Progressiegericht woordenboek


 Waarderingsmuur:

Oefening waarbij mensen in een team de gelegenheid krijgen om op post-its op te schrijven wat ze in hun collega’s waarderen en dit vervolgens op een muur op te hangen. De procesbegeleider leest de post-its voor en stelt er enkele vragen over.


Klik hier of hier om meer te lezen over Waarderingsmuur

► Verwante begrippen: Progressiegericht werken, Behoefte aan verbondenheid
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Progressiedenken, Politieke ondersteuning, Overkill backfire effect, Basic Psychological Needs Theory, Defaitisme


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.