Progressiegericht woordenboek


 Waartoe-vragen:

Vragen gesteld om de intenties, doelen of beoogde resultaten van een handeling te begrijpen, vaak gebruikt ter vervanging van waarom-vragen om misinterpretatie te voorkomen.


Klik hier om meer te lezen over Waartoe-vragen

► Verwante begrippen: Dubbelzinnigheid van waarom-vragen
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Bandwagon effect, Overloopeffect, Prosociale internalisatie, Beroep op populariteit, Collectieve intelligentie


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.