Jascha Sohl-Dickstein, Dave Paunesku, Benjamin Haley en Joseph Williams (zie Paunesku, 2013 deze samenvatting) deden een onderzoek in samenwerking met Khan Academy om de effecten van korte aanmoedigingen op leren te onderzoeken. In een experiment met 265.082 studenten die wiskunde leerden op de Khan Academy website werden korte aanmoedigende boodschappen die een groeimindset opwekten toegevoegd boven de wiskunde opgaven. Voorbeelden van zulke aanmoedigingen waren: “Onthou goed, hoe meer oefent, hoe slimmer je wordt!” en “Als je een fout maakt, dan is dat een kans om slimmer te worden!” Het onderzoek had ook drie controle condities. In een controle conditie werden standaard aanmoedigingsboodschappen gepresenteerd zoals “Sommige van deze problemen zijn moeilijk. Doe je best!”.  In een andere controle conditie werden wetenschappelijke stellingen gepresenteerd zoals: “Wist je dit? Het brein van een olifant weegt 7/2 keer zo zwaar als een menselijk brein.” Ten slotte was er ook nog een controle conditie waarin er geen boodschap boven de opgaven werd gepresenteerd. 

De groeimindset-aanmoedigingsgroep bereikte bekwaamheden op een niveau dat 2,9 % hoger lag dan in de geen boodschap conditie. Geen van de andere twee controlecondities (standaardaanmoedigingen en wetenschappelijke stellingen) had een significant effect op het leren van de studenten (zie tabel hieronder).

Dave Paunesku over deze resultaten: “Dat deze korte interventie effectief was zelf in een enorme, heterogene steekproef suggereert dat haar effect extreem robuust is en praktische implicaties heeft. Hoewel de absolute omvang van de toename klein lijkt (3%) is zij praktisch relevant gegeven dat de interventie gemakkelijk kan worden geïmplementeerd in uiteenlopende leercontexten” (bron)

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (2)
  • Bruikbaar (0)