Progressiegericht woordenboek


 Competentie-ondersteuning:

Dingen die je kunt doen om de basisbehoefte aan competentie van individuen te ondersteunen, zoals duidelijke verwachtingen communiceren, optimale uitdagingen bieden, een duidelijke structuur bieden en competentie-ondersteunende feedback geven (wat gaat al goed, wat kan nog beter).


Klik hier of hier om meer te lezen over Competentie-ondersteuning

► Verwante begrippen: Zelfdeterminatietheorie, Psychologische basisbehoeften, Basic Psychological Needs Theory, Behoefte aan autonomie, Behoefte aan verbondenheid, Autonome motivatie
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Sociale facilitatie effect, Eerst aansluiten dan doorschakelen, Verschuiven van de bewijslast, Doemdenken, Externaliserende gedragsproblemen


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.