Een interessante gedachte die Carol Dweck tijdens een lezing eens deelde, was dat een belangrijk onderdeel van het cultiveren van een groeimindset bij kinderen neerkomt op het uitstralen van een nieuw waardensysteem. In plaats van het waarderen van snelle en gemakkelijke dingen pleit Dweck ervoor om moeilijke dingen te waarderen. Ooit zei ze hierover dat ergens je best voor doen en volhouden bij tegenslag betekent dat je ergens om geeft.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Fantastische worsteling

Met dit in gedachte pleit ze ervoor om met elkaar om de tafel te gaan zitten en elkaar te vragen: “Wie had er vandaag een fantastische worsteling?” Vervolgens is het de bedoeling dat iedereen iets vertelt over waar hij of zij nu mee worstelt. Door dit te doen wordt duidelijk wat jij belangrijk vindt en dat jij je best doen om tegenslagen te overwinnen om dit voor elkaar te krijgen. Door dit te delen met andere mensen stel je je tevens kwetsbaar op. Daardoor maak je het voor anderen gemakkelijker om zich ook kwetsbaar op te stellen. Door met elkaar te praten over fantastische worstelingen kun je veel van elkaar leren. Het delen van fantastische worstelingen vergt enigszins een groeimindset omdat je niet te bang moet zijn dat anderen je zwak of dom vinden omdat jij ergens mee worstelt. Tegelijkertijd creëert het delen van fantastische worstelingen een groeimindset, zowel van jezelf als van anderen in je groep. Door de worsteling te delen maak je duidelijk dat je de waarde ziet van het leveren van inspanning en het doorzetten bij tegenslag, wat een groeimindset impliceert.

Oefening

Nodig enkele collega’s uit om mee te doen aan een sessie over rondom het thema fantastische worstelingen. Je kunt de volgende structuur gebruiken voor dit proces.

Hier is het aantekeningenvel dat gebruikt wordt bij deze oefening.

Reacties van deelnemers

Hier zijn enkele voorbeeldreacties van mensen die aan deze oefening hebben deelgenomen: 

  1. Het is verrassend hoe we in staat waren om na verhaaltjes van slechts 4 minuten in staat waren om op te schrijven wat ons aansprak en om ook enkele tips te formuleren
  2. Het was heel fijn om te horen van de andere deelnemers wat hen aansprak in wat ik verteld had
  3. Het was interessant om te zien hoe divers de ingebrachte worstelingen waren. Er waren enkele heel praktische worstelingen maar ook enkele meer abstracte worstelingen. Bij beide soorten worstelingen was het heel nuttig om de oefening te doen
  4. Wat heel goed werkte was dat het niet de bedoeling was om te discussiëren. Dat maakte het gemakkelijker om je heel goed te concentreren op het luisteren naar de worsteling.
  5. Ook het luisteren naar de feedback op de worstelingen van de andere deelnemers was voor mij nuttig. De ideeën die daarvoor naar voren werden gebracht waren soms voor mij ook bruikbaar
  6. Doordat er meerdere deelnemers waren waren de complimenten en tips ook heel divers wat nuttig was
  7. Wat erg fijn was aan deze oefening was dat het mogelijk was om heel persoonlijke dingen met elkaar uit te wisselen 
Wat vind je van dit artikel?
  • Bruikbaar (11)
  • Interessant (9)