Handboek Progressiegericht Leidinggeven. Een praktische gids voor leidinggevenden

Handboek Progressiegericht Leidinggeven. Een praktische gids voor leidinggevenden

Dit Handboek progressiegericht Leidinggeven is het standaard naslagwerk voor leidinggevenden die progressiegericht willen werken. Het boek begint met een beschrijving van de theoretische achtergronden. Deel I gaat over wat leidinggeven is en hoe het denken over leidinggeven door de eeuwen sterk is veranderd, waarom psychologie belangrijk is voor leidinggeven en wat progressiegericht leidinggeven inhoudt. Belangrijke theorieën zoals de zelfdeterminatietheorie en de mindsettheorie worden compact en duidelijk uitgelegd. Deel II gaat in op de praktijk van progressiegericht leidinggeven door praktische toepassingen uit te leggen en interessante voorbeelden uit de praktijk van 12 leidinggevenden uit allerlei sectoren van de economie die intensief gebruik maken van de aanpak. Deel III bevat interviews met deze leidinggevenden. In deze interviews vertellen ze over hoe ze progressiegericht werken hebben leren kennen en hoe ze het gebruiken in hun werk, in individuele gesprekken en in teamsituaties. Tevens bevat het boek een interview met Eduardo Briceño, een internationaal bekende spreker over mindset en management. Het boek besluit met Deel IV waarin voorbeelddialogen te lezen zijn. Deze dialogen laten zien hoe progressiegerichte technieken in verschillende soorten situaties bruikbaar zijn.

  • Prijs: € 39,99

  • Auteur: Gwenda Schlundt Bodien en Coert Visser