Progressiegericht woordenboek


 Geïnternaliseerde motivatie:

Type motivatie waarbij je achter de activiteit staat omdat je het belang ervan inziet. We zijn geïnternaliseerd gemotiveerd wanneer we dingen doen die we belangrijk, waardevol of nuttig vinden. Geïnternaliseerde motivatie is een vorm van extrinsieke motivatie. Van extrinsieke motivatie is sprake wanneer je iets doet om iets gewensts te bereiken of iets ongewensts te voorkomen. Bij extrinsieke motivatie is er sprake van instrumentaliteit: de activiteit is een middel tot het bereiken van een uitkomst. 


Klik hier of hier om meer te lezen over Geïnternaliseerde motivatie

► Verwante begrippen: Zelfdeterminatietheorie, Motivatiecontinuüm, Extrinsieke motivatie, Autonome motivatie, Geïntegreerde regulatie
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Groeimindsetinterventies (over intelligentie), Hedonisch welbevinden, Voorwaardelijke achting, Zeggen-is-geloven effect, Relationship Motivation Theory


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.