3 Tips om als leraar zelf het voorbeeld te geven van een groeimindset

Hieronder beschrijf ik drie eenvoudige tips van Dave Paunesku om als leraar zelf het voorbeeld van een groeimindset te geven aan je leerlingen. Dit kan hen ondersteunen in het zelf ontwikkelen van een groeimindset.

Trainingen Progressiegericht Werken

Voordelen van een groeimindset voor leerlingen

Het hebben van een groeimindset is voor leerlingen een groot voordeel, zeker als de stof moeilijker wordt en de eisen en verwachtingen anders en hoger worden. In dergelijke situaties komt een groeimindset de interesse en betrokkenheid van leerlingen ten goede en ook het presteren en het gevoel van veiligheid (zie o.a. hier).

De belangrijke rol van de leraar

Het ontwikkelen en houden van een groeimindset is voor leerlingen veel gemakkelijker als de omgeving dit ondersteunt (lees meer). De leraar kan uiteraard een heel belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een groeimindset bij leerlingen en wel op drie manieren:

  1. Groeimindset opwekken: denk hierbij bijvoorbeeld aan het geven van procescomplimenten, het gebruiken van de nog-niet formulering, het vragen naar eerdere successen en het normaliseren van fouten.
  2. Niet een statische mindset opwekken: denk hierbij aan het achterwege laten van het complimenteren van intelligentie, het gebruiken van stereotyperingen, het vergelijken van leerlingen onderling en het gebruik van troostend bedoelde opmerkingen als: “niet iedereen kan hier even goed in zijn.” (lees meer)
  3. Modelleer een groeimindset: Hieronder staan enkele suggesties voor hoe je dat kunt doen.

Geef het voorbeeld via je eigen groeimindset

Dave Paunesku, voormalig student van Carol Dweck, is nu directeur van PERTS, een toegepast onderzoekscentrum aan Stanford University. Hij was onder andere betrokken bij grootschalig onderzoek aan de Khan Academy. In een recente video geeft hij enkele praktische aanbevelingen hoe leraren een groeimindset bij leerlingen kunnen modelleren door zelf het goede voorbeeld te geven. Hier zijn, kort samengevat, zijn tips:

  1. Communiceer naar alle leerlingen dat je de verwachting hebt dat ze succesvol kunnen zijn en vertel ze dat jij er bent om ze hierin te ondersteunen
  2. Focus op het proces van leren en op welke strategieën ze kunnen gebruiken. Dit helpt leerlingen om, zelfs als ze nog niet op het gewenste niveau zitten, te gaan zien dat ze stapje voor stapje progressie boeken.
  3. Praat over hoe je zelf leert en omgaat met je eigen fouten. Je kunt zelfs bewust af en toe een fout maken om vervolgens te laten zien hoe je omgaat met je fout. Als een leerling je wijst op je fout, kun je deze leerling bedanken en de klas uitnodigen om te kijken hoe je de fout kunt oplossen. Hierdoor help je een context creëren waarin het maken van fouten als normaal, veilig en nuttig wordt gezien.

Hier is de video:

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (1)
  • Bruikbaar (0)