CPW Opleidingen Progressiegericht Werken: praktische en goed onderbouwde opleidingen die verzorgd worden door de bedenkers van de progressiegerichte aanpak, Coert Visser en Gwenda Schlundt Bodien. Progressiegericht werken kan je helpen om met meer voldoening meer te bereiken in je werk.

► Schrijf je in en doe ook mee: https://cpwportal.nl

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (0)
 • Bruikbaar (0)

Hoe we reflecteren op onze levenservaringen bepaalt of deze ons wijzer maken

Hoe we reflecteren op onze levenservaringen bepaalt of deze ons wijzer maken

Wijsheid wordt steevast geassocieerd met levenservaring, zowel door leken als experts. Als het waar is dat wijsheid zich ontwikkelt door levenservaring, hoe werkt dat dan? En om welk soorten levenservaring gaat het? Gaat het om situaties waarin we min of meer spontaan terechtkomen? Of gaat het om specifieke situaties die we gericht moeten opzoeken? Spontaan? Of speciaal opgezochte ervaringen?Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (4)
 • Bruikbaar (4)

Gemotiveerd Blijven tijdens de Pandemie: De Rol van Groeimindset en Autonomie-ondersteuning bij Thuisonderwijs

Gemotiveerd Blijven tijdens de Pandemie: De Rol van Groeimindset en Autonomie-ondersteuning bij Thuisonderwijs

De uitdagingen van schoolsluitingen door COVID waren aanzienlijk voor veel jongeren. Recent onderzoek wijst op twee factoren die jongeren kunnen ondersteunen om gemotiveerd te blijven met schoolwerk tijdens dergelijke periodes.

Opleidingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (0)
 • Bruikbaar (0)

Ouderdom komt niet alleen met gebreken

Ouderdom komt niet alleen met gebreken

Laatst sprak ik met een 50-plusser over allerlei dingen die zij nog geleerd had, aan het leren was en verder wilde gaan leren. Ze zei dat ze het gevoel had dat het leven haar eigenlijk nu meer mogelijkheden bood dan toen ze jong was. Ze concludeerde: Ouderdom komt niet alleen met gebreken. Die zin bleef in mijn hoofd hangen. Lees hieronder waarom ik denk dat die zin veel waarheid bevat.

Opleidingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (6)
 • Bruikbaar (3)

De illusie van machteloosheid: waarom we meer invloed hebben dan we denken

In een LinkedIn post van Jan Rotmans, hoogleraar duurzaamheid in Rotterdam en auteur van het boek Omarm de chaos kwam ik het begrip ‘illusie van machteloosheid‘ tegen.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (9)
 • Bruikbaar (4)

De verschillende effecten van de vervulling en frustratie van basisbehoeften

De verschillende effecten van de vervulling en frustratie van basisbehoeften

Binnen de zelfdeterminatietheorie is al jarenlang veel aandacht voor de positieve effecten van de ondersteuning van de psychologische basisbehoeften. Er is wat minder aandacht geweest voor de ondermijning van motivatie en functioneren door behoeftenfrustratie. Een nieuw onderzoek kijkt naar beide.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (2)
 • Bruikbaar (0)

De wreedheidsprikkel: negatief beoordelen om intelligent over te komen

De wreedheidsprikkel: negatief beoordelen om intelligent over te komen

We leven in een tijd van grote veranderingen in onze samenlevingen. Organisaties moeten blijven innoveren om succesvol te zijn in een veranderende maatschappij, wat vereist dat leiders en managers zorgen voor een cultuur die creativiteit en innovatie bevordert en blijven zoeken naar nieuwe manieren om te innoveren en te groeien. Is innovatie in jouw organisatie ook van belang dan kan het nuttig zijn om kennis te nemen van de wreedheidsprikkel.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (2)
 • Bruikbaar (2)

De kracht van kleine daden gericht op het algemeen belang

Het valt niet te ontkennen dat de mensheid geconfronteerd wordt met een aantal existentiële problemen, zoals economische ongelijkheid, aantasting van het milieu en politieke instabiliteit. Daarom is het noodzakelijk dat de samenleving als geheel werkt aan het algemeen belang. Helaas overheerst een gevoel van moedeloosheid omdat zoveel mensen zich machteloos lijken te voelen tegenover deze problemen. Toch kan onze bijdrage aan een betere wereld, zelfs als we af en toe denken dat ze weinig te maken hebben met deze belangrijke uitdagingen, invloed hebben. In dit artikel onderzoeken we de kracht van kleine acties en hoe ieders keuzes de loop van de toekomst kunnen beïnvloeden.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (4)
 • Bruikbaar (3)

Handelen naar je waarden leidt tot je beter voelen en beter functioneren

Handelen naar onze waarden leidt tot je beter voelen en beter functioneren

In dit artikel schreef ik dat onderzoek uit de zelfdeterminatie laat zien dat wanneer we activiteiten verrichten die in overeenstemming zijn met onze waarden, we ons beter voelen en beter functioneren. Een lezer was hier geïnteresseerd in en vroeg me om literatuurverwijzingen waar uit dit blijkt. Hier kun je mijn antwoord lezen.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (1)
 • Bruikbaar (0)

Hoe mindsetinterventies de geestelijke gezondheid van adolescenten kunnen verbeteren

Hoe mindsetinterventies de geestelijke gezondheid van adolescenten kunnen verbeteren

Hoe mindsetinterventies de geestelijke gezondheid van adolescenten kunnen verbeteren. Een nieuw artikel van David Yeager en Carol Dweck brengt het idee naar voren dat adolescenten verschillende denkbeelden hebben over hun persoonlijke kwaliteiten, en dat het veranderen van deze denkbeelden kan leiden tot een betere omgang met uitdagende situaties en een verbeterde geestelijke gezondheid. Het artikel presenteert zowel theorie als gegevens die dit idee ondersteunen.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (5)
 • Bruikbaar (2)

Waarden en wijsheid: hoe we wijzer kunnen worden

Waarden en wijsheid: hoe we wijzer kunnen worden

Het woord waarden verwijst naar wat we belangrijk vinden in het leven en wat we denken dat goed en slecht is. Waarden zijn belangrijk omdat ze een sterke invloed op onze oordelen, keuzes en gedragingen hebben. Onderzoek uit de zelfdeterminatie laat zien dat wanneer we activiteiten verrichten die in overeenstemming zijn met onze waarden, we ons beter voelen en beter functioneren. Maar wat voor waarden kunnen we zoal hebben? In dit artikel beschrijf ik kenmerken van waarden en leg ik Shalom Schwartz’ Theorie van fundamentele menselijke waarden uit. Vervolgens beschrijf ik welke waarden wijze mensen vooral hebben en welke zij vooral niet hebben. Als je wijzer wilt worden, kun je hier misschien inspiratie uit opdoen.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (3)
 • Bruikbaar (2)

De noodzaak van wijsheid neemt toe; pakken we de handschoen op?

De noodzaak van wijsheid neemt toe; pakken we de handschoen op?

Wijsheid is een complex begrip. Wijsheid bevat meerdere componenten en facetten. Het brengt veel van de beste dingen in mensen tegelijkertijd samen. De complexiteit van wijsheid maakt het beschrijven en het bestuderen ervan moeilijk. Verschillende denkers en wetenschappers hebben vanuit verschillende hoeken gekeken naar dit complexe begrip. Met de komst van de nog jonge wetenschap van wijsheid begint er langzaamaan meer duidelijkheid te komen over waar wijsheid uit bestaat, hoe het gemeten kan worden, hoe het zich verhoudt tot andere concepten, wat het belang ervan is en hoe het ontwikkeld kan worden.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (0)
 • Bruikbaar (0)

Wat is je mindset over kansen?

Wat is je mindset over kansen?

We leven in een tijd van ingrijpende veranderingen en talloze onzekerheden. Recent zijn we als maatschappij wakker geschud door de dramatische mogelijkheden en bedreigingen die artificiële intelligentie (AI) met zich meebrengt. Deze ontwikkelingen gaan zo snel dat de vooruitzichten zijn dat AI het werk van vele mensen binnen afzienbare tijd zal kunnen overnemen. Welke mogelijkheden en kansen zullen er in de toekomst voor ons zijn? Dit is een essentiële vraag want kansen zijn cruciaal voor het nastreven van doelen, en zonder kansen is progressie onwaarschijnlijk.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (1)
 • Bruikbaar (0)

Waarom schaffen we prestatiebeoordeling niet af?

2001, Coert Visser 

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd in 2001. Naar aanleiding van een vraag van een lezer leek het me interessant om het hier opnieuw te plaatsen.

Waarom schaffen we prestatiebeoordeling niet af?

Bent u tevreden over uw beoordelingssysteem? Waarschijnlijk niet(1). Vele onderzoeken in binnen- en buitenland laten namelijk zien dat de grote meerderheid van de medewerkers èn managers ontevreden is over hun beoordelingssystemen en -praktijken(2) en dat beoordelingssystemen niet beantwoorden aan de gestelde doelen. Desondanks is prestatiebeoordeling één van de heiligste koeien in het bedrijfsleven: het uitvoeren van een formele jaarlijkse prestatiebeoordeling staat zelden of nooit ter discussie. Abolishing Performance Appraisals (3) van Tom Coens en Mary Jenkins is bij mijn weten het allereerste boek dat gaat over het afschaffen van systematische prestatiebeoordeling.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (1)
 • Bruikbaar (1)

Balans tussen intrinsieke en geïnternaliseerde motivatie als sleutel tot succes

Balans tussen intrinsieke en geïnternaliseerde motivatie als sleutel tot succes

Dit artikel gaat over de kwaliteit van motivatie volgens de zelfdeterminatietheorie (ZDT). Ik concentreer me op de beste kwaliteit van motivatie: autonome motivatie en leg uit dat deze bestaat uit twee vormen: intrinsieke en geïnternaliseerde motivatie. Vervolgens leg ik uit dat er twee verkeerde manieren van denken bestaan over intrinsieke motivatie. Ten slotte kom ik tot de conclusie dat de balans tussen intrinsieke en geïnternaliseerde motivatie kunnen zien als een belangrijke sleutel tot succes in opleiding en werk.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (1)
 • Bruikbaar (1)

Drie ‘ja maar’ reacties na stuurvragen (en hoe je kunt reageren)

Drie ja maar reacties na stuurvragen (en hoe je kunt reageren)

Bij progressiegericht sturen komen de personen die een stuurvraag op zich af krijgen soms met een ‘ja maar’ reactie. Hier kun je lezen welke verschillende redenen er zoal zijn voor die ‘ja maar’ reacties en hoe je ermee om kunt gaan.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (5)
 • Bruikbaar (1)