Progressiegericht woordenboek


 Niveaudenken:

Een manier van denken waarbij je in het beoordelen van jezelf en anderen en in het stellen van doelen de nadruk legt op het bereikte niveau en het gewenste niveau. Bij niveaudenken kijken we primair naar hoe goed iemand is in iets en naar wat de persoon heeft bereikt. Wanneer we deze manier van denken toepassen op groepen vallen ons gemakkelijk de niveauverschillen tussen individuen op. Deze manier van kijken naar de werkelijkheid heeft nadelige effecten. Falko Rheinberg (1980) liet in een onderzoek zien dat leraren die prestatieniveaus van leerlingen met elkaar vergelijken geneigd zijn om deze verschillen toe te schrijven aan stabiele persoonskenmerken waarop zij dan ook hun verwachtingen van de leerling baseren.


Klik hier om meer te lezen over Niveaudenken

► Verwante begrippen: Resultaatsdoelen, Statische mindset, Progressiedenken
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Overmoed bij leiders, Groeimindset over armoede, Goal systems theory, Psychologie, Progressiemonitoring


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.