Progressiegericht woordenboek


 Gecontroleerde motivatie:

Type motivatie waarbij de energie voor actie gebaseerd is op een vorm van externe of interne druk.


Klik hier of hier om meer te lezen over Gecontroleerde motivatie

► Verwante begrippen: Zelfdeterminatietheorie, Motivatiecontinuüm, Extrinsieke motivatie, Externe regulatie, Geïntrojecteerde regulatie
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Kantelmodel, Eerst aansluiten dan doorschakelen, Onvrijwllige cliënten, Prospect theory, Controle-oriëntatie


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.