Progressiegericht woordenboek


 Cirkeltechniek:

Een progressiegerichte en visuele methode die niet alleen gebruikt kan worden om de vooruitgang van teams te volgen, maar ook effectief is bij de begeleiding van individuen. Het proces begint met het selecteren van een relevant onderwerp waarop progressie nodig is. Het belang van dit onderwerp wordt benadrukt, waarna het onderwerp duidelijk wordt gedefinieerd. Vervolgens wordt de reeds geboekte vooruitgang ten opzichte van dit onderwerp geïdentificeerd. Alles wat bereikt is, wordt opgeschreven op kleine post-it briefjes en geplakt in de binnencirkel die op een groot vel papier of een flipovervel getekend is. Hierbij wordt er aandacht besteed aan elke grote stap en elk klein stapje vooruit dat al gezet is. Deze stappen worden in positieve termen geformuleerd, wat benadrukt dat geen enkele prestatie te klein is om erkend te worden. Hierna wordt de nog te bereiken vooruitgang op het gekozen onderwerp in kaart gebracht. Deze gewenste stappen worden ook op post-it briefjes genoteerd en vervolgens in de buitencirkel geplakt. Het is belangrijk dat deze stappen voorwaarts in positieve en concrete termen worden beschreven, zodat ze haalbaar en begrijpelijk zijn. Tot slot wordt er een actieplan gemaakt voor het volgende stapje voorwaarts. Een persoon kiest een post-it uit de buitencirkel en bedenkt hoe en wanneer hij of zij deze stap wil zetten. Dit briefje wordt dan naar de binnencirkel verplaatst, wat symboliseert dat er actieve inspanningen worden gedaan om vooruitgang te boeken op het gekozen onderwerp.


Klik hier of hier om meer te lezen over Cirkeltechniek

► Verwante begrippen: Progressiegericht werken, 7 stappenaanpak, Platformvraag, Progressiebehoeftevraag, Volgende-stap-vooruitvraag
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Subjectief welzijn, Consensusvraag, Heuristische activiteiten, Positieve gedragsbeschrijvingen, Progressiegericht werken


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.