Hoe de motivatie en mindset van leraren voorspelt hoe zij lesgeven

Een onderzoek (Vermote et al., 2020) bekijkt de hoe de motivatie en mindset van leraren in het hoger onderwijs (N=357) samenhangt met hun stijlen van lesgeven. Dit onderzoek is onder andere interessant om de volgende redenen: (1) Het onderzoekt het circumplexmodel van motivatiestijlen. Aelterman et al. (2019) onderzochten en bevestigden de circulaire structuur al eerder op middelbare scholen. Het huidige onderzoek doet dat in het hoger onderwijs, (2) Het bekijkt de afzonderlijke relatie tussen motivatie en mindset aan de ene kant en manier van lesgeven aan de andere kant. Voorspelt de motivatie van leraren hun stijl van lesgeven? Voorspelt de mindset van leraren hun stijl van lesgeven? Lees antwoorden op deze vragen hieronder.

Variabelen

De belangrijkste variabelen in het onderzoek waren:

 1. De motivatie van de leraren werd gemeten via de WTMST-schaal op basis waarvan per leraren een score werd berekend voor Autonome motivatie, Gecontroleerde motivatie en Amotivatie.
 2. De lesstijl werd gemeten via de SISQ-HE-schaal, een situationele vragenlijst op basis waarvan scores voor 4 lesstijlen (en 8 substijlen) werden berekend per leraar. In de SISQ-HE worden tien lessituaties beschreven. Bij iedere situatie worden enkele manieren van reageren beschreven. Respondenten wordt gevraagd aan te geven in hoeverre deze manieren van reageren overkomen met hoe zij dit schooljaar zelf hebben gehandeld.
 3. De mindsets van leraren werd gemeten via een licht aangepaste versie van de Implicit Theory of Intelligence-schaal (Dweck et al., 1995) op basis van scores voor een statische mindset en een groeimindset werden berekend per leraar.

Daarnaast werden drie andere schalen meegenomen in het onderzoek om de constructvaliditeit van de SIS-HE te meten. Dit waren de PCT, de TASCQ en de SEQ.

Overall resultaten

De belangrijkste resultaten waren:

 1. Via multidimensionele schaalanalyse werd de circulaire structuur bevestigd van de lesstijlen.
 2. Via hiërarchische regressieanalyses werd gevonden dat de motivatie en mindset van leraren op verschillende wijzen de lesstijl van leraren voorspelde.

Constructvaliditeit SISQ-HE

De onderstaande tabel geeft informatie over de constructvaliditeit van de SISQ-HE schaal. Door de tabel te bestuderen kun je een indruk krijgen van wat de verschillende motivatie(sub)stijlen inhouden.

Samenhang motivatie en mindset met lesstijlen

In het artikel kun je de gedetailleerde resultaten nalezen. In de onderstaande tabel heb ik een samenvatting en vereenvoudiging van de meest interessante resultaten weergegeven. De kolommen geven (sub)stijlen van lesgeven weer, de rijen gaan over respectievelijk de mindset en de motivatie van de leraren. Voor het overzicht heb ik gunstige correlaties blauw gemaakt en ongunstige rood (om verwarring te voorkomen: een negatieve correlatie met iets negatiefs is gunstig).

In woorden samengevat:

 1. Zowel de mindset als de motivatie van leraren hangen samen met hoe zij lesgeven. Grofweg kun je zeggen dat autonome motivatie en een groeimindset positief samenhangen met meer motiverende stijlen van lesgeven.
 2. Autonome motivatie bij leraren hangt positief samen met alle vier de motiverende stijlen van lesgeven: participatief, afstemmend, begeleidend en verduidelijkend.
 3. Een groeimindset bij leraren hangt samen met 2 motiverende stijlen van lesgeven: begeleidend en verduidelijkend. Voor mij verrassend is dat een groeimindset negatief samenhing met participatief.
 4. Tegelijk is het zo dat gecontroleerde motivatie, amotivatie en een statische mindset positief samenhingen met meer demotiverende stijlen van lesgeven. 

Relevantie

Dit onderzoek vormt weer een klein stukje in de complexe puzzel van het scheppen van een motiverend lesklimaat. Eerder onderzoek liet al zien hoe de motivatiestijlen samenhangen met effectiviteit van de leraar. Grofweg ziet dat er als volgt uit:

Het onderzoek van Vermote et al. biedt een aanwijzing dat zowel de motivatie en de mindset van leraren relevant zijn voor hoe zij lesgeven. Autonome motivatie en een groeimindset van de leraar kan bijdragen aan effectieve stijlen van lesgeven en daarmee aan gemotiveerde en goed presterende leerlingen. Gecontroleerde motivatie, amotivatie en een statische mindset van leraren kunnen hun effectiviteit ondermijnen en daarmee de kwaliteit van onderwijs.

Bruikbaarheid

Het lijkt raadzaam om te blijven investeren in de volgende dingen:

 1. het stimuleren van autonome motivatie en een groeimindset bij leraren
 2. het voorkomen en/of ombuigen van amotivatie, gecontroleerde motivatie en een statische mindset bij leraren
Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (2)
 • Bruikbaar (0)