Motivatiedagboek

 

Een motivatiedagboek kan je helpen om meer zicht te krijgen op wat je een goede motivatie oplevert. Goed gemotiveerd zijn voor een activiteit betekent dat je erachter staat om die activiteit te verrichten. Grofweg kunnen er twee redenen zijn om volledig achter het doen van een activiteit te staan. De eerste reden is dat je de activiteit interessant vindt. Dit soort motivatie heet intrinsieke motivatie. De tweede reden is dat je de activiteit belangrijk vindt omdat hij iets waardevols of nuttigs oplevert. Dit soort motivatie heet geïnternaliseerde motivatie.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Uitleg

Hou gedurende een bepaalde periode, bijvoorbeeld een maand een motivatiedagboek bij. Kies een notitieboek, een dagboek of een computerbestand om regelmatig (minimaal een paar keer per week) iets in te schrijven gedurende 10 tot 15 minuten. In dat dagboek kun je schrijven over de vier onderwerpen in de onderstaande figuur:

model interessant en belangrijk motivatiedagboek

  • Interessant: om te beginnen kun je schrijven over interessante activiteiten (veld 2). Welke dingen je hebt gedaan die je interessant vond of leuk vond om te doen? Het maakt niet uit hoe klein de activiteit was of hoe kort hij duurde. Je kunt schrijven over dingen in je werk en over dingen die je hebt gedaan in je vrije tijd.
  • Belangrijk: vervolgens kun je schrijven over belangrijke dingen (veld 3). Welke dingen heb je gedaan die je hebt beleefd als belangrijk omdat ze tot iets nuttigs of waardevols leidden? Ook hierbij geldt: het maakt niet uit hoe groot of klein de activiteit was en je kunt zowel dingen uit je werk als uit je vrije tijd opschrijven.
  • Interessant en belangrijk: soms is er een overlap tussen wat je interessant vindt en wat je belangrijk vindt (veld 4). Misschien begon je met de activiteit omdat je hem leuk vond maar gaandeweg ontdekte je dat hij ook iets nuttigs opleverde. Of omgekeerd: je begon met de activiteit omdat je het belang ervan zag maar gaandeweg begon je er plezier in te krijgen.
  • Noch interessant, noch belangrijk: soms doe je dingen die je noch interessant, noch belangrijk vindt. Ook deze dingen kun je opschrijven. Als je dit soort activiteiten identificeert, kun je je de volgende vraag stellen: kan ik deze activiteiten schrappen? Als het niet nodig is om dit soort activiteiten te doen die noch interessant zijn, noch belangrijk, dan kan het je erg opluchten om ze te schrappen. Het kan ook zijn dat je, al denkend, erachter komt dat je het je niet kunt permitteren om de betreffende activiteit te schrappen. In dat geval is het verstandig om te reflecteren op het nut of de waarde van de betreffende activiteit. Waarom is deze activiteit nodig of belangrijk? Er op deze manier over nadenken kan je helpen om iets gemotiveerder voor de activiteit te worden waardoor je er de volgende keer dat je hem moet doen er iets meer achter kunt staan.

Opbrengst

Een motivatiedagboek kan je helpen om meer zicht te krijgen op welke dingen jou motiveren. Op basis hiervan kun je op zoek gaan naar manieren om deze dingen vaker te doen, zowel in je werk als in je vrije tijd. Hierdoor kan een motivatiedagboek je helpen om meer plezier te krijgen in de dingen die je doet en om beter te gaan functioneren.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (4)
  • Bruikbaar (4)