Hoe mindsetinterventies de geestelijke gezondheid van adolescenten kunnen verbeteren

Hoe mindsetinterventies de geestelijke gezondheid van adolescenten kunnen verbeteren. Een nieuw artikel van David Yeager en Carol Dweck brengt het idee naar voren dat adolescenten verschillende denkbeelden hebben over hun persoonlijke kwaliteiten, en dat het veranderen van deze denkbeelden kan leiden tot een betere omgang met uitdagende situaties en een verbeterde geestelijke gezondheid. Het artikel presenteert zowel theorie als gegevens die dit idee ondersteunen.

Trainingen Progressiegericht Werken

Mindsets

De definitie van mindsets in hun artikel verwijst naar overtuigingen over de aard en werking van menselijke eigenschappen zoals intelligentie en persoonlijkheid. Dit gebruik van het woord mindset wijkt iets af van de meer algemene manier waarop mensen het woord soms gebruiken (zoals in “hij heeft positieve mindset”).

In onderzoek worden statische mindsets (soms ook vaste mindsets genoemd) beschouwd als de overtuiging dat menselijke eigenschappen zoals intelligentie vastliggen en niet veranderd kunnen worden, terwijl groeimindsets verwijzen naar de overtuiging dat deze eigenschappen ontwikkeld kunnen worden door hard werken, goede strategieën en hulp van anderen.

Geestelijke gezondheid

Yeager & Dweck bespreken in hun artikel hoe mindset-onderzoek inzicht kan geven in de oorzaken van psychische klachten en hoe deze kunnen worden voorkomen of behandeld. Statische mindsets zijn in verband gebracht met minder veerkrachtige reacties op obstakels en internaliserende en externaliserende symptomen, en er zijn cognitieve, affectieve en psychofysiologische mechanismen die aan deze resultaten ten grondslag liggen. Korte mindset-interventies blijken academische en geestelijke gezondheidsresultaten te verbeteren, wat kan leiden tot kosteneffectieve interventies voor de geestelijke gezondheid van adolescenten.

Groeimindsetinterventie

De schadelijke effecten van een statische mindset op de geestelijke gezondheid zijn bekend. Een groeimindset-interventie, die mensen leert dat gedrag kan worden veranderd, blijkt gunstige effecten te hebben op de geestelijke gezondheid. In een onderzoek door Miu & Yeager onder 598 leerlingen van de “ninth grade” (14-15 jaar) resulteerde een één sessie durend programma voor groeimindset in een vermindering van 36% van klinisch significante symptomen van depressie gedurende het schooljaar.

Het effect was sterker voor leerlingen die voorheen een statische mindset hadden. In een replicatiestudie bleek dat de groeimindset-interventie ertoe leidde dat adolescenten veerkrachtiger reageerden op uitdagingen, waardoor de effecten van stressfactoren op de geestelijke gezondheid op de lange termijn werden gecompenseerd.

Onderzoek bij klinische populaties

Schleider en Weisz hebben het door Yeager et al. ontwikkelde programma voor groeimindset herzien voor klinische populaties, en vonden in een eerste pilotstudie dat het depressieve symptomen verminderde met 0,32SD bij 9 maanden follow-up. Vergelijkbare bevindingen werden waargenomen in een internationale replicatiestudie en een grote replicatiestudie uitgevoerd tijdens de COVID-19 pandemie, waar het eenmalige online groeimindsetprogramma significante effecten vertoonde voor angstsymptomen en COVID-gerelateerde trauma’s naast depressieve symptomen. De effecten van het groeimindsetprogramma waren vergelijkbaar met die van de enige andere succesvolle eenmalige interventie voor depressie, “gedragsactivering”.

Combineren van mindsets

Groeimindsetinterventies kunnen individuen aanmoedigen om uitdagingen aan te gaan en stress te vermijden, maar het ervaren van stress is onvermijdelijk. Adolescenten kunnen moeite hebben om hun groeimindset in te zetten als ze zich overweldigd voelen door stress. Om dit aan te pakken werden groeimindset-interventies gecombineerd met de boodschap dat stress een adaptieve respons is die individuen kan voorbereiden om effectiever te handelen.

Deze “synergetische” mindset bleek in zes studies bij adolescenten stressgerelateerde waarderingen, dagelijkse cortisolniveaus, meldingen van algemene angstsymptomen en studiesucces te verbeteren. Toekomstig werk zal de combinatie van mindset overtuigingen over andere persoonlijke kwaliteiten en affectieve ervaringen onderzoeken om andere geestelijke gezondheidsproblemen aan te pakken.

Waarschuwing

Onderzoekers hebben ontdekt dat eenmalige mindsetinterventies bescheiden maar zinvolle effecten kunnen hebben op psychische symptomen, vooral bij kwetsbare adolescenten. Deze programma’s zijn goedkoop en kunnen grote bevolkingsgroepen bereiken, maar moeten zorgvuldig op verschillende subgroepen worden afgestemd en getest.

De effecten van deze interventies zijn echter heterogeen en hangen af van de mogelijkheden in de omgeving voor adolescenten om de interventieboodschap in praktijk te brengen. Toekomstig onderzoek zal trachten deze bronnen van heterogeniteit te begrijpen en te beïnvloeden voor duurzamere behandelingseffecten.

Conclusie

Mindsetinterventies kunnen helpen om de geestelijke gezondheid van adolescenten te verbeteren. Hoewel de ontwikkeling van effectieve geestelijke gezondheidsinterventies voor adolescenten zich nog in een vroeg stadium bevindt, is deze belangrijk gezien de beperkingen van conventionele therapieën.

De auteurs hopen dat de verdere ontwikkeling van schaalbare, empirisch gevalideerde behandelingen de toename van geestelijke gezondheidsproblemen tijdens de adolescentie kan helpen voorkomen en een betere geestelijke gezondheid in de samenleving kan bevorderen.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (5)
  • Bruikbaar (2)