Progressiegericht woordenboek


 Intrinsieke motivatie:

Intrinsieke motivatie is een vorm van autonome motivatie. Dit is een kwalitatief goede vorm van motivatie. Een activiteit is intrinsiek gemotiveerd wanneer de activiteit gezien wordt als zijn eigen doel. We zijn dus intrinsiek gemotiveerd wanneer we activiteiten doen vanwege de inherente tevredenheid die het doen van de activiteit teweeg brengt. Anders gezegd: we zijn intrinsiek gemotiveerd wanneer we dingen doen die we interessant of leuk vinden. We doen deze activiteiten niet vanwege een of andere opbrengst. Maar intrinsiek gemotiveerd bezig zijn heeft wel opbrengsten. Als we intrinsiek gemotiveerd zijn voelen we ons goed en leren en presteren we beter.


Klik hier of hier om meer te lezen over Intrinsieke motivatie

► Verwante begrippen: Zelfdeterminatietheorie, Cognitive evaluation theory, Extrinsieke motivatie, Geïnternaliseerde motivatie, Autonome motivatie, Psychologische basisbehoeften
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Introspectie-illusie, Cognitieve immunologie, Volgende-stap-vooruitvraag, Tweesnijdend zwaard model van groeimindsets, Gefrustreerde Toestand


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.