Progressiegericht woordenboek


 Groeimindset:

Begrip uit de mindsettheorie van Carol Dweck. Een groeimindset is het geloof dat je door je effectief in te spannen beter kunt worden in de dingen waar je beter in zou willen worden. Het tegenovergestelde van een groeimindset is een statische mindset (of vaste mindset). Onderzoek heeft laten zien dat groeimindsetinterventies effectief zijn: 1) wanneer ze worden gericht op de doelgroep die ze nodig heeft, 2) op de juiste manier worden uitgevoerd, 3) in de context die ondersteunend is aan de groeimindset (lees meer over heterogeniteit van effecten). Interessant aan groeimindsetinterventies is verder dat ze een light touch karakter hebben: ze zijn eenvoudig en goedkoop toe te passen.


Klik hier om meer te lezen over Groeimindset

► Verwante begrippen: Mindsettheorie, Mindset-betekenissysteem, Statische mindset, Inspanningsattributie, Capaciteitenattributie, Neuroplasticiteit, Progressie
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Pessimistische attributie, Naïef realisme, Organizational citizenship behaviors, Toewijding, Democratie


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.