Persoonlijkheidstrekken worden gezien als gedragsneigingen die relatief stabiel zijn over tijd en over verschillende situaties. Zowel onder leken als psychologen zijn er veel mensen die denken dat het veranderen van je persoonlijkheid moeilijk of misschien zelfs onmogelijk is. Deze overtuiging is primair gebaseerd op de observatie dat de persoonlijkheid van de meeste mensen niet zoveel lijkt te veranderen gedurende het volwassen leven. Maar een artikel van Hennecke et al. (2014) suggereert dat zelfgestuurde persoonlijkheidsverandering mogelijk is. In het artikel leggen zij uit waarom persoonlijkheid vaak niet verandert, waarom persoonlijkheid wel kan veranderen en hoe dit gedaan kan worden.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Raamwerk: motivatie, mindset en zelfregulatie

Op basis van een literatuurreview ontwikkelden deze auteurs een raamwerk bestaande uit drie onderdelen voor zelfgestuurde persoonlijkheidsontwikkeling. Het raamwerk toont drie voorwaarden voor zelfgestuurde persoonlijkheidsontwikkeling (zie de figuur hieronder [vertaling: CV]).

Zelfgestuurde persoonlijkheidsontwikkeling

De voorwaarden voor persoonlijkheidsverandering

Voorwaarde 1 verwijst naar motivatie: je moet de wens of noodzaak voelen om te veranderen. Voorwaarde 2 verwijst naar mindset: je moet geloven dat verandering mogelijk is. Voorwaarde 3 verwijst naar zelfregulatievaardigheden die nodig zijn voor het vormen van nieuwe gewoontes. De auteurs leggen uit dat aan alle drie de voorwaarden moet zijn voldaan voordat persoonlijkheidsverandering kan beklijven. In de rest van het artikel leggen de auteurs uit waarom zij denken dat dit type doelgerichte persoonlijkheidsontwikkeling echte persoonlijkheidsverandering met zich meebreng en niet alleen een oppervlakkige gedragsverandering. Ze geven ten slotte suggesties voor toekomstig onderzoek.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (7)
  • Bruikbaar (3)