Hoe beperk je de schade van een negatieve teamsfeer?

Een negatieve teamsfeer en negatieve relaties in een team kunnen zowel het werkplezier als het functioneren van het team ondermijnen. Wat kun je het beste doen om de schadelijke effecten van een negatieve teamsfeer te beperken? Onderzoekers De Jong et al. (2014) vergelijken drie manieren om dit soort problemen te verhelpen. 

1. Communicatiedichtheid

Onderzoekers De Jong et al. (2014) vergelijken drie manieren om dit soort problemen te verhelpen. De eerste aanpak noemen zij communicatiedichtheid (communication density). Hiermee bedoelen dat teamleden veel contact met elkaar hebben en proberen de teamsfeer te verbeteren.

2. Uitwisseling tussen teamleden

De tweede aanpak noemen ze uitwisseling tussen teamleden (member exchange). Hiermee bedoelen ze dat teamleden elkaar hulp, ondersteuning en feedback geven als daar behoefte aan bestaat.

3. Taakinterdependentie

De derde aanpak noemen ze taakinterdependentie (task-interdependence). Hiermee bedoelen ze dat teamleden samen moeten werken aan het vervullen van een taak waarbij ze van elkaars bijdrage afhankelijk zijn.

Resultaten

Uit het onderzoek kwam naar voren dat aanpakken 2 en 3 goed werkten en aanpak 1 niet. Hoe vaak teamleden contact hadden met elkaar droeg niet bij aan het neutraliseren van de negatieve relaties. Maar elkaar helpen en feedback geven en van elkaar afhankelijk zijn om het werk gedaan te krijgen hielpen wel om de schade van negatieve relaties te beperken.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (24)
  • Bruikbaar (17)