Hoe statische mindsets van docenten hun studenten belemmeren

Hoe beïnvloeden mindsets van docenten de veiligheid en het presteren van hun studenten? Twee nieuwe onderzoeken geven inzicht in hoe studenten merken of hun docent een statische mindset heeft of een groeimindset en hoe studenten beïnvloed worden door de door hem beleefde mindset van hun docent.

Trainingen Progressiegericht Werken

Hoe communiceren docenten hun mindset richting studenten?

Kroeper, Fried, & Murhpy (2020) keken naar hoe studenten komen tot een idee over de mindset van hun docenten. Met andere woorden: hoe communiceren docenten hun statische mindset of groeimindset? Zij vroegen studenten om 119 verschillende docentgedragingen te categoriseren onder de categorieën groeimindset of statische mindset. Dit werkte als volgt. De studenten kregen de docentgedraging op hun scherm en moesten dan met hun muis ofwel klikken op het woordje Growth-minded (linksbovenaan het scherm) ofwel op het woordje Fixed-minded (rechtsboven).

De onderzoekers volgende en analyseerden de muisbewegingen die de studenten hierbij maakten. Dit gaf hen de mogelijkheid om een inschatting te maken van hun zeker dan wel aarzelend de studenten waren bij het categoriseren van de docentgedragingen. De voorbeelden hieronder laten verschillende mogelijkheden zien. A geeft een hoge mate van zekerheid weer, B wat meer onzekerheid en C veel onzekerheid.

De onderzoekers kwamen erachter dat er een hoge mate van overeenstemming bestond tussen de beoordelingen van de studenten en de van te voren geregisteerde voorspellingen van de onderzoekers (zoals de tabel hieronder toont).


De onderstaande tabel toont welke typen docentgedragingen meer als getuigend van een groeimindset werden gezien en welke meer als van een statische mindset.

Hoe beïnvloedt de mindset van docenten studenten?

Onderzoek van Muenks et al. (2020) bekijkt hoe de mindsets van universiteitsdocenten in exacte studies de ervaringen van hun studenten beïnvloeden tijdens de cursussen. Om hier zicht op te krijgen voerden zij een experience sampling studie uit bij tweedejaars studenten (N=1192). In de studie waren studenten betrokken uit meer dan 50 verschillende exacte vakken en van 4 universiteiten.

De onderzoekers vroegen deze studenten te rapporteren wat zij dachten dat de mindset-overtuigingen van hun docent waren. Vervolgens stuurden ze hen op hun mobiele telefoon na na elk afzonderlijk college een enquête waarin zij hen vroegen om te rapporteren over hun psychologische kwetsbaarheid in de les die zij net hadden gevolgd. In totaal namens ze 7404 van dit soort enquêtes af.

Een belangrijke bevinding van dit onderzoek was dat de beleving van de student dat hun docent een statische mindset had de psychologische kwetsbaarheid van de student in die les vergrootte. Deze toegenomen psychologische kwetsbaarheid verlaagde hun betrokkenheid in de les en ook hun interesse in exacte vakken in het algemeen. Verder verlaagde het hun prestaties in het vak. De onderstaande figuur vat deze resultaten samen.

Conclusie

De mindset van een individu heeft veel invloed op het gedrag, de emoties en het leren en presteren van dat individu. Maar ook de mindset van belangrijke mensen in de omgevingen van individuen, zoals ouders, docenten en leidinggevenden, zijn erg belangrijk. Dit soort belangrijke personen kunnen niet alleen veel invloed hebben op de eigen mindset van kinderen, studenten en medewerkers maar ook op hoe veilig en betrokken zij zich kunnen voelen.

Het is verstandig om niet alleen te proberen de mindsets van kinderen en studenten via interventies te beïnvloeden richting een groeimindset maar om ook de mindsets van ouders, docenten en leidinggevenden te beïnvloeden zodat groeimindsetculturen kunnen ontstaan.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (2)
  • Bruikbaar (1)