Motivatie en enthousiasme van docent voorspellen hun motivatiestijl

Een artikel van Angelica Moè en Idit Katz (2022) onderzoekt de relaties tussen motivatie van docenten, hun enthousiasme en hun motivatiestijl richting leerlingen.

Trainingen Progressiegericht Werken

Motivatiestijlen van docenten

Onderzoek naar de zelfdeterminatietheorie heeft laten zien autonomie-ondersteuning en het bieden van structuur door docenten de motivatie van leerlingen ten goede komt. Controlerende en chaotische stijlen van docenten ondermijnen de motivatie van leerling (Aelterman et al., 2019).

De eigen motivatie van docenten voorspelt hun motivatiestijl

Onderzoek heeft laten zien dat de mate van behoeftenbevrediging van docenten zelf voorspelt hoe zij leerlingen bejegenen (Aelterman et al., 2019).
Hoe meer de basisbehoeften van docenten bevredigd zijn (en hoe meer zij dus autonoom gemotiveerd zijn) hoe groter de kans is dat zij een effectieve motivatiestijl hebben richting leerlingen (met autonomie-ondersteuning en structuur).
Hoe meer de basisbehoeften van docenten gefrustreerd zijn (en hoe meer gecontroleerd hun motivatie dus is) hoe groter de kans is dat hun motivatiestijl richting leerlingen ineffectief is (controlerend en chaotisch).

Enthousiasme van docenten

Onderzoek heeft laten zien dat enthousiasme van docenten de kwaliteit van de instructie ten goede komt en de betrokkenheid van leerlingen. Als docenten zich enthousiast voelen dat wordt hun enthousiaste gedrag gezien als ‘authentiek enthousiasme’. Enthousiast gedrag dat niet gepaard gaat met ervaren enthousiasme is voorgewend of geacteerd enthousiasme.

Onderzoek Moè & Katz (2022)

Moè & Katz (2022) namen vragenlijsten af bij middelbareschooldocenten om hun bevrediging en frustratie van de psychologische basisbehoeften, hun ervaren en getoond enthousiasme en hun adoptie van (de)motiverende leerstijlen te beoordelen.

De resultaten toonden:

  1. dat bevrediging van de basisbehoeften van docenten samenhing met autonomie-ondersteunende en structuur biedende motivatiestijlen
  2. dat frustratie van de basisbehoeften van docenten samenhing met controlerende en chaotische motivatiestijlen
  3. dat enthousiasme van de docent positief correleerde met basisbehoeftenbevrediging en negatief met basisbehoeftenfrustratie
  4. dat ervaren enthousiasme (maar niet geacteerd enthousiasme) van de docent de relatie medieerde tussen behoeftenbevrediging en motivatiestijl
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (3)
  • Bruikbaar (2)