Praktische technieken om een negatieve teamsfeer te verbeteren

Iemand vertelde me het volgende: “De sfeer in ons team is slecht en we hebben al meerdere dingen geprobeerd om de sfeer te verbeteren. We hebben een meeting gehouden om het probleem te bespreken maar die leidde er eerder toe dat de sfeer nog slechter werd. We hebben een etentje georganiseerd maar de helft van het team kwam niet eens opdagen. Wat moeten we doen?” De vraag is legitiem want een negatieve teamsfeer kan zowel het werkplezier als de prestaties van een team negatief beïnvloeden. Hier zijn enkele ideeën om een negatieve teamsfeer om te buigen.

Trainingen Progressiegericht Werken

Onderzoek: hoe buig je een negatieve teamsfeer om?

Een interessant onderzoek dat licht werpt op deze kwestie is het onderzoek van De Jong et al. (2014). De Jong et al. (2014) onderzochten drie strategieën om dit aan te pakken:

  • communicatiedichtheid (veelvuldige communicatie binnen het team),
  • uitwisseling tussen teamleden (onderlinge ondersteuning en feedback),
  • taakinterdependentie (samenwerking en afhankelijkheid in taakuitvoering).

Uit het onderzoek bleek dat de strategieën van uitwisseling tussen teamleden en taakinterdependentie effectief waren in het verminderen van negatieve relaties binnen het team, terwijl communicatiedichtheid niet bijdroeg aan deze verbetering. De onderzoekers concludeerden dat onderlinge hulp, feedback en taakafhankelijkheid kunnen helpen om de negatieve effecten van slechte teamrelaties te beperken.

Hoe stimuleer je uitwisseling en taakinterdependentie?

Na het lezen van de bevindingen van dit onderzoek over het verminderen van een negatieve teamsfeer, vraag je je misschien af hoe je deze inzichten praktisch kunt toepassen. Hoewel strategieën als uitwisseling tussen teamleden en taakinterdependentie effectief zijn, kan de toepassing ervan in de dagelijkse praktijk uitdagend zijn. Teams en leiders moeten overwegen hoe ze een cultuur van ondersteuning en samenwerking kunnen creëren en hoe ze deze principes kunnen omzetten in concrete acties die passen bij hun eigen teamdynamiek.

Drie bruikbare technieken

De volgende drie progressiegerichte technieken kunnen behulpzaam zijn:

  1. Cirkeltechniek: Deze techniek is gericht op het zichtbaar maken van de al bereikte progressie en het identificeren van verder gewenste progressie en stapjes vooruit.
  2. Reciprociteitsring: In deze aanpak formuleert elk teamlid een verzoek aan de groep, waarna de andere leden hun kennis, middelen en connecties inzetten om te helpen dit verzoek te vervullen.
  3. Waarderingsmuur: Dit is een oefening waarbij teamleden waardering voor hun collega’s op post-its schrijven en deze op een muur plakken. Een begeleider leest deze vervolgens voor en leidt een gesprek over de inhoud.

Hoe deze technieken helpen

De onderstaande matrix laat zien hoe deze technieken kunnen helpen om de uitwisseling tussen teamleden te versterken en om taakinterdepentie binnen het team te bevorderen.

 

TechniekenVersterken van uitwisseling

tussen teamleden

Bevorderen van

taakinterdependentie

CirkeltechniekBevordert positieve interacties en gezamenlijk bespreken van bereikte en verder gewenste progressieStimuleert gezamenlijke doelstellingen en samenwerking voor toekomstige verbeteringen
ReciprociteitsRingMoedigt het delen van informatie, kennis en middelen aan, creëert een ondersteunende omgevingCreëert wederzijdse afhankelijkheid door gezamenlijke probleemoplossing en hulpverlening
WaarderingsmuurStelt teamleden in staat waardering voor elkaar’s gedrag uit te drukken, vermindert negativiteitFocust op waardering van gedragingen die bijdragen aan teamdoelen, ondersteunt gezamenlijke inspanning

Conclusie

De integratie van deze progressiegerichte tools binnen teams kan een positieve impact hebben op het verbeteren van de teamsfeer en het versterken van teamrelaties. De technieken helpen om de inzichten van De Jong et al. praktische toe te passen.

Wat vind je van dit artikel?
  • Bruikbaar (6)
  • Interessant (2)