Mindset en interesses - kant en klaar of ontwikkelbaar?

Een veelgehoord advies in deze tijd is: “Vind je passie!” Het idee achter dit advies is dat het vinden van je passie (iets dat je mateloos interesseert) een bron van voortdurende motivatie en inspiratie voor je zal kunnen zijn. Het vinden van je passie zou kunnen betekenen dat je je werk altijd met energie en plezier zou kunnen doen. Nieuw onderzoek van O’Keefe et al. (2018) laat echter zien dat het advies om je passie te vinden averechts werkt. Dit advies gaat er namelijk van uit dat passies een soort kant en klare interesses zijn die je alleen maar hoeft te ontdekken en als je ze eenmaal hebt gevonden hebt, doen ze hun motiverende werk. Vergelijk het met een sleutel die je alleen maar hoeft te vinden die past op het slot van een deur. Je hoeft alleen maar de sleutel te vinden en je kunt de deur openen naar een betere toekomst. Maar deze kijk op interesses is te simpel. 

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Mindset en interesses

Over interesses kun je op grofweg twee manieren denken. Een statische mindset over interesses is dat interesses zich kant en klaar ergens in jou bevinden, wachtend tot je ze ontdekt. Een groeimindset over interesses is dat interesses niet kant en klaar zijn maar ontwikkeld worden door tijd en inspanning te stoppen in een onderwerp. De onderzoekers lieten in vijf experimenten zien dat deze verschillende manieren van denken over interesses heel verschillende effecten hebben op hoe je je ontwikkelt.

Vijf experimenten

In experiment 1 (N=126) maten zij bij studenten eerst a) of hun primaire interesse lag op het gebied van techniek en exacte wetenschap dan wel op het gebied kunst en mens en maatschappij en b) hun mindset over interesses (of ze interesses zagen als kant en klaar of als te ontwikkelen). Vervolgens moesten ze twee artikelen lezen, een binnen hun eigen interessegebied en een erbuiten. Studenten met een statische mindset over interesses bleken minder geïnteresseerd te zijn in het artikel buiten hun primaire interessegebied dan studenten met een groeimindset over interesses (zie figuur rechts).

In experiment 2 (N=141) werd experiment 1 herhaald waarbij de volgorde van de stappen werd veranderd om uit te sluiten dat het invullen van het mindsetvragenlijstje invloed zou kunnen hebben op de gevoelde interesse bij het lezen van het artikel buiten het eigen interessegebied. De studenten lazen nu dus eerst de artikelen en vulden pas vervolgens het mindsetvragenlijstje in. Deze resultaten kwamen overeen met die van experiment 1 (zie de figuur rechts).

In experiment 3 (N=89) werd via het lezen van een artikel bij een deel van de studenten een statische mindset over interesses opgewekt en bij een ander deel een groeimindset over interesses. Vervolgens lieten zij de studenten, net als bij de eerdere onderzoeken weer twee artikelen lezen, een binnen en een buiten hun interessegebied. Studenten bij wie een statische mindset over interesses was opgewekt hadden minder interesse in het artikel buiten hun primaire interessegebied dat studenten bij wie een groeimindset over interesses was opgewekt (zie de figuur rechts). Dit experiment toont aan dat mindset een causaal effect heeft op interesses.

In experiment 4 (N=47) werden bij studenten bij wie eerder een meting gedaan was van hun mindset over interesses, enkele open vragen gesteld over hun verwachtingen omtrent motivatie en het ervaren van moeilijkheden wanneer zij hun passie zouden vinden en volgen. Studenten met een statische mindset over interesses hadden meer de verwachting dat de passie een onuitputtelijke bron van motivatie zou opleveren terwijl studenten met een groeimindset over interesses meer de verwachting hadden dat het volgen van passies af en toe moeilijk zou zijn.

In experiment 5 (N=71) werd bij studenten via een artikel eerst een statische mindset over interesses of een groeimindset over interesses opgewekt. Vervolgens werd hen een boeiende video over zwarte gaten getoond en na afloop gevraagd hoe interessant zij deze vonden. Vervolgens werd hen gevraagd een moeilijker artikel over zwarte gaten te lezen. Na het zien van de video was de interesse van de statische mindset studenten gelijk maar na het moeilijke artikel daalde de interesse van de statische mindset studenten sterker dan die van de groeimindset studenten (zie figuur rechts).

Discussie

Hoe je denkt over interesses heeft veel consequenties. Zie je ze als kant en klaar en wachtend om ontdekt te worden dan associeer je interessante dingen doen als heel motiverend en niet moeilijk. Zo gauw je het moeilijk gaat vinden, ben je geneigd te denken: “Blijkbaar vind ik dit toch niet zo interessant”, en ben je geneigd af te haken. Zie je interesse als iets dat via inspanning ontwikkeld moet worden dan ben je er op voorbereid dat het volgen van je interesse soms gepaard gaat met moeilijkheden en tegenslag. Als het moeilijk wordt ben je niet geneigd om te denken dat er iets mis is. Je weet dat het ontwikkelen van je interesse inspanning en doorzettingsvermogen vergt.

Geef kinderen niet het advies om hun passie te ontdekken. Geef ze liever een advies dat beter werkt: bouw je interesses en passies op door er in te investeren.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (9)
  • Bruikbaar (5)