Gebruik metacognitie om je stressmindset te veranderen en beter te functioneren

Vandaag de dag zien veel mensen stress vooral als iets negatiefs. Maar recent onderzoek van Alia Crum en haar collega’s laat zien dat onze perceptie van stress een significant verschil kan maken. Verder toont het aan dat het trainen van onze metacognitie – ons denken over denken – ons kan helpen om onze stressmindset te veranderen van negatief naar positief. In dit artikel onderzoeken we eerst wat een stressmindset inhoudt en waarom die van belang is. Daarna beschrijven we het onderzoek van Crum en verdiepen we ons in drie recente experimenten die de kracht van metacognitie in stressbeheersing onderzoeken.

Trainingen Progressiegericht Werken

Het belang van een stressmindset

Onderzoek van David Yeager en collega’s heeft al aangetoond dat onze perceptie van stress van groot belang is (lees meer). Hoe we kijken naar onze eigen stressreactie in uitdagende omstandigheden speelt een cruciale rol.

  • Een negatieve stressmindset interpreteert je eigen stress als een indicatie dat je gaat falen. Deze mindset versterkt je stress, ondermijnt je motivatie en prestaties en kan je neiging vergroten om stressvolle taken (zoals een wiskundesom) in de toekomst te vermijden. Bovendien kan dit leiden tot meer stress wanneer je toch zulke taken moet uitvoeren.
  • Een positieve stressmindset daarentegen, beschouwt je eigen stress als normaal en als een hulpmiddel dat je prestaties kan bevorderen (door bijvoorbeeld je alertheid te verhogen). Deze mindset vermindert je angst en verbetert je functioneren. Door het trainen van onze metacognitie kunnen we onze stressmindset veranderen van deze negatieve perceptie naar de positieve.

Een nieuwe kijk op stress

Met deze informatie in gedachten, kijken we naar het onderzoek van Alia Crum (Crum et al, 2023). De onderliggende gedachte van het onderzoek was eenvoudig. Als we mensen kunnen helpen begrijpen dat ze een bepaalde stressmindset hebben, en dat deze mindset een significant effect heeft, zouden ze dan in staat zijn hun stressmindset te veranderen van negatief naar positief? En zou deze verandering standhouden, zelfs wanneer ze worden geconfronteerd met tegenstrijdige informatie? Om deze vragen te beantwoorden, voerden de onderzoekers drie experimenten uit.

Experiment 1: de kracht van metacognitie

In het eerste experiment onderzochten de onderzoekers of een metacognitieve benadering kon helpen om de mindset van mensen over stress te veranderen. Deelnemers kregen uitgebalanceerde informatie over stress en metacognitieve informatie over de kracht van de mindset. Daarnaast leerden de onderzoekers de deelnemers specifieke metacognitieve technieken aan om hun denkprocessen over stress te analyseren en te herkaderen. De resultaten waren bemoedigend. Mensen profiteerden inderdaad van de metacognitieve benadering, en hun mindset over stress veranderde van negatief naar positief.

Intermezzo: hoe zag de training eruit?

De training bestond uit drie modules die werden geleverd tijdens een 2 uur durende live trainingssessie. Deze modules waren ontworpen om de deelnemers meer evenwichtige informatie over stress te geven, het belang van mindsets te benadrukken en hen een specifieke set van vaardigheden te bieden om actief en bewust een positieve stressmindset aan te nemen in hun dagelijks leven.

    • De paradox van stress. In deze module werd de deelnemers informatie gegeven over de twee verschillende manieren waarop stress kan worden gezien – als iets dat verlamt of als iets dat verbetert. Deelnemers werden gevraagd te reflecteren op momenten in hun eigen leven waarin stress eigenlijk voordelig voor hen was geweest.
    • De kracht van mindset. In deze module leerden de deelnemers over het belang van mindsets en hoe deze significant psychologische en fysiologische effecten kunnen hebben. Ze kregen voorbeelden van gebieden waar mindsets belangrijk zijn, zoals in de geneeskunde en bij lichaamsbeweging. Ze leerden ook dat de stressmindset kan worden veranderd en dat deze veranderingen een significante invloed kunnen hebben op prestaties en welzijn.
    • Drie stappen naar een verbeterende stressmindset. Ten slotte leerden de onderzoekers de deelnemers een strategie om actief en bewust een positieve stressmindset aan te nemen. Deze strategie bestond uit drie stappen: (1) erkennen van stress in plaats van het te ontkennen, (2) verwelkomen van stress in plaats van het te vermijden, en (3) gebruik maken van stress in plaats van het te proberen te beheersen of te bestrijden.

Om de nieuwe mindset in hun dagelijks leven toe te passen, werd de deelnemers gevraagd om alledaagse objecten of gebeurtenissen te gebruiken als cues om het drie-stappen proces uit te voeren.

Deze training was gericht op het verbeteren van de metacognitieve vaardigheden van de deelnemers, zodat ze bewust hun eigen denkprocessen met betrekking tot stress konden onderzoeken en veranderen. Het doel was om hen te helpen een meer positieve stressmindset aan te nemen en de voordelen van stress te herkennen en te benutten.

Experiment 2: duurzaamheid van mindset verandering

Het tweede experiment richtte zich op de duurzaamheid van de mindset-verandering. Zou de verandering blijven bestaan, zelfs als mensen tegenstrijdige informatie tegenkomen of te maken krijgen met een stressvolle situatie? De resultaten waren positief. De metacognitieve aanpak leidde tot duurzame veranderingen in de mindset over stress van negatief naar positief. Dit was zelfs het geval als er tegenstrijdige informatie aanwezig was en in stressvolle situaties.

Experiment 3: vergelijking met traditionele interventie

Het derde experiment vergeleek de metacognitieve aanpak met een traditionele interventie gericht op het veranderen van de stressmindset. Opnieuw kwam de metacognitieve benadering sterk uit de bus. Het leidde tot grotere en duurzamere veranderingen in de stressmindset van negatief naar positief dan de traditionele aanpak.

Samenvatting resultaten

Samenvattend: in alle drie de experimenten bleek de metacognitieve benadering succesvol in het veranderen van de stressmindset van negatief naar positief. Het hielp mensen om metacognitief bewust te worden van hun mindset, de macht van deze mindset te begrijpen en strategieën te leren om met tegenstrijdige informatie om te gaan. Deze veranderingen waren duurzaam, zelfs in het licht van tegenstrijdige informatie en stressvolle situaties.

Samenvatting en implicaties

Deze studie biedt interessant bewijs voor de kracht van metacognitie in het veranderen van onze stressmindset van negatief naar positief. Door metacognitieve strategieën toe te passen, kunnen we onze perceptie van stress veranderen en daarmee de manier waarop we met stress omgaan.

Dit heeft belangrijke implicaties voor stressmanagement in verschillende contexten, zoals op de werkplek. Het laat zien dat we stress niet altijd moeten vermijden of beheersen. In plaats daarvan moeten we leren omgaan met stress op een adaptieve manier. Deze studie herinnert ons eraan dat we krachtige tools in onze eigen geest hebben – metacognitie is daar één van – die we kunnen inzetten voor ons welzijn.

 

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (7)
  • Bruikbaar (4)