Progressiegericht woordenboek


 Behoeftensubstituten:

Alternatieve behoeften die ontwikkeld zijn na behoeftenfrustratie van de ARC-behoeften (autonomy, relatedness, competence) om maar tenminste enkele van de nadelen van behoeftenfrustratie trachten te compenseren. Voorbeelden: zoeken naar status, roem, geld. Het nastreven en bereiken van deze alternatieve behoeften leidt niet tot welzijn, mogelijk mede omdat het de focus op ARC in de weg staat.


Klik hier om meer te lezen over Behoeftensubstituten

► Verwante begrippen: Zelfdeterminatietheorie, Psychologische basisbehoeften, Basic Psychological Needs Theory, Behoeftenfrustratie, Compensatiegedrag
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Inspanningsgeloof, Niveaudenken, Continued influence effect, Subjectieve kennis, Groeimindset over wilskracht


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.