Progressiegericht woordenboek


 Autonome motivatie:

Type motivatie waarbij we erachter staan wat we aan het doen zijn omdat we de activiteit interessant of belangrijk vinden.


Klik hier of hier om meer te lezen over Autonome motivatie

► Verwante begrippen: Zelfdeterminatietheorie, Gecontroleerde motivatie, Motivatiecontinuüm, Intrinsieke motivatie, Geïnternaliseerde motivatie, Behoefte aan autonomie
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Waarderingsmuur, Statische attributie, Progressiegerichte intervisie, Geïdentificeerde regulatie, Confirmation bias


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.