Groeimindset-interventie verbetert stressreacties van adolescenten

Adolescenten kunnen vaak te maken krijgen met negatieve sociale beoordelingen. Dit kan stress opwekken wanneer zij het gevoel hebben niet aan de verwachtingen van de betreffende sociale situaties te kunnen voldoen. Yeager et al. (2016) onderzochten of adolescenten beter zouden kunnen omgaan met dit soort uitdagingen wanneer hen geleerd zou worden dat mensen het potentieel hebben om de vereiste sociale eigenschappen aan te leren. Met andere woorden: wanneer zij een groeimindset aangeleerd kregen met betrekking tot persoonlijkheid.

Onderzoek 1: experiment met groeimindset-interventie

In onderzoek 1 deden 60 middelbare scholieren mee aan een experiment. Ze werden random toegewezen aan de experimentele conditie waarin zij de groeimindset interventie kregen die hen leerde dat persoonlijkheid ontwikkelbaar is, of aan de controlegroep waarin deze interventie niet werd gegeven. Beide groepen kregen vervolgens een sociaal-stressvolle taak aangeboden. De scholieren in de groeimindsetconditie presteerden beter en vertoonden een betere zelfgerapporteerde stressreactie en een betere fysiologische stressreactie.

Onderzoek 2: dagboekonderzoek

Groeimindset-interventie verbetert stressreacties van adolescenten

In onderzoek 2 (N = 205) werd de stressreactie van middelbare scholieren aan de hand van een dagelijks dagboek geanalyseerd. Bij middelbare scholieren die de groeimindset interventie hadden gekregen was er geen effect van de intensiteit van dagelijkse stressoren op hun zelfbeoordelingen en op neuro-endocrine reacties. Ook scoorden zij hogere cijfers in hun eerste jaar dan scholieren in de controlegroep.

Dit onderzoek is opnieuw een aanwijzing dat het bijzonder nuttig kan zijn om middelbare scholieren een groeimindset aan te leren.

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (5)
  • Bruikbaar (1)