De synergistische mindsets interventie

In dit artikel beschrijf ik nieuw onderzoek van David Yeager en zijn collega’s naar hoe mindsets over capaciteiten en mindsets over stress elkaar kunnen versterken, in positieve en in negatieve zin.

Trainingen Progressiegericht Werken

Nieuwe eisen kunnen stress opleveren

De inhoud van werk en de eisen die werk aan mensen stelt zijn sterk aan het veranderen. Kennis en vaardigheden in het gebruik van computers, in programmeren en het toepassen van wiskunde zijn bijvoorbeeld in toenemende mate nuttig. Ze dragen sterk bij aan technologische vernieuwing en daarmee aan de oplossing van veel problemen en het voorzien in veel gemakken voor mensen. Daarom worden dit soort vaardigheden steeds vaker gevraagd van mensen in opleidingen en werk. Maar deze nieuwe eisen wekken bij velen stress op.  Deze stress kan te maken hebben twee soorten beoordelingen die in je op kunnen komen.

Beoordeling 1: de capaciteitenmindset

Het eerste soort beoordeling heeft te maken met je mindset over je eigen capaciteiten. Als je iemand bent die zichzelf niet ziet als een ‘computerpersoon’ (of zo) kan de eis om te gaan werken met nieuwe software je stress geven. Als je merkt dat het je niet meteen lukt of dat je het erg moeilijk vindt is het soort gedachten dat in je op kan komen: “Ik ben hier niet goed in” en “Gaat mij dit wel lukken?”. Dit is een statische mindset reactie. Een alternatieve beoordeling is een groeimindset reactie. Het soort gedachte dat hierbij in je op kan komen is: “Dit is een mogelijkheid voor mij om iets nieuws te leren.”

Beoordeling 2: de stressmindset

De tweede beoordeling heeft te maken met hoe je je eigen stressreactie interpreteert. Een eerste interpretatie zou kunnen zijn dat je stress een aanwijzing is dat je gaat falen. Een alternatieve interpretatie zou kunnen zijn dat de stress de natuurlijke en nuttige reactie van je lichaam is op het doen van iets uitdagends. Naar stressmindsets is veel onderzoek gedaan door Alica Crum en haar collega’s (lees meer).

Twee paden

Deze twee beoordelingen kunnen elkaar versterken in positieve maar ook in negatieve zin. De onderstaande figuur (mijn vertaling van een slide uit een lezing van David Yeager; door op de figuur te klikken, kom je bij de originele presentatie) toont dat:

Het bovenste pad in de figuur toont twee ondermijnende beoordelingen. Eerst is er de statische mindset, vervolgens de mindset van ‘stress ondermijnt mij’. Dit pad leidt tot vasculaire weerstand (bloedvaten vernauwen zich), negatief affect, angst en een afnemende motivatie. Het onderste pad laat eerst een groeimindset zien en vervolgens een mindset van “stress helpt mij”. Dit pad leidt tot volharding en groei.

De synergetische mindsets interventie

Yeager et al. (in prep) ontwierpen een interventie gericht op het beïnvloeden van zowel de capaciteitenmindset als de stressmindset van leerlingen en studenten. De interventie bestond uit twee delen. Deel 1 bestond uit de groeimindsetinterventie die tot doel had om de deelnemers te leren dat capaciteiten kunnen worden ontwikkeld en dat dit inzicht je helpt om worstelingen te zien als een pad naar verbetering (i.p.v. als een teken van onvermogen).

Deel 2 was gericht op het aanleren van een positieve stress mindset. Deze had tot doel om de deelnemers te leren dat je stressreactie je kan helpen om je prestaties te verbeteren. Dit inzicht kan je helpen om je stress te benutten als manier om je capaciteiten te ontwikkelen.

Ze testten deze interventie in meerdere onderzoeken en hij bestond uit drie onderdelen. Eerst boden ze hen wetenschappelijke informatie aan, vervolgens lieten ze hen verhalen lezen van oudere leerlingen en studenten en ten slotte maakten ze gebruiken van zeggen-is-geloven schrijftechnieken (waarbij ze advies moesten schrijven aan een fictieve andere student die worstelde).

Stressniveau’s tijdens een presentatie

In één van de onderzoeken lieten ze proefpersonen een speech voorbereiden die ze vervolgens moesten geven. Het publiek bij de speech was getraind om emotioneel vlak te reageren, noch positief, noch negatief. Na afloop van de speech moesten de proefpersonen hardop sommen maken ten overstaand van een niet-responsief publiek. Vervolgens konden zij herstellen van de taken. De onderstaande figuur toon hoe hun stress zich ontwikkelde tijdens dit onderzoek. Zoals te zien is was de stress bij de deelnemers die de mindset interventie hadden ontvangen gedurende het hele proces lager. Dit positieve effect was het sterkst voor mensen die vooraf negatieve mindsets hadden en voor vrouwen.

Dagboekonderzoek

In een dagboekonderzoek hielden leerlingen uit populaties met een sociaal economische achterstand twee keer per dag gedurende vijf dagen bij hoeveel stress zij hadden en hoe goed of slecht zij zich voelden over zichzelf (dit is de mate waarin zij internaliseerden). De onderstaande figuur toont de resultaten. Hoe meer stress de leerlingen hadden, hoe slechter zij zich in het algemeen voelden over zichzelf. Maar leerlingen die de mindset interventie hadden gekregen rapporteerden een mindere mate van internalisatie bij stress. Hoe hoger de stress was hoe groter het verschil in internalisatie was tussen de experimentele groep en de controlegroep.

COVID-19 dagboekonderzoek

De onderzoekers voerden nog een dagboekstudie bij eerstejaarsstudenten uit in relatie tot de COVID-19 situatie. In januari 2020 hadden zij baselinemetingen bij deze studenten gedaan voordat de COVID-pandemie uitbrak. Tevens werden zij toen ingedeeld in de controlegroep en de experimentele groep (deze laatste kreeg de synergetische mindsets interventie). In maart vonden de COVID lock downs plaats. In april maten zij de angst bij deze studenten. Zij vonden als resultaten dat bij de studenten die in januari blijk hadden gegeven van negatieve mindsets en bij vrouwen veel minder sprake was van angst bij degenen die de mindset interventie hadden ondergaan (zie figuur hieronder).

Discussie

De statische mindset en de negatieve stress mindset kunnen tezamen leiden tot een negatieve spiraal. De statische mindset vergroot je stressreactie. De negatieve stress mindset vormt een surplusprobleem. Hij verergert je stress en ondermijnt je motivatie en prestaties. Dit kan je neiging vergroten om deze stress veroorzakende taak (bijvoorbeeld een wiskundesom) in de toekomst nog meer te vermijden en om nog meer stress te ervaren als je hem toch tegenkomt.

Omgekeerd kan een groeimindset tezamen met een positieve stressmindset leiden tot een positieve spiraal. In een groeimindset zie je de moeilijke uitdaging als een kans om van te leren. De stress die je erbij ervaart beschouw je als normaal en zelfs als ondersteunend aan je prestatie. Dit tezamen verlaagt je angst voor dit soort uitdagende taken waardoor je in de toekomst niet zult vermijden en zelfs zal gaan opzoeken.

De synergetische mindsets interventie is vooral nuttig in bepaalde omstandigheden en voor bepaalde groepen. Mensen die voorafgaand aan de uitdagende omstandigheden negatieve mindsets hadden profiteren vermoedelijk het meest van de interventie. Ook vrouwen lijken er meer van te profiteren dan mannen.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (4)
  • Bruikbaar (0)