Progressiegericht woordenboek


 Intrinsieke motivatie:

Type motivatie waarbij je volledig achter het doen van de activiteit staat omdat je deze interessant of leuk vindt. Intrinsieke motivatie is een vorm van autonome motivatie. Dit is een kwalitatief goede vorm van motivatie. Als we intrinsiek gemotiveerd zijn voelen we ons goed en leren en presteren we beter.


Klik hier of hier om meer te lezen over Intrinsieke motivatie

► Verwante begrippen: Zelfdeterminatietheorie, Cognitive evaluation theory, Autonome motivatie, Basisbehoeften
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Positieve feedbacklus, Belief bias, Progressiedenken, Erinkomoefeningetjes, Leiden van één stap van achteren


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.