Probeer de cirkeltechniek uit in jouw team

De progressiegerichte cirkeltechniek wordt bekender. Steeds meer coaches, trainers en organisatie-adviseurs kennen deze eenvoudige en flexibele progressiegerichte techniek. Hij is bruikbaar in veel situaties, zoals zelfcoaching, intakegesprekken, coachingsgesprekken, stuurgesprekken en teamcoaching en -sturing. De toepassing van de cirkeltechniek in teams is één van de leukste en meest krachtige. In vrij korte tijd kun je via je cirkeltechniek veel concrete ideeën produceren voor hoe je vooruit kunt komen in een onderwerp dat relevant is voor het team. Steeds meer organisaties zijn begonnen met het experimenten met de cirkeltechniek in teams en ervaren de voordelen ervan. Wil je in je eigen team de cirkeltechniek ook eens toepassen dan kun je de uitleg hieronder gebruiken voor hoe je dit kunt aanpakken. 

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Uitleg

Neem ongeveer een uur tot anderhalf uur de tijd voor deze oefening. Kies een procesvoorzitter om het proces te leiden. Teken twee cirkels, een binnencirkel en een buitencirkel op een flipovervel. In de binnencirkel wordt straks opgeschreven welke progressie al bereikt is in het team en in de buitencirkel worden de dingen opgeschreven die je als team nog wilt of moet gaan bereiken (benoem deze in positieve en concrete termen), zoals hieronder aangegeven. Doorloop samen de onderstaande stappen.

1. Kies samen een onderwerp: Bedenk samen een onderwerp dat voor jullie team relevant is en waarin jullie graag progressie zouden willen bereiken. Schrijf het onderwerp bovenaan het flipovervel.

2. Vul de binnencirkel: Ieder teamlid schrijft voor zichzelf in stilte op enkele gele briefjes eerst op wat er al in de binnencirkel kan worden geplakt. Met andere woorden: welke progressie is er al bereikt met betrekking tot het onderwerp? Welke dingen gaan al vrij goed? Als je klaar bent, kun je je briefjes in de binnencirkel plakken. Als alle briefjes geplakt zijn leest de voorzitter alle briefjes voor zodat iedereen heeft gehoord wat er is opgeschreven.

De voorzitter kan, ter verduidelijking, de volgende vragen stellen over enkele onderwerpen op de briefjes: 1) Wat wordt hiermee bedoeld?, 2) Wat is het voordeel ervan? en 3) Hoe is het gelukt om dit voor elkaar te krijgen? Probeer samen om de goed de vaart erin te houden en om discussie te vermijden.

3. Vul de buitencirkel: Ieder teamlid schrijft voor zichzelf in stilte op enkele gele briefjes op wat er in de buitencirkel kan worden geplakt. Met andere woorden: wat willen of moeten we de komende tijd gaan bereiken? Wat willen we dat er straks beter gaat m.b.t. het onderwerp? Noteer deze dingen in positieve termen. Als je klaar bent, kun je je briefjes in de binnencirkel plakken. Als alle briefjes geplakt zijn leest de voorzitter alle briefjes voor zodat iedereen heeft gehoord wat er is opgeschreven.

De voorzitter kan, ter verduidelijking, de volgende vragen stellen over enkele onderwerpen op de briefjes: 1) Wat wordt hiermee bedoeld?, 2) Wat is het voordeel ervan? Probeer samen om de goed de vaart erin te houden en om discussie te vermijden.

4. Kies een stap vooruit: vorm een duo met iemand uit de groep. Pak 1 briefje uit de buitencirkel dat je graag als eerste naar binnen wilt helpen verplaatsen. Bedenk samen in een paar minuten hoe je een eerste stap kunt zetten om dat voor elkaar te krijgen.

5. Bespreek opbrengst en nut: de afronding van de oefening vindt in drie stappen plaats:

  1. De voorzitter nodigt ieder duo uit om in 1 minuut samen te vatten wat ze hebben besproken.
  2. Er worden procesafspraken gemaakt over hoe het team verder wil met de opbrengst van de cirkel. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de opbrengst op een volgende teamvergadering te bespreken en dan keuzes te maken en vervolgacties af te spreken. Als je dit doet, bespreek dan wie dit agendapunt gaan voorbereiden.
  3. Bespreek met elkaar of dit proces nuttig was om samen te doorlopen en zo ja, wat er vooral nuttig aan was.

Ervaringen

Wij horen vaak dat teams het prettig en nuttig vinden om deze oefening te doen. Een van de krachtige aspecten eraan is het beginnen met de binnencirkel. Dit leidt tot een positief en optimistisch gevoel doordat je als team zicht krijgt op wat er al goed gaat. Vanuit dit gevoel is het relatief gemakkelijk om te bedenken wat je verder wilt gaan bereiken. Ook vinden teamleden het prettig dat de opbrengst van de oefening zo concreet is. En dit klopt. Terwijl er eerst gedivergeerd wordt doordat er veel briefjes met daarop ideeën worden geproduceerd, wordt er later in het proces geconvergeerd. Dit vindt plaats door het kiezen van enkele briefjes uit de buitencirkel en het bedenken van concrete stapjes vooruit.

Meer over progressiegericht werken

 

Wat vind je van dit artikel?
  • Bruikbaar (10)
  • Interessant (8)