Groeimindset-Interventie Verhoogt Interesse in Wiskunde en Wetenschap

Een groeimindset-interventie kan de interesse in wiskunde en wetenschap vergroten. Een nieuw onderzoek van Paul O’Keefe van Yale-NUS College in Singapore en zijn collega’s gaat over hoe het beeld van studenten over hun interesses kan beïnvloeden hoe ze presteren in bepaalde vakken. Het gaat in het onderzoek specifiek over exacte vakken en wiskunde. Het komt vaak voor dat studenten zichzelf labelen als ‘geen wiskunde- of wetenschapspersoon’. Dit kan beperkend werken op hun academische prestaties en ontwikkeling. Maar wat als we deze mindset kunnen veranderen?

Trainingen Progressiegericht Werken

Interesses liggen niet vast maar zijn ontwikkelbaar

Het onderzoek is uitgevoerd door Paul O’Keefe, Elizabeth Horberg, Carol Dweck, en Gregory Walton. Het gaat uit van de hypothese dat interesses niet vastliggen, maar te ontwikkelen zijn. Dit concept staat bekend als de groeimindsettheorie van interesse. Hun idee is dat het presenteren van interesses als ontwikkelbaar, in plaats van vastliggend, de interesse en zelfs de cijfers kan verhogen in verplichte wiskunde- en wetenschapscursussen onder studenten die zichzelf niet identificeren als een ‘wiskunde- of wetenschapspersoon’.

Eerste experiment: pilotstudie

In een pilotstudie bij een klein ‘liberal arts college’ (N=175) is deze theorie getest. Studenten volgden een online module van 30 minuten over de groeitheorie van interesse (in tegenstelling tot een controlegroep). Uit deze studie bleek dat de groeimindset-interventie succesvol was en leidde tot verhoogde interesse in wiskunde en wetenschap.

Tweede experiment: grotere groep

Vervolgens werd een groter, gerandomiseerd veldexperiment uitgevoerd met eerstejaars studenten (N=580) aan een grote universiteit. Deze studenten voltooiden dezelfde interventie voor aanvang van de school. Zij rapporteerden vervolgens hun interesse in hun twee verplichte eerstejaars wiskunde/wetenschapscursussen. Hier werd ontdekt dat de interventie leidde tot verhoogde interesse en hogere eindcijfers in deze cursussen.

Algemene resultaten

Over de gehele linie lieten de resultaten van beide experimenten een positieve impact zien van de groeimindset-interventie. Studenten die de groeitheorie van interesse-module voltooiden, ontwikkelden niet alleen een grotere interesse in wiskunde en wetenschap, maar behaalden ook hogere eindcijfers in deze cursussen, vergeleken met de controlegroep. De groeimindset interventie was vooral effectief was voor studenten die zichzelf aanvankelijk niet als een “wiskunde- of wetenschapspersoon” zagen. Hij had geen invloed op studenten die al een relatief hoge interesse hadden in wiskunde en wetenschap.

Conclusie en Implicaties

Uit dit onderzoek blijkt duidelijk dat het presenteren van interesses als ontwikkelbaar in plaats van vastgesteld, een aanzienlijke invloed kan hebben op de interesse en prestaties van studenten in wiskunde en wetenschap. Dit is vooral relevant voor hogescholen en universiteiten, waar studenten nogal eens te horen krijgen dat ze hun ‘passie moeten vinden’.

Als onderwijsinstellingen de nadruk leggen op het feit dat interesses kunnen groeien, kunnen ze studenten helpen om vaardige en veelzijdige leerlingen te worden. Hierdoor kunnen ze succesvol zijn in vakken zoals wetenschap, technologie, engineering en wiskunde. Dit onderzoek zet ons aan het denken over hoe we praten over interesses en passies, en hoe we studenten kunnen helpen om hun volledige potentieel te bereiken.

 

Lees ook:

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (0)
  • Bruikbaar (0)