Zoals je al eerder hebt kunnen lezen is de cirkeltechniek vrij populair, zowel bij coaches als bij leidinggevenden en projectleiders. De cirkeltechniek is een progressiegerichte techniek waarbij via twee cirkels wordt zichtbaar gemaakt wat er al is bereikt en wat er nog bereikt moet worden. De populariteit van de techniek hangt denk ik vooral samen met de eenvoud en flexibiliteit van de techniek. Een leidinggevende die ik recent interviewde voor ons volgende boek (over progressiegericht leidinggeven) kwam met een interessant voorbeeld van hoe hij de cirkeltechniek eens gebruikt had.

Trainingen Progressiegericht Werken

Sessie 1: weerstand tegen mijn ideeën

Ik heb een aantal keer de cirkeltechniek gebruikt in teamsessies. Toen ik bij de gemeente kwam was er veel onrust en gedoe geweest en ik maakte in het begin de fout te snel met ideeën te komen hoe het werk anders georganiseerd kon gaan worden. Ik herinner mij nog een teamsessie, ik was zo’n 100 dagen de nieuwe teamleider, waarin ik wat ideeën wilde neerleggen over hoe het anders kon. En daarop vond ik een hoop onrust en weerstand en er kwam een hoop gedoe op tafel vanuit het verleden. Ik heb die bijeenkomst toen snel stopgezet en gezegd: ‘Ik merk dat we nu niet verder komen met elkaar’.

Vervolgsessie via cirkeltechniek

Toen heb ik een vervolgsessie georganiseerd aan de hand van de cirkeltechniek. De binnencirkel stond voor ‘wat spreekt jullie aan in de voorstellen die ik heb gepresenteerd?’ en de buitencirkel voor ‘wat moet er nog uitgewerkt en uitgedacht en verbeterd worden?’ Dat was een heel fijne en positieve sessie. De collega’s voelden ruimte, veel meer dan in de eerste sessie, om zelf hun zegje te doen en ideeën in te brengen. En ook het waarderende van wat er aan plannen lag zorgde voor een andere sfeer, veel constructiever. En ook dat collega’s de ruimte kregen om vrij te zeggen wat er nog uitgedacht moest worden.

Draagvlak

Dat leverde veel meer een gemeenschappelijk beeld op van waar we naar toe moesten gaan als team. Dat kwam grotendeels overeen met wat ik eerder had gepresenteerd, alleen was het nu veel meer gedragen en gefaseerder in de tijd. Mijn leerpunt was om niet te snel willen gaan. Als destijds beginnend leidinggevende heeft deze aanpak mij veel opgeleverd.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (6)
  • Bruikbaar (1)