Progressiegericht woordenboek


 Metacognitie:

Denken over het eigen denken ofwel kennis over het eigen denken, weten en voelen. Zoals Igor Grossman zegt: "Metacognitie is een soort proces, waarmee je een stap terug kunt doen en rekening kunt houden met de bredere context van de situatie, de perspectieven van andere mensen, de onzekerheid waarmee je wordt omringd, verschillende belangen in evenwicht proberen te brengen, veranderingen herkennen en betere voorspellingen doen voor de toekomst."


Klik hier om meer te lezen over Metacognitie

► Verwante begrippen: Zelfregulatie,
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Groeimindsetinterventies (over intelligentie), Transformationeel leiderschap, Morele progressie, Netwerken van samenhangende overtuigingen, Progressiegericht helpen


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.