Vandaag is het Handboek Progressiegericht Leidinggeven verschenen. We vierden de verschijning ervan met leidinggevenden die de progressiegerichte aanpak benutten in hun werk en die we daarover interviewden.

Sinds progressiegericht werken in 2012 door Coert Visser en Gwenda Schlundt Bodien werd geïntroduceerd is de aanpak steeds bekender en populairder geworden. De kracht van de progressiegericht werken is dat het tegelijkertijd heel praktisch is en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De aanpak wordt enthousiast toegepast in allerlei organisaties zoals scholen, universiteiten, ziekenhuizen, zorginstellingen, energiebedrijven, gemeentes, de Nederlandse Spoorwegen, en andere. Ook onder leidinggevenden is aanpak steeds bekender en populairder geworden. Een belangrijke reden is dat progressiegerichte principes en technieken hen helpen om sneller en prettiger resultaten te bereiken met hun team.

Dit Handboek progressiegericht Leidinggeven is het standaard naslagwerk voor leidinggevenden die progressiegericht willen werken. Het boek begint met een beschrijving van de theoretische achtergronden. Deel I gaat over wat leidinggeven is en hoe het denken over leidinggeven door de eeuwen sterk is veranderd, waarom psychologie belangrijk is voor leidinggeven en wat progressiegericht leidinggeven inhoudt. Belangrijke theorieën zoals de zelfdeterminatietheorie en de mindsettheorie worden compact en duidelijk uitgelegd.

Deel II gaat in op de praktijk van progressiegericht leidinggeven door praktische toepassingen uit te leggen en interessante voorbeelden uit de praktijk van 12 leidinggevenden uit allerlei sectoren van de economie die intensief gebruik maken van de aanpak. Deel III bevat interviews met deze leidinggevenden. In deze interviews vertellen ze over hoe ze progressiegericht werken hebben leren kennen en hoe ze het gebruiken in hun werk, in individuele gesprekken en in teamsituaties. Tevens bevat het boek een interview met Eduardo Briceño, een internationaal bekende spreker over mindset en management. Het boek besluit met Deel IV waarin voorbeelddialogen te lezen zijn. Deze dialogen laten zien hoe progressiegerichte technieken in verschillende soorten situaties bruikbaar zijn.

Gwenda Schlundt Bodien en Coert Visser zijn de ontwikkelaars van de progressiegerichte aanpak. Zij werken al 25 jaar samen, de laatste jaren onder de naam Centrum Progressiegericht werken (www.cpw.nu). CPW verzorgt trainingen voor coaches, leidinggevenden, docenten en trainers. Gwenda schreef boeken als Progressiegesprekken (2017), Progressiegericht Opvoeden (2021), en 100 progressiegerichte interventies (2018). Gwenda schrijft op www.progressiegerichtwerken.com. Coert schreef boeken als Progressiegericht Werken (2013), Handboek Progressiegericht Coachen (2018) en De cirkeltechniek (2020). Coert schrijft op www.progressiegerichtwerken.nl.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (10)
  • Bruikbaar (3)