niet horen wil, moet maar voelen!

Hieronder leg ik uit waarom straffen geen duurzame oplossing is bij ongewenst gedrag. Ook leg ik uit wat je beter kunt doen.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (3)
 • Bruikbaar (2)

Het Negatief-Positief Responsmodel (NPR)

Eerder schreef ik op deze site over toxische negativiteit en over toxische positiviteit. In dit artikel presenteer ik het Negatief-Positief Responsmodel (NPR), een 2×2-model voor omgaan met problemen en tegenstellingen. Dit model contrasteert drie niet-effectieve manieren van reageren op problemen met een progressiegerichte houding.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (5)
 • Bruikbaar (0)

De grote drie van de Griekse filosofie (e.v.a.)

De grote drie van de Griekse filosofie (e.v.a.)

Ik weet slechts één ding: dat ik niets weet.

~ Socrates (470-399 BCE)

Alle kennis, wanneer deze losstaat van rechtvaardigheid en deugd, is slechts sluwheid, geen wijsheid.

~ Plato (427-347 BCE)

Wijsheid heeft tot doel bijzondere feiten, die uit ervaring bekend worden, die een jonge man niet heeft omdat ze alleen door de tijd worden voortgebracht

~ Aristoteles (384-322 BCE)

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (2)
 • Bruikbaar (1)

Progressie in aannames over motivatie: van de agency theorie naar de zelfdeterminatietheorie

Progressie in aannames over motivatie: van de agency theorie naar de zelfdeterminatietheorie

Managementpraktijken zijn gebaseerd op fundamentele aannames over wat mensen motiveert. In een recent artikel zetten Marylène Gagné en Rebecca Hewett twee contrasterende visies hierop uiteen: de agency theorie en de zelfdeterminatietheorie. De agency theorie gaat ervan uit dat mensen voornamelijk gemotiveerd worden door externe prikkels en controle, terwijl de zelfdeterminatietheorie stelt dat mensen gedreven worden door de bevrediging van de psychologische basisbehoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid. Hoewel de zelfdeterminatietheorie ondersteund wordt door decennia aan onderzoek dat de meerwaarde van autonome motivatie aantoont, is de agency theorie nog altijd de overheersende aanname in managementpraktijken.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (1)
 • Bruikbaar (0)

Feedback vragen als leidinggevende

Feedback vragen als leidinggevende

Een leidinggevende in onze opleiding vertelde dat hij feedback ging vragen aan medewerkers.

Het ging over het volgende onderwerp. Uit onderzoek van Teresa Amabile en Steven Kramer blijkt dat een positieve innerlijke werkbeleving betekent dat je positief denkt over je werk, je je goed voelt op je werk en goed gemotiveerd bent voor je werk. Dit leidt tot beter functioneren. In een opleiding voor leidinggevenden behandelden wij dit thema. We gaven hen een checklist met voorbeelden van acties die zij konden ondernemen om de positieve innerlijke werkbeleving van hun medewerkers te vergroten. De checklist bevatte ook voorbeelden van acties die de innerlijke werkbeleving van medewerkers ondermijnen en die ze dus beter konden vermijden.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (1)
 • Bruikbaar (0)