Progressiegericht woordenboek


 Persoonlijkheid:

Traditioneel werd persoonlijkheid binnen de psychologie gezien als het geheel van gedragsneigingen van individuen die relatief stabiel aanwezig zijn over tijd en over verschillende situaties. Omdat individuele verschillen in persoonlijkheid relatief stabiel geacht werden te zijn, werden ze ook gezien als betekenisvol voor hoe we ons leven zouden moeten inrichten (denk bijvoorbeeld aan loopbaankeuzes). Onderzoek in de laatste decennia heeft gezien dat persoonlijkheid minder stabiel is dan gedacht, zowel over tijd als over situaties. Persoonlijkheid is veranderlijk en veranderbaar.


Klik hier of hier om meer te lezen over Persoonlijkheid

► Verwante begrippen: Fundamentele attributiefout, Statische mindset, Groeimindsetinterventies (over persoonlijkheid), Intelligentie,
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Niveaudenken, Neurotransmitters, 7 stappenaanpak, Attributiedimensies, Niveau van acceptabel functioneren


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.