Groeimindset over vooroordelen: meer interraciale interacties

Kristin Pauker et al. (2022)  presenteren een nieuw onderzoek naar de relatie tussen mindset en omgang tussen mensen uit verschillen raciale groepen. De auteurs beschrijven dat bij kinderen de neiging om minder om te gaan met kinderen uit andere raciale groepen ongeveer halverwege de jeugd begint.

Trainingen Progressiegericht Werken

Mindset over vooroordelen

De auteurs onderzochten in hoeverre mindset hierin een rol speelt. Ze keken in het bijzonder naar mindset over raciale vooroordelen. Kinderen met een statische mindset over vooroordelen denken dat deze vooroordelen niet veranderbaar zijn. Kinderen met een groeimindset over vooroordelen geloven dat vooroordelen over rassen wel veranderbaar zijn.

De auteurs vermoedden dat mindset over vooroordelen de mate voorspelt waarin kinderen met kinderen uit andere raciale groepen willen omgaan.

Onderzoek 1: groeimindset over vooroordelen: meer interactie

Ze deden twee onderzoeken om hier meer over te weten te komen. Studie 1 vond plaats 8-13-jarigen (N = 152; 76 blank, 76 raciale minderheid). Eerst maten ze de mindset over vooroordelen bij deze kinderen. Vervolgens werden ze geobserveerd in een speciaal voor deze studie ontwikkelde sociale interactietaak.

De hypothese van de onderzoekers werd bevestigd. Kinderen ouder dan 10 jaar met een groeimindset over vooroordelen toonden meer interesse om samen te werken met kinderen uit andere raciale groepen en voelden zich meer verwant met deze kinderen, ongeacht welke vooroordelen ze zelf hadden.

Onderzoek 2: opwekken van een groeimindset over vooroordelen: meer interactie

Onderzoek 2 was een experiment (N = 150; 96 blank, 54 raciale minderheid). De kinderen werden willekeurig verdeeld over twee groepen. Kinderen in de ene groep kregen een verhaal te horen met de boodschap dat vooroordelen onveranderbaar zijn. In de andere groep kregen de kinderen een verhaal te horen met de boodschap dat vooroordelen wel veranderbaar zijn.

Vervolgens hadden ze een interactie met een partner van hetzelfde of een ander ras op een andere school via live videostream. De kinderen die het verhaal met de groeimindset-boodschap hadden gehoord vertoonden meer interesse om door te praten met hun gesprekspartner uit een andere raciale groep.

Conclusie en reflectie

Dit onderzoek laat zien dat mindset een rol speelt in het omgaan met mensen met een andere raciale achtergrond dan je eigen achtergrond. Hoe meer we geloven dat vooroordelen veranderbaar zijn, hoe meer interesse we hebben in het omgaan met mensen met een andere raciale achtergrond.

Het is goed om vooroordelen over rassen te relativeren. Ze zijn veranderbaar. En het besef dat ze veranderbaar zijn vergemakkelijkt de omgang met elkaar over interraciale grenzen.

Een goede volgende stap is wellicht om mensen überhaupt minder langs raciale lijnen in te delen (lees meer).

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (0)
  • Bruikbaar (0)