Progressiegericht woordenboek


 Internalisatie:

Begrip uit de zelfdeterminatietheorie (ZDT). Het proces dat ertoe leidt dat we wat er van ons verwacht wordt zelf belangrijk gaan vinden waardoor er volledig achter gaan staan om keuzes te maken die in overeenstemming zijn met deze waarden. Een belangrijk concept binnen ZDT is extrinsieke motivatie. Van extrinsieke motivatie is sprake wanneer je iets doet om iets gewensts te bereiken of iets ongewensts te voorkomen. Extrinsieke motivatie kan in min of meerdere mate geïnternaliseerd zijn. Wanneer extrinsieke motivatie weinig geïnternaliseerd is dan voer je de betreffende activiteit nadrukkelijk uit vanwege de consequenties van de activiteit (bijvoorbeeld straf of beloning). Wanneer extrinsieke motivatie meer geïnternaliseerd is dan voer je de activiteit uit omdat je hem zelf belangrijk vindt.


Klik hier of hier om meer te lezen over Internalisatie

► Verwante begrippen: Extrinsieke motivatie, Geïnternaliseerde motivatie, Organismic Integration Theory, Zelfdeterminatietheorie, Ontwikkelingsgerichte internalisatie, Opportuniteitsbevorderende internalisatie, Prosociale internalisatie
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Negatieve feedbacklus, Stress-is-verbeterend mindset, Progressiegerichte intervisie, Schaalvraag, Tweesnijdend zwaard model van groeimindsets


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.