Progressiegericht woordenboek


 Autonomie-ondersteuning:

Dingen die je kunt doen om de basisbehoefte aan autonomie van individuen te ondersteunen, zoals hun perspectief serieus nemen, hen keuzemogelijkheden bieden, hun eigen initiatief en uitproberen aanmoedigen, hen waar mogelijk te betrekken bij beslissingen hen een duidelijke reden (rationale) te geven voor eventuele verzoeken.


Klik hier of hier om meer te lezen over Autonomie-ondersteuning

► Verwante begrippen: Zelfdeterminatietheorie, Basisbehoeften, Competentie-ondersteuning, Verbondenheidsondersteuning, Autonome motivatie
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Attributiestijlen, Neuroplasticiteit, Hindsight bias, Illusory truth effect, Causality Orientations Theory


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.