Progressiegericht woordenboek


 Externaliserende gedragsproblemen:

Naar buiten gerichte stoornissen voortvloeiend uit gebrekkige internalisatie, zoals antisociaal gedrag, impulsiviteit en agressie. De derde categorie betreft stoornissen waarbij het gevoel van zelf niet goed tot ontwikkeling is gekomen zoals borderline persoonlijkheid en dissociatieve identiteit.


Klik hier om meer te lezen over Externaliserende gedragsproblemen

► Verwante begrippen: Internaliserende gedragsproblemen, Behoeftenfrustratie, Psychologische basisbehoeften,
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Referentiebias, gedeeld leiderschap, Utility-value intervention, Essentialisme, Subjectieve kennis


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.