Progressiegericht woordenboek


 Verbondenheidsondersteuning:

Om de basisbehoefte aan verbondenheid te ondersteunen, kunnen we een positieve, zorgzame en respectvolle relatie met individuen opbouwen, inclusiviteit en samenwerking bevorderen, empathie tonen, en een veilige, ondersteunende leeromgeving creëren waarin iedereen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelt.


Klik hier om meer te lezen over Verbondenheidsondersteuning

► Verwante begrippen: Autonomie-ondersteuning, Competentie-ondersteuning, Psychologische basisbehoeften, Agentische betrokkenheid
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Progressiegericht draaiknoppenmodel, Straffen, Primaire sociale goederen, Bias, Processchaalvraag


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.