Progressiegericht woordenboek


 Geïnternaliseerde motivatie:

Type motivatie waarbij de achter de activiteit staat omdat je het nut ervan inziet.


Klik hier of hier om meer te lezen over Geïnternaliseerde motivatie

► Verwante begrippen: Zelfdeterminatietheorie, Motivatiecontinuüm, Autonome motivatie, Geïntegreerde regulatie
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Zelf-uitleg, Capaciteitenattributie, Wisdom of the crowd, Oplossingsgericht werken, Perspectivisme


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.