Progressiegericht woordenboek


 ARC:

Acroniem voor de drie psychologische basisbehoeften uit de zelfdeterminatietheorie: de behoeften aan autonomie, verbondenheid en competentie (Autonomy, Relatedness, Competence).


Klik hier om meer te lezen over ARC

► Verwante begrippen: Basisbehoeften, Zelfdeterminatietheorie, Basic Psychological Needs Theory
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Emodiversiteit, Verlaten, Attributiestijlen, Hedonische emotiedoelen, Autonomie-ondersteuning


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.