Category Archive: boeken

The Circle Technique. A Simple tool for empowering meaningful progress

The circle technique might just be the ultimate progress-focused technique. It encapsulates everything that makes progress-focused work so effective. The approach is simple and goal-oriented, focusing on making achieved progress and further desired progress visible. It’s no surprise, then, that the circle technique has become one of the most beloved techniques among progress-focused professionals. In this booklet, you can read about how to easily use the circle technique in various situations. However, as straightforward as the technique is to understand and use, it doesn’t mean there aren’t deeper thoughts behind the approach. Hence, you can also read about the pieces of theory that underlie the technique. Order here.

Trainingen Progressiegericht Werken

Cultures of growth: de vele voordelen van groeimindsetculturen

Cultures of growth: de vele voordelen van groeimindsetculturen

Mary Murphy, hoogleraar psychologie aan Indiana University heeft het boek Cultures of Growth gepubliceerd. In 2006 was zij student bij Carol Dweck, grondlegger van de mindsettheorie. Dwecks eerdere werk toonde aan dat mensen met een groeimindset meer geneigd zijn uitdagingen aan te gaan, van fouten te leren en op de lange termijn meer te bereiken dan mensen met een statische mindset. Murphy suggereerde dat niet alleen individuen maar ook omgevingen een mindset belichamen. Bijna twee decennia later hebben Murphy en haar collega’s veel onderzoek gedaan in talloze organisaties. Cultures of Growth doet daarvan verslag. Lees verder »

De psychologie van overtuigingen, waarom overtuigingen veranderen lastig maar belangrijk is

De psychologie van overtuigingen, waarom overtuigingen veranderen lastig maar belangrijk is

Je hebt het vast weleens meegemaakt. Je bent in gesprek met iemand die hardnekkig weigert toe te geven dat hij fout zit. Je geeft goede argumenten voor jouw standpunt en legt uit waarom de zienswijze van de ander niet klopt maar die ander blijft stug vasthouden aan hoe hij het ziet. Hoe kan dit; waarom geven mensen niet gewoon toe dat ze fout zitten? Over die vraag gaat het boek Resistance to Belief Change van Joseph Lao en Jason Young (2019).

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

“Progressiegericht Lesgeven, Florerend leren” door Gwenda Schlundt Bodien

In de nieuwste toevoeging aan haar omvangrijke reeks publicaties, “Progressiegericht Lesgeven, Florerend leren“, slaagt Gwenda Schlundt Bodien er opnieuw in om de kracht van progressiegericht werken te tonen. Als medeontwikkelaar van deze aanpak vertaalt zij op levendige wijze actuele wetenschappelijke inzichten naar de dagelijkse realiteit van het klaslokaal.

Het boek fungeert als een gids voor leraren, hen navigerend door de voornaamste uitdagingen van het hedendaagse onderwijs: van het aanpakken van onoplettendheid en desinteresse bij leerlingen tot het bevorderen van een positieve sfeer en het omgaan met persoonlijke twijfels als leraar. Progressiegericht Lesgeven biedt niet alleen inzicht in de problemen, maar ook concrete, toepasbare oplossingen.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Power and Progress (boek): technologie en socio-economische veranderingen

Power and Progress (boek): technologie en socio-enomische veranderingen

We leven in een wereld waarin technologische vooruitgang aan de orde van de dag is. Een opmerkelijk boek dat deze dynamiek verkent is recentelijk de aandacht beginnen trekken. Het boek, genaamd ‘Power and Progress‘, onderzoekt de complexe interactie tussen technologische ontwikkeling, in het bijzonder kunstmatige intelligentie (AI), en socio-economische veranderingen. Geschreven door Daron Acemoglu en Simon Johnson, twee economen van het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology (MIT), geniet het boek momenteel veel belangstelling. Hoewel ik het boek zelf nog niet heb gelezen, maken de recensies die ik onder ogen heb gehad mij nieuwsgierig.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Van Perfectionisme naar Optimalisme: ‘Niet perfect, toch tevreden’ (Liesbet Boone)

Van Perfectionisme naar Optimalisme: ‘Niet perfect, toch tevreden’ (Liesbet Boone)

In een maatschappij die nogal eens het bereiken van perfectie benadrukt, worstelen velen van ons met het verlangen om aan deze hoge standaarden te voldoen. Maar wat als we een gezondere benadering van succes en prestaties konden omarmen? In haar boek ‘Niet perfect, toch tevreden’, biedt Liesbet Boone een transformerende blik op hoe we ons begrip van perfectionisme kunnen ombuigen naar een meer vervullende en duurzame kijk: optimalisme.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

De Consultancy-Industrie Onder de Loep: 5 Onthullende Kritiekpunten

De Consultancy-Industrie Onder de Loep: 5 Onthullende Kritiekpunten

Technologische complexiteit en economische uitdagingen zijn groeiende aspecten van onze tijd. Bedrijven en overheden zoeken steeds vaker hulp bij consultants. Deze consultants leveren strategisch advies en operationele expertise. Economen Mariana Mazzucato en Rosie Collington waarschuwen echter in hun boek “De consultancy-industrie” (Engelse titel: The Big Con). Ze signaleren de gevaren van deze groeiende afhankelijkheid. Dit artikel beschrijft enkele implicaties van hun analyse, aanvullingen uit de recensie van de Engelstalige versie van het boek, en enkele oplossingsrichtingen.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wetenschap: betrouwbaarste weg naar kennis, ook in de psychologie

Wetenschap is de meest betrouwbare route naar kennis, ook over psychologie en wijsheid

 

Dit fragment is overgenomen uit het boek De Ontwikkeling van Wijsheid.

 

Gedurende het overgrote deel van de menselijke geschiedenis was progressie over generaties heen niet of nauwelijks aanwezig. Vele duizenden generaties lang was het niet zo dat opeenvolgende generaties steeds iets gezonder en welvarender werden. In sommige periodes ging het wat beter, in andere periodes wat slechter, vaak veel slechter. Een eerste grote doorbraak vond zo’n 12.000 jaar geleden plaats: de landbouwrevolutie. Deze vormde de basis voor de eerste menselijke nederzettingen en staten. Pas veel later, vanaf halverwege de 16e eeuw, vond in Europa een volgende doorbraak plaats: de wetenschappelijke revolutie. In deze periode vond een enorme verschuiving plaats in het denken over onszelf, de wereld en onze plek daarin en over wat we weten over hoe we dingen te weten kunnen komen.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Nieuwe Inzichten in Onderwijsstrategieën: John Hattie’s “Visible Learning: The Sequel”

John Hattie, is een onderwijswetenschapper aan de Universiteit van Melbourne. Hij heeft veel bekendheid verworven in de onderwijswereld door zijn boek Visible Learning uit 2008. Kort geleden verscheen de opvolger van dit boek, Visible Learning: The Sequel. Hieronder kun je iets meer lezen over Hattie’s werk.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Immuun voor nepnieuws

Een tijdje geleden schreef ik over cognitieve immunologie, de wetenschapsdiscipline die het immuunsysteem van de geest bestudeert dat beschermt tegen besmettelijke en gevaarlijke ideeën. Nu is er een toegankelijk Nederlandstalig boek verschenen door een van de leidende onderzoekers op dit gebied. Het boek heet Immuun voor nepnieuws, de auteur is Hoogleraar psychologie aan Cambridge, Sander van der Linden.

Een centraal begrip in de visie van Van der Linden is prebunking, wat te vergelijken is het vaccineren van mensen tegen een virus, in dit geval een ideeënvirus. Prebunking, de techniek om mensen preventief immuun te maken voor desinformatie, is een veelbelovende aanpak in de strijd tegen nepnieuws. Door mensen vooraf een verdunde dosis desinformatie te geven, samen met middelen om die te ontzenuwen, wordt voorkomen dat de misleidende informatie in het brein wordt ‘gecodeerd’. Prebunking is niet de enige oplossing. Maar het kan fungeren als een goede eerste verdedigingslinie tegen manipulatie en kan het mensen aanmoedigen om meer bronnenonderzoek en verificatie te doen bij complottheorieën.

 

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Waarom schaffen we prestatiebeoordeling niet af?

2001, Coert Visser 

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd in 2001. Naar aanleiding van een vraag van een lezer leek het me interessant om het hier opnieuw te plaatsen.

Waarom schaffen we prestatiebeoordeling niet af?

Bent u tevreden over uw beoordelingssysteem? Waarschijnlijk niet(1). Vele onderzoeken in binnen- en buitenland laten namelijk zien dat de grote meerderheid van de medewerkers èn managers ontevreden is over hun beoordelingssystemen en -praktijken(2) en dat beoordelingssystemen niet beantwoorden aan de gestelde doelen. Desondanks is prestatiebeoordeling één van de heiligste koeien in het bedrijfsleven: het uitvoeren van een formele jaarlijkse prestatiebeoordeling staat zelden of nooit ter discussie. Abolishing Performance Appraisals (3) van Tom Coens en Mary Jenkins is bij mijn weten het allereerste boek dat gaat over het afschaffen van systematische prestatiebeoordeling.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Erbij horen: de wetenschap van het creëren van verbinding en het overbruggen van scheidslijnen

Erbij horen: de wetenschap van het creëren van verbinding en het overbruggen van scheidslijnen

Twee indringende problemen waar de laatste tijd veel aandacht voor is, zijn eenzaamheid en polarisatie. Eenzaamheid komt relatief veel voor, vooral onder jongeren. Polarisatie lijkt steeds meer op te treden in de samenleving en zelfs families uit elkaar te rukken.

Geoffrey L. Cohen, hoogleraar psychologie op Stanford University, heeft een boek geschreven dat relevant is voor deze problemen. De titel is Belonging: The Science of Creating Connection and Bridging Divides. In dit boek laat hij zien dat het gevoel erbij te horen niet alleen een gevolg is van succesvol zijn maar ook een voorwaarde voor succes. Hieronder licht ik een tipje van de sluier op over de inhoud van het boek.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Handboek Progressiegericht Leidinggeven

Vandaag is het Handboek Progressiegericht Leidinggeven verschenen. We vierden de verschijning ervan met leidinggevenden die de progressiegerichte aanpak benutten in hun werk en die we daarover interviewden.

Sinds progressiegericht werken in 2012 door Coert Visser en Gwenda Schlundt Bodien werd geïntroduceerd is de aanpak steeds bekender en populairder geworden. De kracht van de progressiegericht werken is dat het tegelijkertijd heel praktisch is en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De aanpak wordt enthousiast toegepast in allerlei organisaties zoals scholen, universiteiten, ziekenhuizen, zorginstellingen, energiebedrijven, gemeentes, de Nederlandse Spoorwegen, en andere. Ook onder leidinggevenden is aanpak steeds bekender en populairder geworden. Een belangrijke reden is dat progressiegerichte principes en technieken hen helpen om sneller en prettiger resultaten te bereiken met hun team. Lees verder »

Kritiek van De Snijtafel op ‘De meeste mensen deugen’

Kritiek van De Snijtafel op 'De meeste mensen deugen'

Een paar jaar geleden verscheen Rutger Bregmans boek De meeste mensen deugen. Het werd een regelrechte bestseller. Ik was nieuwsgierig naar het boek en heb het (grotendeels) gelezen. Maar ik besloot er op deze site geen artikel aan te wijden. De boodschap van het boek vond ik al met al niet overtuigend en daarmee het boek niet aanbevelenswaardig genoeg.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Macht trekt het verkeerde soort mensen aan

Brian Klaas, onderzoeker in Londen en columnist bij de Washington Post, heeft een boek geschreven dat heel relevant is voor de tijd waarin we leven. Het boek heet “Corruptible: Who Gets Power and How It Changes Us. Het gaat over vragen als: hoe komt het dat slechte mensen zo vaak in posities van macht terechtkomen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat juiste goede mensen in machtsposities terechtkomen? en Corrumpeert macht of komen mensen met corrupte neigingen gewoon eerder in machtsposities terecht?

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »