Category Archive: Progressiegericht werken

Autonomie verschilt van onafhankelijkheid en vrijheid

Autonomie Verschilt van Onafhankelijkheid en Vrijheid

In de wereld van persoonlijke ontwikkeling en psychologie gebruiken we vaak termen zoals autonomie, onafhankelijkheid en vrijheid door elkaar. Hoewel deze concepten op elkaar lijken, vertegenwoordigen ze verschillende aspecten van de menselijke ervaring en motivatie. Hieronder leg ik uit waarom autonomie verschilt van onafhankelijkheid en vrijheid, en waarom het belangrijk is om deze verschillen te begrijpen.Lees verder »

Verkeerde duidelijkheid: hoe duidelijkheid schadelijk kan zijn

Verkeerde duidelijkheid: hoe duidelijkheid schadelijk kan zijn

Tijdens een training behandelden we de groeimindset. Een deelnemer zei: “Ik snap de voordelen van een groeimindset en die onderschrijf ik ook. Maar heeft een statische mindset soms ook niet voordelen? Bijvoorbeeld als je tegen een leerling zegt: ‘Hier ben jij gewoon niet goed in.’ Dat is namelijk wel duidelijk!”Lees verder »

► Winactie Opleiding Progressiegericht Coachen

De winnaar van de Winactie gratis deelname aan de Opleiding Progressiegericht Coachen is: 

Sylvia Buijtendijk!

Hoe gedetailleerde toekomstvisies kunnen bijdragen aan progressie

Hoe gedetailleerde toekomstvisies kunnen bijdragen aan progressie

Recente onderzoeken tonen aan dat het visualiseren van doelen een krachtige invloed kan hebben op menselijk gedrag en prestaties. Een nieuwe studie (Voigt et al., 2024) richt zich op begrijpen van de mechanismen achter dit fenomeen. Ze onderzochten met name hoe visuele representaties van doelen de motivatie en prestaties van individuen kunnen beïnvloeden. Lees verder »

6 Romeinse filosofen in hun zoektocht naar wijsheid

Romeinse filosofen in hun zoektocht naar wijsheid

Tracht niet alles volgens uw wil te laten

geschieden, maar laat het geschieden zoals het komt. Daar zult u wel bij varen.

~ Epictetus

Alles wat we horen is een mening, geen feit.

Alles wat we zien is een perspectief, niet de waarheid.

~ Marcus Aurelius

Lees verder »

Straffen is een schijnoplossing: dit is wat je beter kunt doen

Straffen is een schijnoplossing: dit is wat je beter kunt doen

Een docent hoorde ik laatst zeggen:

Als een leerling ongewenst gedrag blijft vertonen dan moet je wel straffen, toch? Ik ken ook van die docenten die maar blijven pamperen en begrip tonen. Dat werkt totaal niet. Op een gegeven moment moet je straffen. Dan is het afgelopen met praten! Wie niet horen wil, moet maar voelen!

Hieronder leg ik uit waarom straffen geen duurzame oplossing is bij ongewenst gedrag. Ook leg ik uit wat je beter kunt doen.Lees verder »

Het Negatief-Positief Responsmodel (NPR)

Eerder schreef ik op deze site over toxische negativiteit en over toxische positiviteit. In dit artikel presenteer ik het Negatief-Positief Responsmodel (NPR), een 2×2-model voor omgaan met problemen en tegenstellingen. Dit model contrasteert drie niet-effectieve manieren van reageren op problemen met een progressiegerichte houding.Lees verder »

De grote drie van de Griekse filosofie (e.v.a.)

De grote drie van de Griekse filosofie (e.v.a.)

Ik weet slechts één ding: dat ik niets weet.

~ Socrates (470-399 BCE)

Alle kennis, wanneer deze losstaat van rechtvaardigheid en deugd, is slechts sluwheid, geen wijsheid.

~ Plato (427-347 BCE)

Wijsheid heeft tot doel bijzondere feiten, die uit ervaring bekend worden, die een jonge man niet heeft omdat ze alleen door de tijd worden voortgebracht

~ Aristoteles (384-322 BCE)

Lees verder »

Feedback vragen als leidinggevende

Feedback vragen als leidinggevende

Een leidinggevende in onze opleiding vertelde dat hij feedback ging vragen aan medewerkers.

Het ging over het volgende onderwerp. Uit onderzoek van Teresa Amabile en Steven Kramer blijkt dat een positieve innerlijke werkbeleving betekent dat je positief denkt over je werk, je je goed voelt op je werk en goed gemotiveerd bent voor je werk. Dit leidt tot beter functioneren. In een opleiding voor leidinggevenden behandelden wij dit thema. We gaven hen een checklist met voorbeelden van acties die zij konden ondernemen om de positieve innerlijke werkbeleving van hun medewerkers te vergroten. De checklist bevatte ook voorbeelden van acties die de innerlijke werkbeleving van medewerkers ondermijnen en die ze dus beter konden vermijden.Lees verder »

Hoe ga je om met iemand die heel negatief is?

Hoe ga je om met iemand die heel negatief is?

Tijdens een recente training die wij gaven aan leidinggevenden behandelden wij onderzoek van Teresa Amabile naar innerlijke werkbeleving. Een van de implicaties van Amabile’s onderzoek is dat het verstandig is om als leidinggevende te trachten negativiteit in je eigen communicatie te beperken. Toen we dit behandelden, vroeg een deelnemer: “Maar hoe ga je om met iemand anders die heel negatief is?” Deze vraag is begrijpelijk en biedt een waardevolle kans om het onderwerp van negativiteit te reflecteren.Lees verder »

Enquête Voeding en Veganisme (Engels)

Hier is een korte anonieme enquête met enkele vragen over voeding en plantaardig eten.

Voorbeeld progressiegericht ontwikkelgesprek

Voorbeeld progressiegericht ontwikkelgesprek

Hieronder kun je drie voorbeeldgesprekjes tussen een leidinggevende (Wim) en een medewerker (Nicolette) lezen. In de eerste twee gesprekjes is de aanpak van de leidinggevende niet effectief. In het eerste gesprekje stelt hij zich alleen zendend op, in het tweede gesprekje is zijn opstelling alleen volgend. In het derde gesprekje voert hij het gesprek op een progressiegerichte manier waarbij hij zowel zijn eigen perspectief als dat van de medewerker ruimte biedt.

Lees verder »

Hoe je als leidinggevende effectief een verzoek kunt doen

Hoe je als leidinggevende effectief een verzoek kunt doen

In Harvard Business Review kwam ik een artikel tegen Rachel Schlund, Roseanna Sommers en Vanessa Bohns. In dat artikel schrijven ze dat dat medewerkers vaak druk voelen om “ja” te zeggen tegen verzoeken van leidinggevenden, zelfs als ze eigenlijk liever nee zouden zeggen. Dit kan leiden tot gevoelens van spijt, frustratie en wrok. Ze leggen uit hoe je als leidinggevende effectief een verzoek kunt doen zonder dat er een dergelijke druk ontstaat. Hieronder leg ik uit waar ze voor pleiten.Lees verder »

Vragen naar betekenisvolle progressie in sollicitatiegesprekken

Vragen naar betekenisvolle progressie in sollicitatiegesprekken

In een sessie die verzorgde over progressiegericht werken kwam ik afgelopen week Dick Wever tegen. Hij is teamleider in een onderwijsinstelling en hij vertelde dat hij recent sollicitatiegesprekken heeft gevoerd met sollicitanten voor zijn school. Hij was niet helemaal tevreden over de aanpak van de sollicitatiegesprekken zoals die op school werden gevoerd. Daarom had hij een nieuwe, progressiegerichte vraag uitgeprobeerd in de gesprekken: de vraag welke betekenisvolle progressie de sollicitant recent had geboekt. Ik had weinig tijd om door te vragen over zijn ervaringen maar vond het zo interessant dat ik er over door heb zitten denken.Lees verder »

Aansluiten tijdens sturen is niet soft maar krachtig en effectief

Aansluiten tijdens sturen is niet soft maar krachtig en effectief

Progressiegericht sturen is een methode waarbij leidinggevenden duidelijk maken wat er van medewerkers verwacht wordt en waarom. Deze aanpak combineert begrip en geduld met duidelijkheid en vastberadenheid. Medewerkers krijgen de gelegenheid om zelf te bepalen hoe ze aan deze verwachtingen kunnen voldoen. Soms reageren medewerkers direct positief op stuurvragen, maar vaak komen ze met een ‘ja maar’-reactie. Als leidinggevende kun je hierop reageren door aan te sluiten op het perspectief van de ander, door te vragen en begrip te tonen, terwijl je de stuurvraag blijft herhalen en rekening houdt met ingebrachte bezwaren. Afgelopen week gebeurde het twee keer dat een cursist in onze training moeite had om aan te sluiten op het perspectief van de medewerker tijdens een stuurgesprek.Lees verder »