Progressiegericht woordenboek


 Behoeftenfrustratie:

Situatie waarin de bevrediging van de psychologische basisbehoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid wordt geblokkeerd. Dit gaat gepaard met je slecht voelen, het ontwikkelen van behoeftensubtituten (zoals extrinsieke doelen) en compensatiegedrag (zoals verlies van zelfbeheersing, rigide gedragspatronen en dwars gedrag).


Klik hier om meer te lezen over Behoeftenfrustratie

► Verwante begrippen: Zelfdeterminatietheorie, Basisbehoeften, Basic Psychological Needs Theory, Behoeftensubstituten, Compensatiegedrag, Onwelzijn
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Selffulfilling prophecy, Extrinsieke motivatie, Toxisch werkgedrag, Vitaliteit, Authentiek leiderschap, Motivatiecontinu├╝m


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.