Power and Progress (boek): technologie en socio-enomische veranderingen

We leven in een wereld waarin technologische vooruitgang aan de orde van de dag is. Een opmerkelijk boek dat deze dynamiek verkent is recentelijk de aandacht beginnen trekken. Het boek, genaamd ‘Power and Progress‘, onderzoekt de complexe interactie tussen technologische ontwikkeling, in het bijzonder kunstmatige intelligentie (AI), en socio-economische veranderingen. Geschreven door Daron Acemoglu en Simon Johnson, twee economen van het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology (MIT), geniet het boek momenteel veel belangstelling. Hoewel ik het boek zelf nog niet heb gelezen, maken de recensies die ik onder ogen heb gehad mij nieuwsgierig.

Trainingen Progressiegericht Werken

Een Tijdreis in Technologie

‘Power and Progress’ presenteert een uitgebreide chronologie van hoe technologie de economie en de samenleving door de jaren heen heeft beïnvloed. Volgens de auteurs heeft technologische vooruitgang altijd een dubbele impact gehad. Enerzijds heeft het welvaart en vooruitgang gebracht, maar anderzijds heeft het ook bijgedragen aan een toename van economische ongelijkheid, vooral in recente decennia door processen van automatisering en offshoring. Een concreet voorbeeld hiervan is hoe de automatisering van productielijnen hooggespecialiseerde banen heeft geëlimineerd. Hierdoor is de kloof tussen de rijken en de armen aanzienlijk gegroeid.

De Hedendaagse Uitdagingen

In het huidige tijdperk van AI worden de bevindingen van dit boek nog relevanter. Met AI die potentieel radicale veranderingen in onze samenleving kan teweegbrengen, nemen de argumenten van het boek in belangrijkheid toe. De auteurs stellen dat AI, in plaats van massale werkloosheid te veroorzaken, eerder de vraag naar arbeid reduceert, wat inderdaad kan leiden tot een toename van de werkloosheid. Dit resulteert in lagere lonen voor veel werknemers. Bovendien, vanwege de enorme hoeveelheid data die AI verwerkt, worden er vraagstukken rond privacy opgeworpen.

Wat de Auteurs Bepleiten

Uit wat ik gelezen heb maak ik op dat de auteurs onder andere pleiten voor:

  • Meer bewustwording over de invloed van AI op economische ongelijkheid.
  • Strategieën om de negatieve impact van AI op werkgelegenheid te minimaliseren.
  • Sterker beleid rond privacy en gegevensbeheer in het tijdperk van AI.

Bijsturen van technologie

‘Power and Progress’, het boek van Acemoglu en Johnson, biedt niet alleen inzicht in de interactie tussen technologie, met name AI, en onze economie en samenleving, maar reikt ook hoopvolle mogelijkheden aan voor de toekomst.
De auteurs argumenteren dat de koers van technologie kan worden bijgestuurd, zodat de voordelen ervan toegankelijk worden voor een breder publiek in plaats van geconcentreerd te blijven bij een selecte groep.

Meer democratie, minder macht bij technogiganten

Ze benadrukken dat baanbrekende technologische vooruitgang tot krachtige en democratiserende hulpmiddelen kan worden getransformeerd, als de belangrijke beslissingen niet exclusief in handen blijven van enkele overmoedige technologieleiders.

In de digitale wereld domineren bedrijven zoals Google, Facebook, OpenAI, en TikTok door innovatie en data. De macht van dit soort bedrijven kan uitermate groot worden en een bedreiging vormen voor onze democratische rechtstaten. “Power and Progress” belicht hoe we technologische macht kunnen herverdelen voor een evenwichtige, democratische toekomst. Dit boek maakt me nieuwsgierig en het staat klaar op mijn vakantieleeslijst.

 

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (0)
  • Bruikbaar (0)