Category Archive: Progressiegericht werken

Prosociale impact en behoeftebevrediging: sleutels tot innovatie

Prosociale impact en behoeftebevrediging: sleutels tot creativiteit en innovatie

Innovatief werkgedrag speelt een belangrijke rol in het bereiken van progressie in organisaties. In dit artikel bespreek ik een studie van Papachristopoulos et al. (2023), die onderzoekt hoe psychologische basisbehoeften en prosociale motivatie creativiteit en innovatief werkgedrag (IWB) binnen organisaties beïnvloeden.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Progressiegericht adviseren: adviesgesprek tussen een HR-adviseur en een leidinggevende

Progressiegericht adviseren: adviesgesprek tussen een HR-adviseur en een leidinggevende

Hieronder kun je drie gesprekjes lezen tussen een HR-adviseur en een leidinggevende. In de eerste drie gesprekjes is de aanpak van de leidinggevende niet effectief, in het vierde gesprekje wel. In de eerste twee gesprekjes is de aanpak van de HR-adviseur niet effectief, in het derde gesprekje, een voorbeeld van progressiegericht adviseren, wel.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Eindejaarsweggeefactie: win een boek om weg te geven

Winactie: Win een boek om weg te geven. Hier en hier kun je zien uit welke boeken je kunt kiezen. Wil je kans maken? Stuur voor 15 december een e-mail en leg uit welk boek je graag zou winnen om wegte geven aan wie en waarom. We kiezen drie winnaars op 15 december.

► Winnaar vorige week (Handboek Progressiegericht Leidinggeven): I. Koerselman

De PTV-aanpak: Progressiegerichte Toekomstprojectie Vragen

De PTV-aanpak Progressiegerichte Toekomstprojectie Vragen

De PTV-aanpak is een krachtige progressiegerichte aanpak. PTV staat voor Progressiegerichte Toekomstprojectie Vragen. Deze methodiek maakt gebruik van een reeks van vijf strategisch gekozen vragen die individuen of teams helpen om hun toekomstige doelen te visualiseren en de nodige stappen te identificeren om deze doelen te bereiken. De kracht van PTV ligt in zijn eenvoud en effectiviteit, waardoor het een waardevol instrument is in team- en organisatieontwikkeling.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Intellectuele nederigheid en acceptatie van AI

Intellectuele nederigheid en acceptatie van AI

We leven in een tijd waarin kunstmatige intelligentie (AI) ons leven ingrijpend begint te veranderen. Nieuw onderzoek (Li, 2023) laat zien hoe intellectuele nederigheid – het besef van de feilbaarheid van onze overtuigingen en kennis – onze houding ten opzichte van AI, specifiek ChatGPT, beïnvloedt. Vier studies met in totaal 943 deelnemers onderzoeken dit, gebruikmakend van zowel zelfrapportage als gedragsmatige uitkomstvariabelen.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

De Opbrengsten van Progressiegerichte Opleidingen

De Opbrengsten van Progressiegerichte Opleidingen

Progressiegerichte opleidingen die wij, Coert Visser en Gwenda Schlundt Bodien, al jarenlang verzorgen, bieden talrijke voordelen op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling.

  • De Opleiding Progressiegericht Werken is bedoeld voor coaches, docenten, adviseurs en trainers die effectievere interventies willen leren toepassen om progressie te bereiken met hun cliënten en studenten.
  • De Opleiding Progressiegericht Leidinggeven richt zich op leidinggevenden die hun leiderschapsvaardigheden willen verbeteren en hun teams effectiever willen aansturen.

Beide opleidingen helpen deelnemers uit diverse sectoren en met verschillende ervaringsniveaus om hun vaardigheden te verbeteren en professionele groei te realiseren. In dit artikel verkennen we zes kernvoordelen van deze opleidingen en hoe ze bijdragen aan blijvende groei en impact op de werkvloer.

Lees verder »

De waarde van psychologische kennis voor leidinggevenden

De waarde van psychologische kennis voor leidinggevenden

Leidinggeven in de hedendaagse werkwereld vereist meer dan zakelijke en operationele vaardigheden; het vraagt om kennis over psychologie. Hoewel sommigen zich hier misschien niet bewust van zijn, speelt psychologisch inzicht een waardevolle rol in effectief leiderschap. Dit artikel belicht hoe psychologische kennis bijdraagt aan het succes van leidinggevenden.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Praktische technieken om een negatieve teamsfeer te verbeteren

Praktische technieken om een negatieve teamsfeer te verbeteren

Iemand vertelde me het volgende: “De sfeer in ons team is slecht en we hebben al meerdere dingen geprobeerd om de sfeer te verbeteren. We hebben een meeting gehouden om het probleem te bespreken maar die leidde er eerder toe dat de sfeer nog slechter werd. We hebben een etentje georganiseerd maar de helft van het team kwam niet eens opdagen. Wat moeten we doen?” De vraag is legitiem want een negatieve teamsfeer kan zowel het werkplezier als de prestaties van een team negatief beïnvloeden. Hier zijn enkele ideeën om een negatieve teamsfeer om te buigen.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Progressiepresentaties: voor individuele en teamprogressie

Progressiepresentaties: voor individuele progressie en teamprogressie

Nu progressiegericht werken bekender aan het worden is, zijn veel mensen op zoek naar manieren om progressiedenken in hun teams vorm te geven. Het vinden van dit soort vormen kan als voordelen hebben:

  1. dat alle teamleden geactiveerd worden in plaats van alleen een minderheid die normaal gesproken de boventoon voert.
  2. dat in kaart gebracht wordt wat al goed gaat en bereikt is. Dit is een tegenmaatregel tegen de negativiteitsbias en helpt om het competentiegevoel en optimisme in het team te versterken.
  3. dat er een duidelijk beeld ontstaat van verder te bereiken progressie.
  4. dat er duidelijke stappen vooruit worden geformuleerd.

Hier wil ik een nieuwe vorm introduceren om progressiedenken in teams te stimuleren en dit soort voordelen te behalen: progressiepresentaties

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Lees verder »

3 Misverstanden over de groeimindset opgehelderd

3 Misverstanden over de groeimindset opgehelderd

In een kort artikel uit 2016 van Carol Dweck in de Harvard Business Review bespreekt ze enkele misverstanden over de groeimindset. Het artikel bevat tevens een korte animatie. Hieronder kun je de drie misvattingen die Carol Dweck in het artikel bespreekt lezen. Per misvatting geef ik een kort commentaar.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Onderzoeksupdates sep-okt 2023


Hieronder vind je een geordend overzicht van onderzoeksupdates op deze website van de afgelopen 2 maanden.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

De invloed van culturele mindset op polyculturalisme in organisaties

De invloed van culturele mindset op polyculturalisme in organisaties

In de moderne, globaliserende wereld, waar organisaties steeds diverser worden, is het begrip van polyculturalisme in organisaties van groot belang. Polyculturalisme gaat uit van het idee dat culturen voortdurend veranderen en samensmelten door interetnische of interculturele verbindingen. Maar hoe beïnvloedt de individuele culturele mindset van werknemers dit polyculturalisme? Een recent artikel van Huang, Yang & Kung (2023) duikt dieper in deze kwestie en belicht het belang van de culturele mindset in deze context.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Kennisquiz Cognitieve biases

Kennisquiz Cognitieve biases

Hier is een kennisquiz over cognitieve biases, ofwel veelvoorkomende waarnemings- en beoordelingsfouten (waar we ons vaak niet bewust van zijn). De quiz bestaat uit 14 multiplechoicevragen. Probeer het maar eens. Als je de quiz hebt gemaakt, kun je zien hoeveel vragen je goed had en kun je per vraag ook zien wat het goede antwoord is. Ik ben benieuwd of je cognitieve biases tegenkomt die je nog niet kende.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Kennisquiz Redeneerfouten

Quiz redeneerfouten

Hier is een kennisquiz over redeneerfouten, ofwel het gebruik van drogredenen, logicafouten. De quiz bestaat uit 14 multiplechoicevragen. Probeer het maar eens. Als je de quiz hebt gemaakt, kun je zien hoeveel vragen je goed had en kun je per vraag ook zien wat het goede antwoord is. Ik ben benieuwd of je redeneerfouten tegenkomt die je nog niet kende.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Logica: belangrijker dan we soms denken

 

In een LinkedIn-post van Jan Rotmans las ik over een interview van Pieter Jan Hagens met Kim Putters. Putters had gepleit voor een visie op de toekomstige samenleving en voor het transitiepad ernaartoe. Pieter Jan Hagens wierp tegen: “Ja maar, een visie is zo abstract, we moeten nu scherpe keuzes maken”. Rotmans merkt terecht op: “Hier is sprake van een schijntegenstelling. Een visie vergt juist het maken van scherpe keuzes, omdat we moeten stoppen met het oude (afbraak) en het nieuwe moeten versnellen (opbouwen). Dat kan door een visie te koppelen aan een strategie en acties, want een visie zonder actie is betekenisloos, maar actie zonder visie is richtingloos. 

 

Ik ben het niet alleen eens met Rotmans, ik vind het ook een mooie illustratie van hoe belangrijk logica is. Zonder begrip van de logica, maken we sneller de fout die Hagens hier maakte. Met inzicht in logica, kunnen we hem eerder voorkomen.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »