Progressiegericht woordenboek


 Progressie:

Het woord 'progressie' komt van een oud Frans woord, progres, dat in gebruikt raakte in de 16e eeuw en dat afgeleid was van het Latijnse woord progressus (vooruitgang) wat komt van het werkwoord progredi (vooruit gaan, voortgaan, voortschrijden), een woord dat is opgebouwd uit de delen pro (voort, voor) en gradi (lopen, gaan). In het algemene gebruik is het woord progressie verbetering, vooruitgang, groei, ontwikkeling gaan betekenen. 


Klik hier om meer te lezen over Progressie

► Verwante begrippen: Progressieprincipe, Betekenisvolle progressie, Progressiegericht werken, Progressieparadox
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Belief system, Zelfkleinering, Boosting-interventies, Default mode network, Zelf-uitleg


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.